bip_menu_top
print

2012-05-23 09:34:12

OBSŁUGA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


OBSŁUGA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Osoby niepełnosprawne przybywające do Urzędu Gminy Sędziejowice w celu załatwiania spraw przyjmowane są w pokoju nr 2 na parterze budynku (wejście od apteki).

W pierwszej kolejności pracownik Urzędu Gminy przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy po czym powiadamia merytorycznego pracownika.

Powiadomiony pracownik z danego referatu, udaje się niezwłocznie na spotkanie w celu kompleksowego obsłużenia osoby niepełnosprawnej.

Udogodnienia architektoniczne

Jednostki z terenu gminy Sędziejowice posiadają rozwiązania architektoniczne ułatwiające przemieszczenie się osobom z dysfunkcją ruchu, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich:

1) podjazd dla osób niepełnosprawnych umożliwiający wjazd z parkingu do budynku:

  • Urzędu Gminy w Sędziejowicach przy ul. Wieluńskiej 6 (podjazd od strony apteki)

  • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziejowicach przy ul. Wieluńskiej 8

  • Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach przy ul. Wieluńskiej 7

  • Ośrodka Zdrowia w Marzeninie przy ul. Zduńskiej 11

2) możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim na piętra za pomocą windy w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach ul. Wieluńskiej 7,

3) toaleta dla osób niepełnosprawnych - parter budynku Urzędu Gminy Sędziejowice, Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy, Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach, Ośrodka Zdrowia w Marzeninie.

4) miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej na wewnętrznym parkingu Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach.


Realizacja uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się


Urząd Gminy Sędziejowice informuje, iż nie dysponuje pracownikiem przeszkolonym w zakresie podstawowej komunikacji w języku migowym. Jednakże zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243), osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikacji - zwane „osobami uprawnionymi”, mają prawo do skorzystania w kontaktach m.in. z organami administracji publicznej z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.


Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza języka migowego w terminie 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem lub za pomocą osoby przybranej w sekretariacie UG Sędziejowice lub wykorzystując poniższe dostępne środki komunikacji:

  • poczta elektroniczna - sedziejowice@zgwrp.org.pl

  • faks: +48 43 677 10 06

  • komunikator internetowy – Skype id: ugsedziejowice

  • telefon centrala + 48 43 677 10 02, 677 11 57


"Art. 12. 4. Organ administracji publicznej, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w niniejszej ustawie "

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Michał Ułański
Data powstania: 23.05.2012 09:34
Data ostatniej modyfikacji: 04.07.2012 12:20
Liczba wyświetleń: 20701

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 OBSŁUGA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 23.05.2012 09:34 Michał Ułański
bip_menu_bottom