bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206
Data Redaktor Zmiana
18.05.2011 10:42:15 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR VI/35/11 z dnia 10.05.2011 r.
16.05.2011 11:11:22 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Otwarte konkursy ofert
16.05.2011 09:42:49 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Otwarte konkursy ofert
16.05.2011 09:34:25 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Otwarte konkursy ofert
16.05.2011 09:31:15 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Otwarte konkursy ofert
11.05.2011 14:04:25 Marek Kidawski Edytowano artykuł Sołectwo Osiny
11.05.2011 12:24:35 Urszula Pasowska Edytowano artykuł Sołectwo Żagliny
11.05.2011 12:23:00 Urszula Pasowska Edytowano artykuł Sołectwo Wrzesiny
11.05.2011 12:20:40 Urszula Pasowska Edytowano artykuł Sołectwo Sobiepany
11.05.2011 12:19:03 Urszula Pasowska Edytowano artykuł Sołectwo Siedlce
11.05.2011 12:17:12 Urszula Pasowska Edytowano artykuł Sołectwo Sędziejowice - Kolonia
11.05.2011 12:13:33 Urszula Pasowska Edytowano artykuł Sołectwo Sędziejowice
11.05.2011 12:10:27 Urszula Pasowska Edytowano artykuł Sołectwo Rososza
11.05.2011 12:07:59 Urszula Pasowska Edytowano artykuł Sołectwo Przymiłów
11.05.2011 12:06:17 Urszula Pasowska Edytowano artykuł Sołectwo Pruszków
11.05.2011 12:04:19 Urszula Pasowska Edytowano artykuł Sołectwo Podule
11.05.2011 12:02:40 Urszula Pasowska Edytowano artykuł Sołectwo Osiny
11.05.2011 12:01:23 Urszula Pasowska Edytowano artykuł Sołectwo Niecenia
11.05.2011 11:59:06 Urszula Pasowska Edytowano artykuł Sołectwo Marzenin
11.05.2011 11:56:52 Urszula Pasowska Edytowano artykuł Sołectwo Lichawa
11.05.2011 11:41:07 Urszula Pasowska Edytowano artykuł Sołectwo Kustrzyce
11.05.2011 11:39:09 Urszula Pasowska Edytowano artykuł Sołectwo Kozuby
11.05.2011 11:34:42 Urszula Pasowska Edytowano artykuł Sołectwo Korczyska
11.05.2011 11:33:19 Urszula Pasowska Edytowano artykuł Sołectwo Kamostek
11.05.2011 11:31:48 Urszula Pasowska Edytowano artykuł Sołectwo Grabno
11.05.2011 11:29:49 Urszula Pasowska Edytowano artykuł Sołectwo Grabica
11.05.2011 11:27:30 Urszula Pasowska Edytowano artykuł Sołectwo Grabia Trzecia
11.05.2011 11:25:24 Urszula Pasowska Edytowano artykuł Sołectwo Grabia
11.05.2011 11:23:04 Urszula Pasowska Edytowano artykuł Sołectwo Dobra
11.05.2011 11:20:38 Urszula Pasowska Edytowano artykuł Sołectwo Brzeski
11.05.2011 11:17:49 Urszula Pasowska Edytowano artykuł Sołectwo Bilew
11.05.2011 11:16:40 Urszula Pasowska Edytowano artykuł Sołectwo Bilew
11.05.2011 08:07:34 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Treść uchwały do artykułu Uchwała Nr 1/75/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24 marca 2011 r.
11.05.2011 08:06:57 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 1/75/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24 marca 2011 r.
06.05.2011 10:08:25 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Środki funduszu sołeckiego na 2011r. do artykułu Środki funduszu sołeckiego na 2011r.
06.05.2011 10:08:01 Dariusz Matuszkiewicz Usunięty załącznik Środki funduszu sołeckiego na 2010r. z artykułu Środki funduszu sołeckiego na 2011r.
06.05.2011 10:07:38 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Środki funduszu sołeckiego na 2011r.
05.05.2011 09:08:57 Marek Kidawski Dodany załącznik Formularz zgłoszenia opinii do artykułu Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Sędziejowice
05.05.2011 09:08:43 Marek Kidawski Dodany załącznik Projekt uchwały do artykułu Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Sędziejowice
05.05.2011 09:03:43 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Sędziejowice
29.04.2011 14:15:45 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Rozstrzygnięcie przetargu
29.04.2011 14:14:46 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Rozstrzygnięcie przetargu
19.04.2011 14:36:59 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Rozstrzygnięcie przetargu
15.04.2011 09:11:56 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Rozstrzygnięcie przetargu
14.04.2011 07:48:03 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
12.04.2011 12:52:06 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
11.04.2011 09:19:13 Marek Kidawski Usunięto artykuł Wybory... z kategorii Wybory
11.04.2011 09:18:37 Dariusz Matuszkiewicz Usunięto artykuł Zamówienia udzielane przez Gminę Sędziejowice i jednostki podległe z kategorii Zamówienia publiczne
11.04.2011 09:17:22 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł
07.04.2011 12:12:41 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik SIWZ + załączniki od 1 do 5 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
bip_menu_bottom