bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206
Data Redaktor Zmiana
10.12.2010 11:00:15 Dariusz Matuszkiewicz Z kategorii Powszechny Spis Rolny 2010 do kategorii Spis Rolny 2010 został przeniesiony artykuł Ten spis jest dla nas bardzo ważny.
10.12.2010 08:39:26 Marek Kidawski Edytowano artykuł Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Sędziejowice
10.12.2010 08:38:40 Marek Kidawski Edytowano artykuł Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Sędziejowice
10.12.2010 08:36:39 Marek Kidawski Dodany załącznik Sposób konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa mie Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Sędziejowice
10.12.2010 08:36:24 Marek Kidawski Dodany załącznik Program współpracy gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 r. do artykułu Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Sędziejowice
10.12.2010 08:36:09 Marek Kidawski Dodany załącznik GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2011 ROK do artykułu Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Sędziejowice
10.12.2010 08:35:50 Marek Kidawski Dodany załącznik Formularz zgłoszenia opinii do artykułu Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Sędziejowice
10.12.2010 08:35:19 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Sędziejowice
10.12.2010 08:13:17 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Rozstrzygnięcie przetargu
06.12.2010 11:16:30 Marek Kidawski Edytowano artykuł Skład Rady Gminy Sędziejowice w kadencji 2010 - 2014
06.12.2010 11:14:56 Marek Kidawski Edytowano artykuł Komisje Rady Gminy Sędziejowice w kadencji 2010 -2014
06.12.2010 10:02:39 Marek Kidawski Edytowano artykuł Komisje Rady Gminy Sędziejowice w kadencji 2010 -2014
06.12.2010 09:56:07 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Komisje Rady Gminy Sędziejowice w kadencji 2010 -2014
06.12.2010 09:49:43 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Informacja
06.12.2010 09:49:07 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych do artykułu Informacja
06.12.2010 09:47:27 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Informacja
06.12.2010 09:38:59 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Skład Rady Gminy Sędziejowice w kadencji 2010 - 2014
06.12.2010 09:32:28 Marek Kidawski Usunięto artykuł Skład oraz Komisje Rady Gminy Sędziejowice w kadencji 2010-2014 z kategorii Kadencja 2010-2014
06.12.2010 09:30:30 Marek Kidawski Edytowano artykuł
06.12.2010 09:28:57 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł
03.12.2010 13:56:59 Dariusz Matuszkiewicz Usunięto artykuł Oświadczenia majątkowe z kategorii Kadencja 2006 - 2010
03.12.2010 13:55:06 Dariusz Matuszkiewicz Z kategorii Oświadczenia majątkowe do kategorii Oświadczenia majątkowe został przeniesiony artykuł Wacław Ułański - radny Rady Gminy Sędziejowice
03.12.2010 13:54:49 Dariusz Matuszkiewicz Z kategorii Oświadczenia majątkowe do kategorii Oświadczenia majątkowe został przeniesiony artykuł Stanisław Tokarek - radny Rady Gminy Sędziejowice
03.12.2010 13:54:32 Dariusz Matuszkiewicz Z kategorii Oświadczenia majątkowe do kategorii Oświadczenia majątkowe został przeniesiony artykuł Zbigniew Płóciennik - radny Rady Gminy Sędziejowice
03.12.2010 13:54:06 Dariusz Matuszkiewicz Z kategorii Oświadczenia majątkowe do kategorii Oświadczenia majątkowe został przeniesiony artykuł Krzysztof Pawłowski - radny Rady Gminy Sędziejowice
03.12.2010 13:53:48 Dariusz Matuszkiewicz Z kategorii Oświadczenia majątkowe do kategorii Oświadczenia majątkowe został przeniesiony artykuł Waldemar Krawczyk - radny Rady Gminy Sędziejowice
03.12.2010 13:53:35 Dariusz Matuszkiewicz Z kategorii Oświadczenia majątkowe do kategorii Oświadczenia majątkowe został przeniesiony artykuł Mieczysław Karasiński - radny Rady Gminy Sędziejowice
03.12.2010 13:53:23 Dariusz Matuszkiewicz Z kategorii Oświadczenia majątkowe do kategorii Oświadczenia majątkowe został przeniesiony artykuł mgr inż. Paweł Kałuda - radny Rady Gminy Sędziejowice
03.12.2010 13:53:09 Dariusz Matuszkiewicz Z kategorii Oświadczenia majątkowe do kategorii Oświadczenia majątkowe został przeniesiony artykuł Andrzej Jakubowski - radny Rady Gminy Sędziejowice
03.12.2010 13:52:52 Dariusz Matuszkiewicz Z kategorii Oświadczenia majątkowe do kategorii Oświadczenia majątkowe został przeniesiony artykuł Andrzej Jabłoński - radny Rady Gminy Sędziejowice
03.12.2010 13:52:39 Dariusz Matuszkiewicz Z kategorii Oświadczenia majątkowe do kategorii Oświadczenia majątkowe został przeniesiony artykuł Marek Bartczak - radny Rady Gminy Sędziejowice
03.12.2010 13:52:25 Dariusz Matuszkiewicz Z kategorii Oświadczenia majątkowe do kategorii Oświadczenia majątkowe został przeniesiony artykuł Jarosław Bartczak - radny Rady Gminy Sędziejowice
03.12.2010 13:52:05 Dariusz Matuszkiewicz Z kategorii Oświadczenia majątkowe do kategorii Oświadczenia majątkowe został przeniesiony artykuł Daniel Angerman - radny Rady Gminy Sędziejowice
03.12.2010 13:51:48 Dariusz Matuszkiewicz Z kategorii Oświadczenia majątkowe do kategorii Oświadczenia majątkowe został przeniesiony artykuł Władysław Sobala - radny Rady Gminy Sędziejowice
03.12.2010 13:51:31 Dariusz Matuszkiewicz Z kategorii Oświadczenia majątkowe do kategorii Oświadczenia majątkowe został przeniesiony artykuł Marek Okupiński - wiceprzewodniczący Rady Gminy Sędziejowice
03.12.2010 13:51:10 Dariusz Matuszkiewicz Z kategorii Oświadczenia majątkowe do kategorii Oświadczenia majątkowe został przeniesiony artykuł Dariusz Marek - przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice
03.12.2010 13:47:43 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł
03.12.2010 13:12:21 Dariusz Matuszkiewicz Z kategorii Rada Gminy Sędziejowice do kategorii Kadencja 2006 - 2010 został przeniesiony artykuł Skład Rady Gminy Sędziejowice
03.12.2010 13:11:21 Dariusz Matuszkiewicz Z kategorii Kadencja 2006 - 2010 do kategorii Kadencja 2006 - 2010 został przeniesiony artykuł Komisje Rady Gminy Sędziejowice
03.12.2010 13:11:09 Dariusz Matuszkiewicz Z kategorii Rada Gminy Sędziejowice do kategorii Kadencja 2006 - 2010 został przeniesiony artykuł Komisje Rady Gminy Sędziejowice
03.12.2010 11:43:31 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik do artykułu Zespół Szkół w Marzeninie
03.12.2010 11:42:45 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Zespół Szkół w Marzeninie
03.12.2010 11:31:43 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik do artykułu Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach
03.12.2010 11:30:57 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach
03.12.2010 11:11:32 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziejowicach
03.12.2010 11:10:21 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach
03.12.2010 11:10:08 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik do artykułu Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach
03.12.2010 11:01:11 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach
03.12.2010 10:59:19 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik do artykułu Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach
03.12.2010 10:58:21 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach
bip_menu_bottom