bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201
Data Redaktor Zmiana
15.11.2012 13:51:03 Urszula Pasowska Dodany załącznik projekt uchwały-7 do artykułu projekt uchwały - 7
15.11.2012 13:50:44 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł projekt uchwały - 7
15.11.2012 13:47:45 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł projekt uchwały - 6
15.11.2012 13:46:33 Urszula Pasowska Dodany załącznik projekt uchwały - 5 do artykułu projekt uchwały - 5
15.11.2012 13:45:38 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł projekt uchwały - 5
15.11.2012 13:44:46 Urszula Pasowska Dodany załącznik projekt uchwały - 4 do artykułu projekt uchwały - 4
15.11.2012 13:44:15 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł projekt uchwały - 4
15.11.2012 13:43:36 Urszula Pasowska Dodany załącznik projekt uchwały-3 do artykułu projekt uchwały - 3
15.11.2012 13:43:02 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł projekt uchwały - 3
15.11.2012 13:41:35 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł projekt uchwały-2
15.11.2012 12:51:39 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł projekt uchwały-1
12.11.2012 12:39:01 Urszula Pasowska Dodany załącznik Krzysztof Marian Jaworski - dyrektor Zespołu Szkół w Marzeninie do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2012 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
12.11.2012 12:38:43 Urszula Pasowska Dodany załącznik Krzysztof Marian Jaworski - dyrektor Zespołu Szkół w Marzeninie do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2012 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
12.11.2012 12:37:57 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe za 2012 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
12.11.2012 12:37:18 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe za 2012 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
12.11.2012 12:36:28 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe za 2012 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
12.11.2012 12:31:01 Urszula Pasowska Dodany załącznik wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego Sławomira Niedźwiedzkiego - Skarbnika Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2011 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
12.11.2012 12:29:34 Urszula Pasowska Dodany załącznik wyjasnienie do oświadczenia majątkowego Krzysztofa Mariana Jaworskiego - dyrektora Zespołu Szkół w Marzeninie do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2011 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
09.11.2012 13:28:00 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XIX/152/12 z dnia 8 listopada 2012 r.
09.11.2012 13:27:37 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XIX/152/12 z dnia 8 listopada 2012 r.
08.11.2012 10:03:33 Urszula Pasowska Dodany załącznik projekt uchwały do artykułu projekt uchwały
08.11.2012 10:03:10 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł projekt uchwały
07.11.2012 15:21:10 Marek Kidawski Dodany załącznik Obwieszczenie o wszczęciu postępowania do artykułu OBWIESZCZENIE
07.11.2012 15:20:26 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE
07.11.2012 15:18:55 Marek Kidawski Dodany załącznik obwieszczenie do artykułu OBWIESZCZENIE
07.11.2012 15:17:30 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE
07.11.2012 10:29:57 Marek Kidawski Edytowano artykuł OBWIESZCZENIE
05.11.2012 11:28:21 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik SIWZ + załączniki od 1 do 5 po zmianie logotypów do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
05.11.2012 11:27:24 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
31.10.2012 14:03:12 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik SIWZ + załączniki od 1 do 5 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
31.10.2012 14:01:16 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
31.10.2012 10:00:47 Marek Kidawski Dodany załącznik Informacje o dofinansowaniu do artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
31.10.2012 10:00:28 Marek Kidawski Usunięty załącznik Informacje o dofinansowaniu z artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
31.10.2012 09:57:29 Marek Kidawski Dodany załącznik Informacja o dofinansowaniu młodocianych do artykułu Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
31.10.2012 09:56:59 Marek Kidawski Usunięty załącznik Informacja o dofinansowaniu młodocianych z artykułu Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
30.10.2012 09:29:56 Marek Kidawski Dodany załącznik Obwieszczenie do wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sędziejowice 2012 do artykułu OBWIESZCZENIE
30.10.2012 09:27:47 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE
30.10.2012 09:06:52 Marek Kidawski Edytowano artykuł Wykaz uchwał Rady Gminy w kadencji 2010 -2014
30.10.2012 08:55:46 Marek Kidawski Dodany załącznik Informacja o dofinansowaniu młodocianych do artykułu Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
30.10.2012 08:54:25 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
30.10.2012 08:49:39 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
30.10.2012 08:48:39 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
29.10.2012 13:56:04 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 190/12 z dnia 18 października 2012 r.
29.10.2012 13:55:49 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 190/12 z dnia 18 października 2012 r.
29.10.2012 13:54:06 Urszula Pasowska Dodany załącznik formularz uwag do projektu do artykułu OGŁOSZENIE O KONSULTACJI PROGRAMU
29.10.2012 13:53:40 Urszula Pasowska Dodany załącznik projekt programu do artykułu OGŁOSZENIE O KONSULTACJI PROGRAMU
29.10.2012 13:53:16 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść ogłoszenia do artykułu OGŁOSZENIE O KONSULTACJI PROGRAMU
29.10.2012 13:52:57 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O KONSULTACJI PROGRAMU
26.10.2012 11:05:00 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
26.10.2012 09:27:25 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Wzór wniosku do artykułu Regulamin udzielania pomocy o charakterze socjalnym
bip_menu_bottom