bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201
Data Redaktor Zmiana
07.11.2014 13:11:21 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł UCHWAŁA I OBWIESZCZENIE PKW W ŁASKU z dnia 5 listopada 2014 r.
07.11.2014 13:05:43 Urszula Pasowska Dodany załącznik Obwieszczenie PKW w Łasku do artykułu UCHWAŁA I OBWIESZCZENIE PKW W ŁASKU z dnia 5 listopada 2014 r.
07.11.2014 13:05:16 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu UCHWAŁA I OBWIESZCZENIE PKW W ŁASKU z dnia 5 listopada 2014 r.
07.11.2014 13:04:44 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł UCHWAŁA I OBWIESZCZENIE PKW W ŁASKU z dnia 5 listopada 2014 r.
07.11.2014 12:55:00 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 334/14 z dnia 6 listopada 2014 r.
07.11.2014 12:54:36 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 334/14 z dnia 6 listopada 2014 r.
07.11.2014 12:52:46 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 333/14 z dnia 31 października 2014 r.
07.11.2014 12:52:30 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 333/14 z dnia 31 października 2014 r.
07.11.2014 12:51:28 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 332/14 z dnia 29 października 2014 r.
07.11.2014 12:51:07 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 332/14 z dnia 29 października 2014 r.
07.11.2014 12:50:13 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 331/14 z dnia 29 października 2014 r.
04.11.2014 13:35:03 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
04.11.2014 13:34:31 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
03.11.2014 15:13:14 Adam Świerczyński Dodany załącznik Formularz uwag do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Sędziejowice
03.11.2014 15:12:43 Adam Świerczyński Dodany załącznik Projekt programu do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Sędziejowice
03.11.2014 15:12:15 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Sędziejowice
03.11.2014 15:11:48 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Sędziejowice
31.10.2014 10:50:00 Urszula Pasowska Dodany załącznik ogłoszenie WG do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Sędziejowice
31.10.2014 10:49:37 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Sędziejowice
28.10.2014 11:09:52 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XL/320/14 z dnia 16 października 2014 r.
28.10.2014 11:09:35 Urszula Pasowska Edytowano artykuł NR XL/320/14 z dnia 16 października 2014 r.
28.10.2014 11:09:07 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XL/320/14 z dnia 16 października 2014 r.
28.10.2014 11:07:19 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XL/319/14 z dnia 16 października 2014 r.
28.10.2014 11:07:05 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XL/319/14 z dnia 16 października 2014 r.
28.10.2014 11:05:53 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XL/318/14 z dnia 16 października 2014 r.
28.10.2014 11:05:33 Urszula Pasowska Edytowano artykuł NR XL/318/14 z dnia 16 października 2014 r.
28.10.2014 11:05:08 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XL/318/14 z dnia 16 października 2014 r.
28.10.2014 10:56:07 Urszula Pasowska Dodany załącznik projekt uchwały-3 do artykułu projekt uchwały-3
28.10.2014 10:55:52 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł projekt uchwały-3
28.10.2014 10:55:10 Urszula Pasowska Dodany załącznik projekt uchwały-2 do artykułu projekt uchwały-2
28.10.2014 10:54:56 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł projekt uchwały-2
28.10.2014 10:45:43 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 330/14 z dnia 22 października 2014 r.
28.10.2014 10:45:29 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 330/14 z dnia 22 października 2014 r.
28.10.2014 10:43:42 Urszula Pasowska Dodany załącznik informacja OKW do artykułu Informacje o skladach Obwodowych Komisji Wyborczych
28.10.2014 10:43:22 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł Informacje o skladach Obwodowych Komisji Wyborczych
27.10.2014 09:01:43 Adam Świerczyński Dodany załącznik Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Łasku z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu Łaskiego w wyborach do rad gmiin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Łasku z dnia 23 października 2014 r.
27.10.2014 08:58:07 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Łasku z dnia 23 października 2014 r.
25.10.2014 14:08:38 Adam Świerczyński Dodany załącznik OBWIESZCZENIE WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁODZI z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. do arty OBWIESZCZENIE WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁODZI z dnia 22 października 2014 r.
25.10.2014 14:08:08 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁODZI z dnia 22 października 2014 r.
25.10.2014 14:05:50 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Sędziejowicach z dnia 23 października 2014 r.
25.10.2014 14:05:33 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Sędziejowicach z dnia 23 października 2014 r.
25.10.2014 14:04:15 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Sędziejowicach z dnia 21 października 2014 r.
25.10.2014 14:03:58 Adam Świerczyński Edytowano artykuł OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Sędziejowicach z dnia 21 października 2014 r.
25.10.2014 14:03:32 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Sędziejowicach z dnia 21 października 2014 r.
24.10.2014 14:50:32 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
23.10.2014 11:15:49 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
23.10.2014 11:11:08 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Kozuby dz. nr 428 i 429
23.10.2014 11:05:56 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Marzenin dz. nr118/2
23.10.2014 11:04:59 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Wniosek o sydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Grabia, Sobiepany, Brzeski, Podule
23.10.2014 11:01:34 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dz. nr 18 - Osiny
bip_menu_bottom