bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206
Data Redaktor Zmiana
11.04.2012 15:12:24 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Załącznik nr 10 - Przedmiary robót do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
11.04.2012 15:12:00 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Mapa 1 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
11.04.2012 14:27:46 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt techniczny do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
11.04.2012 14:26:50 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik SIWZ + załączniki od 1 do 8 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
11.04.2012 13:57:41 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
11.04.2012 13:25:08 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Załącznik nr 11 - STWiOR do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
11.04.2012 13:24:32 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Załącznik nr 10 - Przedmiar robót do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
11.04.2012 13:24:13 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Mapa 2 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
11.04.2012 13:12:16 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Mapa 1 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
11.04.2012 13:08:28 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
11.04.2012 13:07:37 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik SIWZ + załączniki od 1 do 8 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
11.04.2012 12:55:02 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
06.04.2012 11:24:33 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 137/12 z dnia 23 marca 2012 r.
06.04.2012 11:24:15 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 137/12 z dnia 23 marca 2012 r.
06.04.2012 11:17:58 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść protokołu do artykułu NR XIII/12 z dnia 25 stycznia 2012 r.
06.04.2012 11:17:29 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XIII/12 z dnia 25 stycznia 2012 r.
06.04.2012 11:16:47 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść protokołu do artykułu NR XII/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.
06.04.2012 11:16:23 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XII/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.
06.04.2012 10:56:50 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XIV/120/12 z dnia 29 marca 2012 r.
06.04.2012 10:56:31 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XIV/120/12 z dnia 29 marca 2012 r.
06.04.2012 10:55:48 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XIV/119/12 z dnia 29 marca 2012 r.
06.04.2012 10:54:43 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XIV/119/12 z dnia 29 marca 2012 r.
06.04.2012 10:53:46 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XIV/119/12 z dnia 29 marca 2012 r.
06.04.2012 10:52:17 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XIV/118/12 z dnia 29 marca 2012 r.
06.04.2012 10:52:03 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XIV/118/12 z dnia 29 marca 2012 r.
06.04.2012 10:49:52 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XIV/117/12 z dnia 29 marca 2012 r.
06.04.2012 10:49:37 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XIV/117/12 z dnia 29 marca 2012 r.
06.04.2012 10:48:03 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XIV/116/12 z dnia 29 marca 2012 r.
06.04.2012 10:47:45 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XIV/116/12 z dnia 29 marca 2012 r.
06.04.2012 10:46:39 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XIV/115/12 z dnia 29 marca 2012 r.
06.04.2012 10:46:23 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XIV/115/12 z dnia 29 marca 2012 r.
06.04.2012 10:44:34 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XIV/114/12 z dnia 29 marca 2012 r.
06.04.2012 10:44:16 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XIV/114/12 z dnia 29 marca 2012 r.
06.04.2012 10:42:16 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XIV/113/12 z dnia 29 marca 2012 r.
06.04.2012 10:42:01 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XIV/113/12 z dnia 29 marca 2012 r.
06.04.2012 10:41:01 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XIV/112/12 z dnia 29 marca 2012 r.
06.04.2012 10:40:40 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XIV/112/12 z dnia 29 marca 2012 r.
06.04.2012 10:39:38 Urszula Pasowska Dodany załącznik zał.nr 1 do uchwały do artykułu NR XIV/111/12 z dnia 29 marca 2012 r.
06.04.2012 10:39:04 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XIV/111/12 z dnia 29 marca 2012 r.
06.04.2012 10:38:46 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XIV/111/12 z dnia 29 marca 2012 r.
06.04.2012 10:37:06 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XIV/110/12 z dnia 29 marca 2012 r.
06.04.2012 10:36:46 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XIV/110/12 z dnia 29 marca 2012 r.
06.04.2012 10:34:35 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XIV/109/12 z dnia 29 marca 2012 r.
06.04.2012 10:34:09 Urszula Pasowska Edytowano artykuł NR XIV/109/12 z dnia 29 marca 2012 r.
06.04.2012 10:33:44 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XIV/109/12 z dnia 29 marca 2012 r.
30.03.2012 11:32:30 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
30.03.2012 11:04:06 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 136/12 z dnia 17 lutego 2012 r.
30.03.2012 11:03:41 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 136/12 z dnia 17 lutego 2012 r.
30.03.2012 11:02:09 Urszula Pasowska Dodany załącznik projekt uchwały-12 do artykułu projekt uchwały - 12
30.03.2012 11:01:40 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł projekt uchwały - 12
bip_menu_bottom