bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228
Data Redaktor Zmiana
23.04.2019 13:30:40 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Proponowane zmiany do statutów sołectw
23.04.2019 13:30:16 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Proponowane zmiany do statutów sołectw
23.04.2019 13:27:19 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna Treść Ogłoszenia do artykułu O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 18 kwietnia 2019 r.
23.04.2019 13:26:49 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 18 kwietnia 2019 r.
23.04.2019 13:22:44 Adam Świerczyński Dodany załącznik Zarządzenie NR 30/19 z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektu zmian w statutach sołectw na terenie gminy Sędziejowice do artykułu Konsultacje społeczne w przedmiocie zaopiniowania projektu zmian w statutach sołectw na terenie gminy Sędziejowice
23.04.2019 13:21:33 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Konsultacje społeczne w przedmiocie zaopiniowania projektu zmian w statutach sołectw na terenie gminy Sędziejowice
19.04.2019 08:52:01 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu NR VI/19 z dnia 28 marca 2019 r.
19.04.2019 08:51:49 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR VI/19 z dnia 28 marca 2019 r.
19.04.2019 07:15:34 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia do artykułu NR 30/19 z dnia 18 kwietnia 2019 r.
19.04.2019 07:15:13 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR 30/19 z dnia 18 kwietnia 2019 r.
18.04.2019 12:00:06 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu projekt uchwały 4
18.04.2019 11:59:58 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł projekt uchwały 4
18.04.2019 11:59:29 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu projekt uchwały 3
18.04.2019 11:59:21 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł projekt uchwały 3
18.04.2019 11:58:57 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu projekt uchwały 2
18.04.2019 11:58:50 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł projekt uchwały 2
18.04.2019 11:58:20 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu projekt uchwały 1
18.04.2019 11:58:04 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł projekt uchwały 1
18.04.2019 11:03:41 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Sołectwo Bilew
18.04.2019 11:02:25 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Sołectwo Brzeski
18.04.2019 11:00:38 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Sołectwo Dobra
18.04.2019 10:59:05 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Sołectwo Grabia
18.04.2019 10:58:17 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Sołectwo Grabia Trzecia
18.04.2019 10:57:02 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Sołectwo Grabica
18.04.2019 10:54:13 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Sołectwo Grabno
18.04.2019 10:52:21 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Sołectwo Kamostek
18.04.2019 10:49:52 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Sołectwo Korczyska
18.04.2019 10:46:53 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Sołectwo Kozuby
18.04.2019 10:45:19 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Sołectwo Kustrzyce
18.04.2019 10:43:58 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Sołectwo Lichawa
18.04.2019 10:42:07 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Sołectwo Marzenin
18.04.2019 10:39:38 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Sołectwo Niecenia
18.04.2019 10:37:46 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Sołectwo Osiny
18.04.2019 10:35:46 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Sołectwo Podule
18.04.2019 10:33:39 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Sołectwo Pruszków
18.04.2019 10:31:02 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Sołectwo Przymiłów
18.04.2019 10:29:11 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Sołectwo Rososza
18.04.2019 10:27:08 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Sołectwo Sędziejowice
18.04.2019 10:24:52 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Sołectwo Sędziejowice - Kolonia
18.04.2019 10:23:07 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Sołectwo Siedlce
18.04.2019 10:21:10 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Sołectwo Sobiepany
18.04.2019 10:19:52 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Sołectwo Wrzesiny
18.04.2019 10:18:35 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Sołectwo Żagliny
17.04.2019 07:44:48 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia do artykułu NR 29/19 z dnia 12 kwietnia 2019 r.
17.04.2019 07:44:24 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR 29/19 z dnia 12 kwietnia 2019 r.
16.04.2019 13:49:08 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść informacji do artykułu Informacja
16.04.2019 13:48:29 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Informacja
15.04.2019 07:10:29 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice, w miejscowościach Bilew i Marzenin
15.04.2019 07:10:01 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice, w miejscowościach Bilew i Marzenin
15.04.2019 07:09:56 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice, w miejscowościach Bilew i Marzenin
bip_menu_bottom