bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206
Data Redaktor Zmiana
24.09.2014 15:43:25 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł Informacja o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Łasku
24.09.2014 15:41:32 Urszula Pasowska Dodany załącznik postanowienie KW w Łodzi do artykułu Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 22 września 2014 r.
24.09.2014 15:40:51 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 22 września 2014 r.
23.09.2014 11:44:53 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik SIWZ + załączniki do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
23.09.2014 11:43:05 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
23.09.2014 08:17:08 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 318/14 z dnia 19 września 2014 r.
23.09.2014 08:16:50 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 318/14 z dnia 19 września 2014 r.
23.09.2014 08:13:19 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 317/14 z dnia 16 września 2014 r.
23.09.2014 08:13:03 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 317/14 z dnia 16 września 2014 r.
23.09.2014 08:10:29 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 316/14 z dnia 16 września 2014 r.
23.09.2014 08:10:14 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 316/14 z dnia 16 września 2014 r.
23.09.2014 08:09:18 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 315/14 z dnia 16 września 2014 r.
23.09.2014 08:08:28 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 315/14 z dnia 16 września 2014 r.
23.09.2014 08:06:42 Urszula Pasowska Dodany załącznik postanowienie do artykułu Postanowienie Nr 712-720-1/14 z dnia 19 września 2014 r.
23.09.2014 08:05:54 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł Postanowienie Nr 712-720-1/14 z dnia 19 września 2014 r.
09.09.2014 23:23:43 Marek Kidawski Dodany załącznik obwieszczenie o zebranych materiałach i dokumentach niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Sędziejowicach do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
09.09.2014 23:22:33 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
08.09.2014 12:35:57 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik SIWZ + załączniki do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
08.09.2014 12:35:04 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
04.09.2014 15:12:52 Adam Świerczyński Dodany załącznik Wacław Ułański - KOREKTA OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO składanego do dnia 30 kwietnia2lt4 r. (stan na dzień 30 grudnia 2013 r.) do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
04.09.2014 13:46:17 Marek Kidawski Dodany załącznik Obwieszczenie wydłużenia terminu wydania decyzji do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
04.09.2014 13:41:28 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
04.09.2014 13:19:47 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna Treść Obwieszczenia do artykułu OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Łaskiego z dnia 1 września 2014 r.
04.09.2014 13:19:27 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Łaskiego z dnia 1 września 2014 r.
04.09.2014 13:16:52 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna Treść Zarządzenia do artykułu ZARZĄDZENIE NR314/14 WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 3 września 2014 r.
04.09.2014 13:16:24 Adam Świerczyński Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR314/14 WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 3 września 2014 r.
04.09.2014 13:15:52 Adam Świerczyński Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR314/14 WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 3 września 2014 r.
04.09.2014 13:15:31 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR314/14 WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 3 września 2014 r.
04.09.2014 09:41:36 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 314/14 z dnia 3 września 2014 r.
04.09.2014 09:41:21 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 314/14 z dnia 3 września 2014 r.
04.09.2014 07:37:13 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna Treść Obwieszczenia do artykułu OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 1 września 2014 r.
04.09.2014 07:36:55 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 1 września 2014 r.
02.09.2014 14:39:52 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 313/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r.
02.09.2014 14:39:33 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 313/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r.
02.09.2014 14:38:23 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 312/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r.
02.09.2014 14:33:30 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 311/14 z dnia 20 sierpnia 2014 r.
02.09.2014 14:33:10 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 311/14 z dnia 20 sierpnia 2014 r.
01.09.2014 13:25:12 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Rozstrzygnięcie przetargu
28.08.2014 10:40:12 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna Treść Obwieszczenia do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 sierpnia 2014 r.
28.08.2014 10:39:52 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 sierpnia 2014 r.
28.08.2014 10:39:06 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego zamierzającego zgłaszać kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
28.08.2014 10:38:35 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego zamierzającego zgłaszać kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
28.08.2014 10:37:07 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do składów powiatowych i gminnych (miejskich) komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
28.08.2014 10:36:46 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do składów powiatowych i gminnych (miejskich) komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
28.08.2014 10:12:05 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna Treść Rozporządzenia do artykułu ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
28.08.2014 10:09:43 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
27.08.2014 12:49:16 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 310/14 z dnia 13 sierpnia 2014 r.
27.08.2014 12:48:56 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 310/14 z dnia 13 sierpnia 2014 r.
18.08.2014 13:57:25 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
11.08.2014 12:45:14 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść zawiadomienia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
bip_menu_bottom