bip_menu_top

2019-10-28 15:18:32

Konsultacje programu współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi


Wójt Gminy Sędziejowice zaprasza do udziału w konsultacjach w przedmiocie zaopiniowania programu współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok więcej...

2019-05-15 15:13:50

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 15 maja 2019 r.


w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników konsultacji społecznych projektu zmian w statutach wszystkich sołectw połozonych na terenie gminy Sędziejowice więcej...

2019-04-23 14:26:48

O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 18 kwietnia 2019 r.


Wójt Gminy Sędziejowice zaprasza mieszkańców poszczególnych sołectw położonych na terenie gminy Sędziejowice do udziału w konsultacjach społecznych w przedmiocie zaopiniowania proponowanych zmian w statutach wszystkich Sołectw w Gminie Sędziejowice, stanowiących załączniki od Nr 1 do Nr 25 do uchwały Nr V/48/19 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Sędziejowice (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego, poz. 1365) więcej...

2019-02-13 13:43:04

Obwieszczenie o wynikach konsultacji społecznych i przedmiocie zaopiniowania projektów statutów sołectw.


w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników konsultacji społecznych projektów statutów sołectw połozonych na terenie gminy Sędziejowice. więcej...

2019-02-13 13:34:50

Konsultacje społeczne w przedmiocie zaopiniowania projektów statutów sołectw położonych na terenie gminy Sędziejowice.


Wójt Gminy Sędziejowice zaprasza mieszkańców poszczególnych sołectw położonych na terenie gminy Sędziejowice do udziału w konsultacjach społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektów statutów sołectw Gminy Sędziejowice. więcej...

2019-01-28 13:07:21

ZARZĄDZENIE NR 13/19 WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektów statutów sołectw położonych na terenie gminy Sędziejowice więcej...

2019-01-23 13:50:12

UCHWAŁA NR III/30/18 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 grudnia 2018 r.


w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sędziejowice więcej...

bip_menu_bottom