bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197
Data Redaktor Zmiana
24.10.2009 00:18:22 Marek Kidawski Edytowano artykuł Adres
24.10.2009 00:15:34 Marek Kidawski Edytowano artykuł Adres
23.10.2009 14:18:53 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Podatek od środków transportowych
23.10.2009 13:55:14 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Uchwała w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości do artykułu Podatek od nieruchomości
23.10.2009 13:53:17 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik IN 1 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych do artykułu Podatek od nieruchomości
23.10.2009 13:49:56 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik DN 1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości do artykułu Podatek od nieruchomości
23.10.2009 13:15:34 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Podatek od nieruchomości
23.10.2009 12:34:33 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik DL 1 - Deklaracja na podatek leśny do artykułu Podatek leśny
23.10.2009 12:33:54 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik IL 1 - Informacja o lasach do artykułu Podatek leśny
23.10.2009 12:28:57 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Podatek leśny
23.10.2009 12:27:11 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Podatek leśny
23.10.2009 11:42:32 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Wacław Ułański - radny Rady Gminy Sędziejowice
23.10.2009 11:42:09 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Stanisław Tokarek - radny Rady Gminy Sędziejowice
23.10.2009 11:41:33 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Zbigniew Płóciennik - radny Rady Gminy Sędziejowice
23.10.2009 11:40:52 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Krzysztof Pawłowski - radny Rady Gminy Sędziejowice
23.10.2009 11:40:16 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Waldemar Krawczyk - radny Rady Gminy Sędziejowice
23.10.2009 11:39:49 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Mieczysław Karasiński - radny Rady Gminy Sędziejowice
23.10.2009 11:39:15 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł mgr inż. Paweł Kałuda - radny Rady Gminy Sędziejowice
23.10.2009 11:38:39 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Andrzej Jakubowski - radny Rady Gminy Sędziejowice
23.10.2009 11:38:03 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Andrzej Jabłoński - radny Rady Gminy Sędziejowice
23.10.2009 11:37:29 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Marek Bartczak - radny Rady Gminy Sędziejowice
23.10.2009 11:36:29 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Jarosław Bartczak - radny Rady Gminy Sędziejowice
23.10.2009 11:36:05 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Daniel Angerman - radny Rady Gminy Sędziejowice
23.10.2009 11:35:32 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Władysław Sobala - radny Rady Gminy Sędziejowice
23.10.2009 11:34:11 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Marek Okupiński - wiceprzewodniczący Rady Gminy Sędziejowice
23.10.2009 11:33:43 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Dariusz Marek - przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice
23.10.2009 11:33:19 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Marek Okupiński - wiceprzewodniczący Rady Gminy Sędziejowice
23.10.2009 11:23:41 Dariusz Matuszkiewicz Usunięty załącznik 1 z artykułu Dariusz Marek - przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice
23.10.2009 11:23:30 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik 1 do artykułu Dariusz Marek - przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice
23.10.2009 11:21:41 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Dariusz Marek - przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice
23.10.2009 11:18:59 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Dariusz Marek - przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice
23.10.2009 11:07:55 Marek Kidawski Edytowano artykuł Komisje Rady Gminy Sędziejowice
23.10.2009 11:05:04 Marek Kidawski Edytowano artykuł Komisje Rady Gminy Sędziejowice
23.10.2009 10:54:41 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Komisje Rady Gminy Sędziejowice
23.10.2009 08:47:48 Marek Kidawski Edytowano artykuł Skład Rady Gminy Sędziejowice
23.10.2009 08:47:04 Marek Kidawski Edytowano artykuł Skład Rady Gminy Sędziejowice
23.10.2009 08:36:41 Marek Kidawski Edytowano artykuł Skład Rady Gminy Sędziejowice
23.10.2009 08:31:06 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Skład Rady Gminy Sędziejowice
23.10.2009 08:17:21 Marek Kidawski Edytowano artykuł Adres
23.10.2009 08:16:24 Marek Kidawski Edytowano artykuł Adres
22.10.2009 14:15:20 Marek Kidawski Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
22.10.2009 12:35:14 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł
22.10.2009 11:57:37 Marek Kidawski Dodany załącznik SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
22.10.2009 11:57:03 Marek Kidawski Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
22.10.2009 11:56:44 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
bip_menu_bottom