bip_menu_top

2020-12-08 12:22:38

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn. : "Ubezpieczenie Gminy Sędziejowice w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2023r." więcej...

2020-12-08 12:14:48

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: "Zakup i dostawa oleju napędowego w ilości do 65 000 l" więcej...

2020-11-25 12:04:00

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3 000 000,00 zł” więcej...

2020-11-02 09:53:17

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: "Remont dróg dojazdowych wewnętrznych na terenie gminy Sędziejowice" więcej...

2020-08-28 12:55:27

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: "Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice w ilości do 600 ton" więcej...

2020-08-06 13:59:13

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn. "Zakup biletów szkolnych miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Sędziejowice w okresie od 1 września 2020 r. do 25 czerwca 2021 r." więcej...

2020-08-05 13:36:56

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn. "Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Wrzesiny od km 0+000 do km 0+570". więcej...

2020-07-14 15:13:58

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: "Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzeninie" więcej...

2020-07-01 14:23:30

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: "Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach" więcej...

2020-06-04 09:41:52

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: "Zakup energii elektrycznej dla Gminy Sędziejowice oraz jednostek organizacyjnych" więcej...

2020-05-14 13:07:12

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: Remont drogi gminnej nr 103052E Zduńska Wola - Bilew na odcinku od km 0+000 do km 1+242 więcej...

2020-03-26 14:48:47

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie: Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach zadania pn. „Budowa przedszkola w Sędziejowicach”. więcej...

2020-03-25 15:44:06

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn. „Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice w ilości do 1700 ton”. więcej...

2020-03-13 15:23:38

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn. „BUDOWA PRZEDSZKOLA W SĘDZIEJOWICACH”. Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3 Ochrona powietrza. więcej...

2019-12-18 14:49:34

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sędziejowice od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.”. więcej...

2019-12-18 14:44:01

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn. „Zakup biletów szkolnych miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Sędziejowice w okresie od 1 stycznia 2020r. do 26 czerwca 2020 r.”. więcej...

2019-12-09 11:51:16

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Sędziejowice i jednostek organizacyjnych”. więcej...

2019-11-28 16:12:57

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: „Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice w ilości do 430 ton”. więcej...

2019-11-18 15:49:09

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn. „BUDOWA PRZEDSZKOLA W SĘDZIEJOWICACH”. Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3 Ochrona powietrza. więcej...

2019-11-13 12:42:25

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: "Zakup i dostawa oleju napędowego w ilości do 65 000l" więcej...

2019-11-13 12:35:41

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn. "Zakup i dostawa oleju opałowego w ilości do 160 000l" więcej...

2019-09-25 15:37:03

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: „Odłapywanie oraz hotelowanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy Sędziejowice”. więcej...

2019-08-07 15:50:22

Rozstrzygniecie przetargu


na zadanie pn.: "Przebudowa dróg wewnętrznych dojazdowych na terenie Gminy Sędziejowice" więcej...

2019-08-07 15:46:12

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.:"Remont drogi gminnej nr 103057E Rososza - Piguła na odcinku od km 0+000 do km 0+830" więcej...

2019-07-05 16:37:45

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: "Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Wola Wężykowa na odcinku od km 0+000 do km 0+660" więcej...

2019-04-04 12:22:52

Rozstrzygnięcie przetargu


Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.5.2019 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice w ilości do 2000 ton". więcej...

2018-12-11 14:57:51

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: „Zakup biletów szkolnych miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Sędziejowice w okresie od 1 stycznia 2019r. do 21 czerwca 2019r.”. więcej...

2018-11-23 11:54:11

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sędziejowice”. więcej...

2018-11-08 14:17:00

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: „Zakup i dostawa oleju napędowego w ilości do 65 000l”. więcej...

2018-10-02 11:14:35

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: Remont drogi gminnej nr 103055E Kamostek – Sędziejowice – Kozuby na odcinku od km 0+000 do km 0+636 więcej...

