bip_menu_top

2021-01-25 15:02:38

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze. 1. Stanowisko pracy - stanowisko ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi. więcej...

2020-11-02 08:00:08

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE


Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze w Gminnej Jednostce Usług Komunalnych w Sędziejowicach, Sędziejowice - Kolonia 12, 98-160 Sędziejowice. więcej...

2020-04-29 17:11:52

Zarządzenie nr 144/20 - konkurs na stanowisko dyrektora GBP w Sędziejowicach


w sprawie konkursu na dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach. więcej...

2020-02-05 20:26:59

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE.


dyrektor Przedszkola w Dobrej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Przedszkolu w Dobrej, Dobra 49, 98-160 Sędziejowice więcej...

2019-11-07 15:35:51

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze. więcej...

2019-10-09 09:03:32

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze. więcej...

2019-09-23 12:32:24

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


dyrektor Przedszkola w Dobrej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Przedszkolu w Dobrej, Dobra 49, 98-160 Sędziejowice więcej...

2019-08-22 09:17:57

OGŁOSZENIE


Urząd Gminy Sędziejowice informuje, że poszukuje kandydatów na stanowisko ds. gospodarki przestrzennej, w ramach umowy o pracę na zastępstwo. więcej...

2019-08-20 14:52:48

OGŁOSZENIE


Urząd Gminy Sędziejowice informuje, że poszukuje kandydatów na stanowisko informatyka, w ramach umowy o pracę na zastępstwo. więcej...

2019-07-08 17:09:08

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Kierownik GJUK w Sędziejowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnej Jednostce Usług Komunalnych w Sędziejowicach Sędziejowice – Kolonia 12, 98 – 160 Sędziejowice. więcej...

2019-04-26 14:39:34

O G Ł O S Z E N I E O K O N K U R S I E


WÓJT GMINY SĘDZIEJOWICE ogłasza konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. więcej...

2019-01-23 10:46:43

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


dyrektor Przedszkola w Dobrej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Przedszkolu w Dobrej, Dobra 49, 98-160 Sędziejowice więcej...

2018-10-29 13:31:47

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sędziejowice więcej...

2018-09-21 10:42:46

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Dyrektor Zespołu Szkół w Marzeninie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół w Marzeninie więcej...

2018-09-21 08:30:53

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Dyrektor Przedszkola w Dobrej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Przedszkolu w Dobrej, Dobra 49, 98-1 60 Sędziejowice. więcej...

2018-07-09 14:50:04

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice na stanowisko podinspektor / inspektor ds. obywatelskich. więcej...

2018-04-16 14:17:24

Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach


Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach, 1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego, którego dotyczy konkurs: Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziejowicach ul. Wieluńska 8, 98-160 Sędziejowice, powiat łaski, województwo łódzkie. więcej...

2018-04-10 13:01:12

OGŁOSZENIE O KONKURSIE


Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Dobrej więcej...

2017-12-12 09:33:40

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902 ze zmianami) Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach, ul. Powstańców 1863 r. nr 6, 98-160 Sędziejowice 1. Stanowisko pracy: referent/specjalista ds. księgowości. więcej...

2017-10-03 12:35:13

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice. więcej...

2016-11-23 08:45:20

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziejowicach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sędziejowicach ul. Wieluńska 7, 98-160 Sędziejowice 1. Stanowisko pracy: główny księgowy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sędziejowicach w wymiarze 0,8 etatu. więcej...

2016-11-04 13:14:53

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziejowicach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sędziejowicach ul. Wieluńska 7, 98-160 Sędziejowice więcej...

2016-08-10 14:04:36

NABÓR NA STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny. więcej...

2016-08-05 13:21:50

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice. Stanowisko pracy: podinspektor /inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych więcej...

2016-07-14 12:03:13

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice. Stanowisko pracy: podinspektor /inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych więcej...

2016-06-23 10:13:18

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice. Stanowisko pracy: podinspektor /inspektor ds. wymiaru podatków. więcej...

2016-06-15 11:16:41

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. OBSŁUGI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO I POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, 98-160 Sędziejowice, ul. Wieluńska 7 więcej...

2015-11-19 15:19:24

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice. Stanowisko pracy: stanowisko ds. wymiaru podatków. więcej...

2015-03-02 19:58:21

Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze


Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98_ 1 60 Sędziejowice. Stanowisko pracy: stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i promocji. więcej...

2015-02-27 13:16:48

Informacja o naborze na wolne stanowisko urzędnicze "stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnetrznych i promocji"


Informacja dotycząca naboru na wolne stanowisko urzędnicze "stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnetrznych i promocji". W wyniku ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze wpłynęły do Urzędu 4 oferty, z których 1 spełniała wymagania formalne i zakwalifikowała sie do drugiego etapu. Drugi etap nie odbył sie, nabór nie został rozstrzygnięty - osoba zakwalifikowana do drugiego etapu zrezygnowała. więcej...

2015-02-05 14:52:20

Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze


Wójt Gminy Sędziejowicę ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98_ 1 60 Sędziejowice. Stanowisko pracy: stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i promocji. więcej...

bip_menu_bottom