bip_menu_top

2019-11-07 15:35:51

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze. więcej...

2019-10-31 10:34:33

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE.


"główny księgowy" nie wyłoniono żadnego kandydata. więcej...

2019-10-28 14:15:09

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE.


podinspektora/inspektora ds, społecznych i informacji publicznej. więcej...

2019-10-09 09:03:32

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze. więcej...

2019-09-23 12:32:24

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


dyrektor Przedszkola w Dobrej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Przedszkolu w Dobrej, Dobra 49, 98-160 Sędziejowice więcej...

2019-08-22 09:17:57

OGŁOSZENIE


Urząd Gminy Sędziejowice informuje, że poszukuje kandydatów na stanowisko ds. gospodarki przestrzennej, w ramach umowy o pracę na zastępstwo. więcej...

2019-08-20 14:52:48

OGŁOSZENIE


Urząd Gminy Sędziejowice informuje, że poszukuje kandydatów na stanowisko informatyka, w ramach umowy o pracę na zastępstwo. więcej...

2019-07-08 17:09:08

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Kierownik GJUK w Sędziejowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnej Jednostce Usług Komunalnych w Sędziejowicach Sędziejowice – Kolonia 12, 98 – 160 Sędziejowice. więcej...

2019-05-29 09:08:18

Informacja o wyniku konkursu


Informacja o wyniku konkursu na dyrektora Zespołu Szkól Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach więcej...

2019-04-26 14:39:34

O G Ł O S Z E N I E O K O N K U R S I E


WÓJT GMINY SĘDZIEJOWICE ogłasza konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. więcej...

2019-01-23 10:46:43

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


dyrektor Przedszkola w Dobrej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Przedszkolu w Dobrej, Dobra 49, 98-160 Sędziejowice więcej...

2018-10-29 13:31:47

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sędziejowice więcej...

2018-09-21 10:42:46

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Dyrektor Zespołu Szkół w Marzeninie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół w Marzeninie więcej...

2018-09-21 08:30:53

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Dyrektor Przedszkola w Dobrej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Przedszkolu w Dobrej, Dobra 49, 98-1 60 Sędziejowice. więcej...

2018-07-09 14:50:04

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice na stanowisko podinspektor / inspektor ds. obywatelskich. więcej...

2018-04-16 14:17:24

Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach


Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach, 1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego, którego dotyczy konkurs: Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziejowicach ul. Wieluńska 8, 98-160 Sędziejowice, powiat łaski, województwo łódzkie. więcej...

2018-04-10 13:01:12

OGŁOSZENIE O KONKURSIE


Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Dobrej więcej...

2018-01-11 15:15:26

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - ZSO Nr1 w Sędziejowicach


informacja, o wyborze wyniku przeprowadzonego otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach na stanowisku: referent/specjalista ds. księgowości. więcej...

2017-12-12 09:33:40

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902 ze zmianami) Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach, ul. Powstańców 1863 r. nr 6, 98-160 Sędziejowice 1. Stanowisko pracy: referent/specjalista ds. księgowości. więcej...

2017-10-03 12:35:13

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice. więcej...

2016-11-23 08:45:20

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziejowicach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sędziejowicach ul. Wieluńska 7, 98-160 Sędziejowice 1. Stanowisko pracy: główny księgowy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sędziejowicach w wymiarze 0,8 etatu. więcej...

2016-11-04 13:14:53

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziejowicach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sędziejowicach ul. Wieluńska 7, 98-160 Sędziejowice więcej...

2016-08-26 11:21:43

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze


Wójt Gminy Sędziejowice informuje, że w wyniku przeprowadzonego otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice, do zatrudnienia na stanowisku podinspektor/inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych wybrana została Sylwia Graczyk, zam. Żagliny. więcej...

2016-08-10 14:04:36

NABÓR NA STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny. więcej...

2016-08-05 13:21:50

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice. Stanowisko pracy: podinspektor /inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych więcej...

2016-08-02 13:59:48

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze


Wójt Gminy Sędziejowice informuje, że w wyniku przeprowadzonego otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice, do zatrudnienia na stanowisku podinspektor/inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych nie wybrano żadnego kandydata. Nabór nie został rozstrzygnięty. więcej...

2016-07-14 12:03:13

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice. Stanowisko pracy: podinspektor /inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych więcej...

2016-07-06 12:23:46

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze


Wójt Gminy Sędziejowice informuje, że w wyniku przeprowadzonego otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice, do zatrudnienia na stanowisku podinspektor/inspektor ds. wymiaru podatków została wybrana Pani Agnieszka Szewczyk zam. Lichawa więcej...

2016-06-23 10:13:18

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice. Stanowisko pracy: podinspektor /inspektor ds. wymiaru podatków. więcej...

2016-06-15 11:16:41

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. OBSŁUGI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO I POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, 98-160 Sędziejowice, ul. Wieluńska 7 więcej...

2015-12-16 11:00:45

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze


Wójt Gminy Sędziejowice informuje, że w wyniku przeprowadzonego otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice, do zatrudnienia na stanowisko ds. wymiaru podatków wybrana została: Pani Iwona Celeban zam. Żagliny. więcej...

2015-11-19 15:19:24

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice. Stanowisko pracy: stanowisko ds. wymiaru podatków. więcej...