2018-09-24 10:20:20

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn. "Likwidacja barier transportowych – zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziejowicach" więcej...

2018-06-07 13:15:29

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: "Przebudowa istniejącego budynku szkolnego w m. Dobra - na przedszkole" więcej...

2018-05-02 11:41:11

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: Przebudowa obiektu sportowo – rekreacyjnego w Sędziejowicach - bieżnia więcej...

2018-03-21 10:14:22

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: „Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice w ilości do 2500 ton” więcej...

2018-03-21 10:00:10

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Podule na odcinku od km 0+000 do km 1+592” więcej...

2017-12-07 08:54:59

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: "Zakup i dostawa oleju napędowego w ilości do 65 000l" więcej...

2017-11-28 13:01:56

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: "Zakup biletów szkolnych miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Sędziejowice w okresie od 1 stycznia 2018r. do 22 czerwca 2018r.” więcej...

2017-11-28 11:10:39

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 340 000,00 zł" więcej...

2017-11-24 11:39:41

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: "ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Sędziejowice i jednostek organizacyjnych" więcej...

2017-09-15 12:42:34

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: Odłapywanie oraz hotelowanie bezpańskich zwierząt z tereny Gminy Sędziejowice więcej...

2017-09-07 11:06:30

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: Zakup i dostawa oleju opałowego w ilości do 79 000 l więcej...

2017-07-14 14:14:08

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: "Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego typu lekkiego z napędem 4x2 wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach" więcej...

2017-05-25 08:23:44

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: „Termomodernizacja bloków komunalnych w m. Pruszków, gm. Sędziejowice” więcej...

2017-05-19 09:10:24

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Pruszków – Wola Marzeńska” więcej...

2017-04-26 14:29:32

Rozstrzygnięcie przetargu


zadanie pn.: „Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół w Marzeninie z pomieszczeń mieszkalnych na przedszkole” więcej...

2017-04-24 14:53:00

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.:"Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice w ilości do 2200 ton" więcej...

2017-03-21 12:42:24

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 103055E Kamostek - Kolonia Kamostek - Sędziejowice (ul. Dolna w m. Sędziejowice)" więcej...

2017-03-16 14:37:43

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: "Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Powstańców 1863 roku w m. Sędziejowice" więcej...

2017-03-07 11:27:39

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.:"Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej Wrzesiny - Kustrzyce na odcinku od km 0+000 do km 1+902" więcej...

2017-03-02 14:52:33

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.:"Zakup koparko - ładowarki" więcej...

2016-12-21 14:57:55

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: "Zakup i dostawa oleju napędowego w ilości do 65.000l" więcej...

2016-12-20 13:41:44

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: Zakup biletów szkolnych miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Sędziejowice w okresie od 1 stycznia 2017r. do 23 czerwca 2017r. więcej...

2016-12-13 12:06:55

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.:"Ubezpieczenie członków OSP Gminy Sędziejowice w latach 2017-2019" więcej...

2016-11-23 08:15:34

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.:"Ubezpieczenie Gminy Sędziejowice w latach 2017 - 2019" więcej...

2016-11-15 12:52:27

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY SĘDZIEJOWICE więcej...

2016-10-18 14:42:10

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: Zakup i dostawa nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x2 dla OSP Grabia więcej...

2016-09-29 14:45:56

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: „Odłapywanie oraz hotelowanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy Sędziejowice" więcej...

2016-09-08 15:17:20

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: więcej...

2016-08-12 15:04:50

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: „Zakup biletów szkolnych miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Sędziejowice w okresie od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r." więcej...

2016-08-10 15:21:40

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: "Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice w ilości do 1000 ton” więcej...

2016-04-14 14:53:20

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: "Remont drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Grabia Trzecia na odcinku od km 0+000 do km 2+392 (dz. nr 81 i 227/1)" więcej...

2015-10-12 13:22:36

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 103053E Wola Marzeńska - Niecenia - Sięganów na odcinku od km 0+000 do km 0+798 (działki nr 571/4 i 429/2)". więcej...

