bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206
Data Redaktor Zmiana
14.04.2014 10:23:11 Marek Kidawski Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXIV/273/14 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Sędziejowice na lata 2014-2017” do artykułu NR XXXIV/273/14 z dnia 28 marca 2014 r.
14.04.2014 10:09:29 Marek Kidawski Edytowano artykuł Skarbnik Gminy Sędziejowice - Grzegorz Dębkowski
14.04.2014 10:07:54 Marek Kidawski Edytowano artykuł Pracownicy Referatu Finansowo - Budżetowego
14.04.2014 08:08:11 Urszula Pasowska Dodany załącznik informacja do artykułu Informacja RKW Nr 14 w Sieradzu
14.04.2014 08:07:30 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł Informacja RKW Nr 14 w Sieradzu
11.04.2014 13:05:13 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu Zarządzenie NR 288/14 z dnia 7 kwietnia 2014 r.
11.04.2014 13:04:59 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł Zarządzenie NR 288/14 z dnia 7 kwietnia 2014 r.
11.04.2014 13:03:14 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu Zarządzenie NR 287/14 z dnia 7 kwietnia 2014 r.
11.04.2014 13:02:34 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł Zarządzenie NR 287/14 z dnia 7 kwietnia 2014 r.
11.04.2014 08:00:56 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Kozuby Stare i Nowe, działki nr 585/9 i 585/6
11.04.2014 07:57:09 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Stare Kozuby, działki nr 255 i 256
09.04.2014 13:48:14 Urszula Pasowska Dodany załącznik postanowienie do artykułu Postanowienie Nr 712-720-1/14 z dnia 25 marca 2014 r.
09.04.2014 13:47:41 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł Postanowienie Nr 712-720-1/14 z dnia 25 marca 2014 r.
09.04.2014 12:51:53 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu NR XXXIV/279/14 z dnia 28 marca 2014 r.
09.04.2014 12:51:38 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR XXXIV/279/14 z dnia 28 marca 2014 r.
09.04.2014 12:49:41 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu NR XXXIV/279/14 z dnia 28 marca 2014 r.
09.04.2014 12:48:51 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR XXXIV/279/14 z dnia 28 marca 2014 r.
08.04.2014 15:15:59 Adam Świerczyński Edytowano artykuł OSTRZEŻENIE Nr 17
08.04.2014 15:15:22 Adam Świerczyński Edytowano artykuł OSTRZEŻENIE Nr 17
08.04.2014 15:13:30 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł OSTRZEŻENIE Nr 17
08.04.2014 14:40:49 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
08.04.2014 14:27:54 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
08.04.2014 12:49:12 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
04.04.2014 15:06:41 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XXXIV/280/14 z dnia 28 marca 2014 r.
04.04.2014 15:06:25 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XXXIV/280/14 z dnia 28 marca 2014 r.
04.04.2014 15:05:25 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XXXIV/279/14 z dnia 28 marca 2014 r.
04.04.2014 15:05:05 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XXXIV/279/14 z dnia 28 marca 2014 r.
04.04.2014 14:39:34 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XXXIV/278/14 z dnia 28 marca 2014 r.
04.04.2014 14:39:09 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XXXIV/278/14 z dnia 28 marca 2014 r.
04.04.2014 14:37:50 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XXXIV/277/14 z dnia 28 marca 2014 r.
04.04.2014 14:37:14 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XXXIV/277/14 z dnia 28 marca 2014 r.
04.04.2014 14:35:48 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XXXIV/276/14 z dnia 28 marca 2014 r.
04.04.2014 14:35:20 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XXXIV/276/14 z dnia 28 marca 2014 r.
04.04.2014 14:33:39 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XXXIV/275/14 z dnia 28 marca 2014 r.
04.04.2014 14:33:19 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XXXIV/275/14 z dnia 28 marca 2014 r.
04.04.2014 14:29:46 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XXXIV/274/14 z dnia 28 marca 2014 r.
04.04.2014 14:29:26 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XXXIV/274/14 z dnia 28 marca 2014 r.
04.04.2014 14:24:39 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XXXIV/273/14 z dnia 28 marca 2014 r.
04.04.2014 14:23:10 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XXXIV/272/14 z dnia 28 marca 2014 r.
04.04.2014 14:22:44 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XXXIV/272/14 z dnia 28 marca 2014 r.
04.04.2014 14:21:03 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XXXIV/271/14 z dnia 28 marca 2014 r.
04.04.2014 14:20:44 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XXXIV/271/14 z dnia 28 marca 2014 r.
04.04.2014 14:19:51 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XXXIV/270/14 z dnia 28 marca 2014 r.
04.04.2014 14:19:36 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XXXIV/270/14 z dnia 28 marca 2014 r.
04.04.2014 14:18:10 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XXXIV/269/14 z dnia 28 marca 2014 r.
04.04.2014 14:17:45 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XXXIV/269/14 z dnia 28 marca 2014 r.
04.04.2014 14:16:31 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XXXIV/268/14 z dnia 28 marca 2014 r.
04.04.2014 14:16:14 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XXXIV/268/14 z dnia 28 marca 2014 r.
04.04.2014 14:14:11 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XXXIV/267/14 z dnia 28 marca 2014 r.
04.04.2014 14:10:09 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 285/14 z dnia 26 marca 2014 r.
bip_menu_bottom