2015-03-18 13:53:23

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze


Wójt Gminy Sędziejowice informuje, że w wyniku przeprowadzonego otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice, do zatrudnienia na stanowisku ds. pozyskania środków zewnętrznych i promocji wybrana została Pani Justyna Kijańska, zam. Podule więcej...

2015-03-02 19:58:21

Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze


Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98_ 1 60 Sędziejowice. Stanowisko pracy: stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i promocji. więcej...

2015-02-27 13:16:48

Informacja o naborze na wolne stanowisko urzędnicze "stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnetrznych i promocji"


Informacja dotycząca naboru na wolne stanowisko urzędnicze "stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnetrznych i promocji". W wyniku ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze wpłynęły do Urzędu 4 oferty, z których 1 spełniała wymagania formalne i zakwalifikowała sie do drugiego etapu. Drugi etap nie odbył sie, nabór nie został rozstrzygnięty - osoba zakwalifikowana do drugiego etapu zrezygnowała. więcej...

2015-02-05 14:52:20

Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze


Wójt Gminy Sędziejowicę ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98_ 1 60 Sędziejowice. Stanowisko pracy: stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i promocji. więcej...

2013-05-14 10:24:36

Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze


Wójt Gminy Sędziejowice informuje, że w wyniku przeprowadzonego otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice, do zatrudnienia na stanowisku ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wybrana została Pani Marzena Pawłowska, zam. Grabica więcej...

2013-04-25 15:01:11

Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze


Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sędziejowice, ul.Wieluńska 6, 98- 160 Sędziejowice. 1. Stanowisko pracy: stanowisko ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi więcej...

2012-11-20 08:47:38

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze


Wójt Gminy Sędziejowice informuje, że w wyniku przeprowadzonego otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice, do zatrudnienia na stanowisku: "stanowisko ds. informatycznych" wybrany został Pan Adam Świerczyński zam. Stare Kozuby. więcej...

2012-10-25 15:15:16

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sędziejowice, ul.Wieluńska 6, 98- 160 Sędziejowice. 1. Stanowisko pracy: stanowisko ds. informatycznych więcej...

2012-08-16 12:32:13

Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze


do zatrudnienia na stanowisku pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, kryzysowych, obronnych i bezpieczeństwa publicznego. więcej...

2012-07-10 13:44:42

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice 1. Stanowisko pracy: pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, kryzysowych, obronnych i bezpieczeństwa publicznego 2. Wymiar czasu pracy - 1/2 etatu. Pełna treść ogłoszenia w załączniku. więcej...

2012-05-17 13:27:44

Informacja o wynikach postępowania konkursowego


na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Marzeninie więcej...

2012-04-17 11:06:30

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Marzeninie


Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Marzeninie, Nazwa i adres zakładu: Zespołu Szkół w Marzeninie ul. Łaska 7, 98-160 Sędziejowice, Stanowisko objęte konkursem: dyrektor . więcej...

2012-01-29 13:59:14

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach


Termin składania dokumentów do dnia 2 marca 2012 r. (piątek) do godz. 15:00 w sekretariacie UG Sędziejowice. więcej...

2011-12-17 14:15:08

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach


Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach. 1. Nazwa i adres zakładu: Gminny Ośrodeka Zdrowia w Sędziejowicach ul. Wieluńska 7, 98-160 Sędziejowice, 2. stanowisko objęte konkursem: kierownik, 3. Wymagania kwalifikacje kandydata: a) wykształcenie wyższe medyczne; b) wiedza i umiejętności dające rękojmię prawidlowego wykonywania obowiązków kierowniczych; c) co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy; więcej...

2011-09-22 13:33:11

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU


na wolne stanowisko urzędnicze, do zatrudnienia na stanowisku: podinspektora ds. gospodarki ziemią i mieniem komunalnym. więcej...

2011-09-16 11:34:51

OGŁOSZENIE


o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze. więcej...

2011-08-30 10:55:53

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice. 1. Stanowisko pracy: podinspektor ds. gospodarki ziemią i mieniem komunalnym. 2. Wymiar czasu pracy - pełny wymiar czasu pracy. więcej...

2011-08-17 13:58:10

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE


Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice. 1. Stanowisko pracy: sekretarz gminy 2. Wymiar czasu pracy - pełny wymiar czasu pracy. Pełna treść ogłoszenia w załączniku. więcej...

2011-08-10 14:23:21

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWIESKO URZĘDNICZE


Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Sędziejowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnej Jednostce Usług Komunalnych w Sędziejowicach, Sędziejowice - Kolonia 12, 98-160 Sędziejowice. 1. Stanowisko pracy: główny księgowy. 2. Wymiar czasu pracy - pełny wymiar czasu pracy. więcej...

2011-07-26 14:26:00

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice. 1. Stanowisko pracy: podinspektor ds. komunalnych i działalności gospodarczej. 2. Wymiar czasu pracy - pełny wymiar czasu pracy, zatrudnienie od 1 września 2011 r. więcej...

2010-07-19 09:18:52

Konkurs na stanowisko kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach.


Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza konkurs na stanowisko kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach. więcej...

2010-04-28 14:23:55

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice. 1. Stanowisko pracy: inspektor - pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych. 2. Wymiar czasu pracy - 3/20 etatu tj. 6 godzin tygodniowo. więcej...

bip_menu_bottom