bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206
Data Redaktor Zmiana
17.05.2012 13:27:44 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Informacja o wynikach postępowania konkursowego
10.05.2012 13:58:13 Marek Kidawski Dodany załącznik Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
10.05.2012 13:57:36 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
10.05.2012 12:45:07 Marek Kidawski Dodany załącznik Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sędziejowice 2011 r. do artykułu Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sędziejowice stan na 30.12.2011 r.
10.05.2012 12:44:29 Marek Kidawski Usunięty załącznik I N F O R M A C J A O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O G M I N Y S Ę D Z I E J O W I C E z artykułu Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sędziejowice stan na 30.12.2011 r.
10.05.2012 12:44:22 Marek Kidawski Dodany załącznik I N F O R M A C J A O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O G M I N Y S Ę D Z I E J O W I C E do artykułu Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sędziejowice stan na 30.12.2011 r.
10.05.2012 12:43:16 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sędziejowice stan na 30.12.2011 r.
09.05.2012 09:23:13 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 148/12 z dnia 8 maja 2012 r.
09.05.2012 09:22:57 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 148/12 z dnia 8 maja 2012 r.
09.05.2012 09:21:20 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 147/12 z dnia 8 maja 2012 r.
09.05.2012 09:21:00 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 147/12 z dnia 8 maja 2012 r.
09.05.2012 09:19:49 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 146/12 z dnia 7 maja 2012 r.
09.05.2012 09:18:52 Urszula Pasowska Usunięto artykuł NR 147/12 z dnia 7 maja 2012 r. z kategorii Kadencja 2010 - 2014
09.05.2012 09:18:07 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł
09.05.2012 09:13:33 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie z dnia 9.05.2012 r.
09.05.2012 09:13:12 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł Ogłoszenie z dnia 9.05.2012 r.
09.05.2012 08:27:52 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
09.05.2012 08:27:14 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
09.05.2012 08:26:06 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
09.05.2012 08:25:11 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Wniosek o sydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Grabia, Sobiepany, Brzeski, Podule
08.05.2012 11:54:52 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XV/130/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r.
08.05.2012 11:54:34 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XV/130/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r.
08.05.2012 11:53:02 Urszula Pasowska Usunięto artykuł NR XV/130/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. z kategorii Kadencja 2010 - 2014
08.05.2012 11:51:36 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu
08.05.2012 11:51:13 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł
08.05.2012 11:49:04 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XV/129/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r.
08.05.2012 11:47:41 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XV/129/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r.
08.05.2012 11:46:01 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XV/128/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r.
08.05.2012 11:43:54 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XV/128/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r.
08.05.2012 11:41:54 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XV/127/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r.
08.05.2012 11:40:43 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XV/127/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r.
08.05.2012 11:38:37 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XV/126/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r.
08.05.2012 11:38:21 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XV/126/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r.
08.05.2012 11:35:54 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XV/125/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r.
08.05.2012 11:35:40 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XV/125/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r.
08.05.2012 11:33:18 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XV/124/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r.
08.05.2012 11:32:40 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XV/124/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r.
08.05.2012 11:29:53 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XV/123/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r.
08.05.2012 11:29:35 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XV/123/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r.
08.05.2012 11:27:40 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XV/122/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r.
08.05.2012 11:27:09 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XV/122/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r.
08.05.2012 11:26:12 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XV/121/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r.
08.05.2012 11:25:49 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XV/121/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r.
08.05.2012 11:24:17 Urszula Pasowska Usunięto artykuł NR 121/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. z kategorii Kadencja 2010 - 2014
08.05.2012 11:23:52 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł
07.05.2012 12:54:35 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 145/12 z dnia 4 maja 2012 r.
07.05.2012 12:54:18 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 145/12 z dnia 4 maja 2012 r.
07.05.2012 12:53:25 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 144/12 z dnia 30 kwietnia 2012 r.
07.05.2012 12:52:50 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 143/12 z dnia 27 kwietnia 2012 r.
07.05.2012 12:52:30 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 143/12 z dnia 27 kwietnia 2012 r.
bip_menu_bottom