2015-09-24 13:34:35

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: Odłapywanie oraz hotelowanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy Sędziejowice. więcej...

2015-09-22 14:31:30

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie: Zakup i dostawa oleju opałowego w ilości do 79.000 l. więcej...

2015-08-24 14:54:11

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.:Zakup biletów szkolnych miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Sędziejowice w roku szkolnym 2015/2016 więcej...

2015-08-10 14:56:28

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: Zakup i dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu 4x2 wraz z wyposażeniem. - dla OSP w Bilewie. więcej...

2015-07-07 14:02:13

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: "Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicy Leśnej w Sędziejowicach” więcej...

2015-05-08 09:07:59

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice w ilości do 2000 ton. więcej...

2015-03-10 10:57:39

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: „Zakup i dostawa oleju napędowego w ilości do 65.000 l.”. więcej...

2015-02-19 14:26:27

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 103055E Kamostek – Sędziejowice – Kozuby na odcinku Sędziejowice – Stare Kozuby od km 0+000 do km 1+809”. więcej...

2014-12-12 14:14:00

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadania pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY SĘDZIEJOWICE. więcej...

2014-10-22 15:01:07

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: „Remont drogi gminnej nr 103055E w miejscowości Grabica na odcinku od km 0+000 do km 0+990 (działki nr 17 i 56)". więcej...

2014-10-15 09:44:54

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY SĘDZIEJOWICE I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH. więcej...

2014-09-29 10:26:14

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: Odłapywanie oraz hotelowanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy Sędziejowice. więcej...

2014-09-01 13:25:12

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: „Remont drogi gminnej nr 103056E w miejscowości Dobra na odcinku od km 0+000 do km 1+260 (działka nr 254)”. więcej...

2014-08-06 14:08:52

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: Zakup biletów szkolnych miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Sędziejowice w roku szkolnym 2014/2015. więcej...

2014-07-17 13:48:59

Rozstrzygnięcie przetargu


na wykonanie zadania p.n.: „Przebudowa drogi gminnej nr 119008E, granica gminy Zapolice – Wrzesiny – Marzenin, od km 0 + 000 do km 2+624” więcej...

2014-04-28 15:10:48

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice w ilości do 2000 ton. więcej...

2014-02-07 07:54:07

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: Konserwacja urządzeń oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy Sędziejowice w latach 2014 - 2016. więcej...

2013-12-16 14:46:27

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: UBEZPIECZENIE GMINY SĘDZIEJOWICE W LATACH 2014 - 2016 więcej...

2013-10-01 12:22:28

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: „Zakup i dostawa oleju opałowego w ilości do 158.000l". więcej...

2013-09-30 12:00:18

Rozstrzygnięcie przetargu


Odłapywanie oraz hotelowanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy Sędziejowice więcej...

2013-09-20 09:41:28

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: „Zakup i dostawa eko – groszku, węgla i miału na potrzeby gminnych jednostek organizacyjnych w ilościach: eko – groszek – 90 ton, węgiel kostka – 47 ton, miał – 17 ton”. więcej...

2013-08-27 13:52:42

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: „Zakup biletów szkolnych miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Sędziejowice w roku szkolnym 2013/2014". więcej...

2013-06-07 10:12:36

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: Przebudowa drogi dojazdowej Żagliny - Krzewina na odcinku od km 0+000 do km 2+200 (dz. nr 162 i 164). więcej...

2013-05-28 14:44:31

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice w ilości 1500 ton. więcej...

2013-05-13 12:47:42

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Sędziejowice". więcej...

2013-03-29 10:05:18

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Starych Kozubach wraz z utwardzeniem części terenu". więcej...

2013-03-26 10:49:50

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: „Przebudowa i termomodernizacjia budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach wraz z zagospodarowaniem terenu". więcej...

2013-01-23 12:57:14

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: „Zakup energii elektrycznej". więcej...

bip_menu_bottom