bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201
Data Redaktor Zmiana
10.11.2011 12:55:52 Urszula Pasowska Edytowano artykuł NR 100/11 z dnia 25 października 2011 r.
10.11.2011 12:52:54 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR IX/79/11 z dnia 21.10.2011 r.
10.11.2011 12:51:21 Urszula Pasowska Edytowano artykuł NR IX/79/11 z dnia 21.10.2011 r.
10.11.2011 12:51:08 Urszula Pasowska Edytowano artykuł NR IX/79/11 z dnia 21.10.2011 r.
10.11.2011 12:48:13 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR IX/78/11 z dnia 21.10.2011 r.
10.11.2011 12:47:02 Urszula Pasowska Edytowano artykuł NR IX/78/11 z dnia 21.10.2011 r.
10.11.2011 12:42:13 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR IX/77/11 z dnia 21.10.2011 r.
10.11.2011 12:41:19 Urszula Pasowska Edytowano artykuł NR IX/77/11 z dnia 21.10.2011 r.
08.11.2011 11:03:22 Marek Kidawski Dodany załącznik Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sędziejowice do artykułu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sędziejowice
08.11.2011 11:02:05 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sędziejowice
07.11.2011 14:32:28 Urszula Pasowska Edytowano artykuł Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Sędziejowice
07.11.2011 14:20:31 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 99/11 z dnia 25 października 2011 r.
07.11.2011 14:20:04 Urszula Pasowska Edytowano artykuł NR 99/11 z dnia 25 października 2011 r.
07.11.2011 14:12:09 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść protokołu do artykułu NR VIII/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r.
07.11.2011 14:11:54 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR VIII/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r.
07.11.2011 14:11:22 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść protokołu do artykułu NR VII/11 z dnia 28 czerwca 2011 r.
07.11.2011 14:10:00 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR VII/11 z dnia 28 czerwca 2011 r.
07.11.2011 14:08:45 Urszula Pasowska Dodany załącznik załacznik do uchwały do artykułu Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Sędziejowice
07.11.2011 14:08:05 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Sędziejowice
07.11.2011 14:06:54 Urszula Pasowska Usunięty załącznik Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Sędziejowice z artykułu Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Sędziejowice
07.11.2011 14:06:48 Urszula Pasowska Usunięty załącznik z artykułu Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Sędziejowice
02.11.2011 14:32:19 Urszula Pasowska Dodany załącznik informacja do artykułu NR IX/76/11 z dnia 21.10.2011 r.
02.11.2011 14:31:58 Urszula Pasowska Dodany załącznik wydatki gminy za I półrocze 2011 r. do artykułu NR IX/76/11 z dnia 21.10.2011 r.
02.11.2011 14:31:25 Urszula Pasowska Dodany załącznik dochody gminy za I półrocze 2011 r. do artykułu NR IX/76/11 z dnia 21.10.2011 r.
02.11.2011 14:30:57 Urszula Pasowska Usunięty załącznik wykonanie dochodów za I półrocze z artykułu NR IX/76/11 z dnia 21.10.2011 r.
02.11.2011 14:29:54 Urszula Pasowska Dodany załącznik wykonanie dochodów za I półrocze do artykułu NR IX/76/11 z dnia 21.10.2011 r.
02.11.2011 14:26:17 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 105/11 z dnia 27 października 2011 r.
02.11.2011 14:25:58 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 105/11 z dnia 27 października 2011 r.
02.11.2011 14:25:03 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 104/11 z dnia 27 października 2011 r.
02.11.2011 14:24:46 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 104/11 z dnia 27 października 2011 r.
02.11.2011 14:23:19 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 103/11 z dnia 27 października 2011 r.
02.11.2011 14:22:30 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 102/11 z dnia 27 października 2011 r.
02.11.2011 14:22:12 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 102/11 z dnia 27 października 2011 r.
02.11.2011 14:19:39 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 101/11 z dnia 27 października 2011 r.
02.11.2011 14:19:18 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 101/11 z dnia 27 października 2011 r.
02.11.2011 14:17:02 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 100/11 z dnia 25 października 2011 r.
02.11.2011 14:16:27 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 99/11 z dnia 25 października 2011 r.
02.11.2011 14:14:25 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 98/11 z dnia 25 października 2011 r.
02.11.2011 14:14:10 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 98/11 z dnia 25 października 2011 r.
02.11.2011 14:13:10 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 97/11 z dnia 19 października 2011 r.
02.11.2011 14:12:51 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 97/11 z dnia 19 października 2011 r.
02.11.2011 13:43:40 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR IX/83/11 z dnia 21.10.2011 r.
02.11.2011 13:43:19 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR IX/83/11 z dnia 21.10.2011 r.
02.11.2011 13:42:02 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR IX/82/11 z dnia 21.10.2011 r.
02.11.2011 13:41:41 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR IX/82/11 z dnia 21.10.2011 r.
02.11.2011 13:27:42 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR IX/81/11 z dnia 21.10.2011 r.
02.11.2011 13:26:26 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR IX/80/11 z dnia 21.10.2011 r.
02.11.2011 13:26:00 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR IX/80/11 z dnia 21.10.2011 r.
02.11.2011 13:23:42 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR IX/79/11 z dnia 21.10.2011 r.
02.11.2011 13:22:08 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR IX/78/11 z dnia 21.10.2011 r.
bip_menu_bottom