bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201
Data Redaktor Zmiana
07.06.2013 10:46:23 Urszula Pasowska Dodany załącznik Beata Magdziak - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2012 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
07.06.2013 10:44:50 Urszula Pasowska Dodany załącznik Barbara Gawor - dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2012 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
07.06.2013 10:43:21 Urszula Pasowska Dodany załącznik Dorota Ceran - p.o. kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziejowicach do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2012 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
07.06.2013 10:41:58 Urszula Pasowska Dodany załącznik Aleksandra Andrysiak - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2012 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
07.06.2013 10:40:49 Urszula Pasowska Dodany załącznik Agnieszka Papuga - kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziejowicach do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2012 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
07.06.2013 10:39:44 Urszula Pasowska Dodany załącznik Krzysztof Jaworski - dyrektor Zespołu Szkół w Marzeninie do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2012 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
07.06.2013 10:38:09 Urszula Pasowska Dodany załącznik Alina Oleszczak - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2012 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
07.06.2013 10:37:04 Urszula Pasowska Dodany załącznik Jan Grecki - Kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2012 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
07.06.2013 10:35:46 Urszula Pasowska Dodany załącznik Mirosław Potasiak - Sekretarz Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2012 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
07.06.2013 10:35:04 Urszula Pasowska Dodany załącznik Sławomir Niedźwiedzki - Skarbnik Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2012 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
07.06.2013 10:33:53 Urszula Pasowska Dodany załącznik Jerzy Kotarski - Wójt Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2012 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
07.06.2013 10:32:54 Urszula Pasowska Dodany załącznik Wacław Ułański - przewodniczący do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2012 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
07.06.2013 10:19:33 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Rozstrzygnięcie przetargu
07.06.2013 10:12:36 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Rozstrzygnięcie przetargu
06.06.2013 13:35:45 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 235/13 z dnia 05 czerwca 2013 r.
06.06.2013 13:35:26 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 235/13 z dnia 05 czerwca 2013 r.
06.06.2013 13:34:18 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 234/13 z dnia 29 maja 2013 r.
06.06.2013 13:34:02 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 234/13 z dnia 29 maja 2013 r.
06.06.2013 13:31:33 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 233/13 z dnia 20 maja 2013 r.
06.06.2013 13:31:16 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 233/13 z dnia 20 maja 2013 r.
06.06.2013 13:29:10 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 232/13 z dnia 17 maja 2013 r.
06.06.2013 13:28:55 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 232/13 z dnia 17 maja 2013 r.
06.06.2013 13:27:30 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 231/13 z dnia 17 maja 2013 r.
06.06.2013 13:27:13 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 231/13 z dnia 17 maja 2013 r.
06.06.2013 13:25:58 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 230/13 z dnia 16 maja 2013 r.
06.06.2013 13:25:38 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 230/13 z dnia 16 maja 2013 r.
06.06.2013 13:24:41 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 229/13 z dnia 10 maja 2013 r.
06.06.2013 13:24:22 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 229/13 z dnia 10 maja 2013 r.
05.06.2013 12:16:35 Marek Kidawski Dodany załącznik Wzór Zarządzenia Wójta w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego do artykułu ALARM POWODZIOWY
05.06.2013 12:16:20 Marek Kidawski Dodany załącznik Alarm powodziowy 5 czerwca 2013 do artykułu ALARM POWODZIOWY
05.06.2013 12:15:49 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł ALARM POWODZIOWY
05.06.2013 12:09:15 Marek Kidawski Dodany załącznik Wzór Zarządzenia Wójta w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego do artykułu ALARM POWODZIOWY
05.06.2013 12:07:25 Marek Kidawski Dodany załącznik Alarm powodziowy 5 czerwca 2013 do artykułu ALARM POWODZIOWY
05.06.2013 11:58:49 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł ALARM POWODZIOWY
04.06.2013 12:44:59 Marek Kidawski Dodany załącznik Zmiany decyzji Wojewody Łódzkiego nr 235/11 do artykułu OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
04.06.2013 12:42:39 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
03.06.2013 15:30:36 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do zapytania cenowego do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
03.06.2013 15:29:11 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
03.06.2013 10:18:36 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH
28.05.2013 14:44:31 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Rozstrzygnięcie przetargu
27.05.2013 14:53:36 Marek Kidawski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XXV/215/13 z dnia 21 maja 2013 r.
27.05.2013 14:52:57 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł NR XXV/215/13 z dnia 21 maja 2013 r.
27.05.2013 14:51:47 Marek Kidawski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XXV/214/13 z dnia 21 maja 2013 r.
27.05.2013 14:50:40 Marek Kidawski Edytowano artykuł NR XXV/214/13 z dnia 21 maja 2013 r.
27.05.2013 14:50:24 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł NR XXV/214/13 z dnia 21 maja 2013 r.
27.05.2013 14:47:45 Marek Kidawski Dodany załącznik Projekt zmiany WPF 2013 -2020 do artykułu Projekt uchwały - 2
27.05.2013 14:46:53 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Projekt uchwały - 2
27.05.2013 14:46:09 Marek Kidawski Edytowano artykuł Projekt uchwały - 1
27.05.2013 14:44:38 Marek Kidawski Dodany załącznik Projekt zmiany budżetu 2013 do artykułu Projekt uchwały - 1
27.05.2013 14:43:50 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Projekt uchwały - 1
bip_menu_bottom