bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
Data Redaktor Zmiana
03.12.2009 13:40:43 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Przedmiar - Kanalizacja sanitarna cz.1 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
03.12.2009 13:11:03 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik SIWZ + załączniki 1-7 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
03.12.2009 13:10:09 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
02.12.2009 15:06:28 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Mapka sytuacyjna sołectwa Grabno do artykułu Sołectwo Grabno
02.12.2009 15:06:10 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Statut sołectwa Grabno do artykułu Sołectwo Grabno
02.12.2009 15:05:00 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Sołectwo Grabno
02.12.2009 15:04:22 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Mapka sytuacyjna sołectwa Grabica do artykułu Sołectwo Grabica
02.12.2009 15:04:04 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Statut sołectwa Grabica do artykułu Sołectwo Grabica
02.12.2009 15:03:07 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Sołectwo Grabica
02.12.2009 15:01:29 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Mapka sytuacyjna sołectwa Grabia Trzecia do artykułu Sołectwo Grabia Trzecia
02.12.2009 15:01:09 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Statut sołectwa Grabia Trzecia do artykułu Sołectwo Grabia Trzecia
02.12.2009 15:00:03 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Sołectwo Grabia Trzecia
02.12.2009 14:57:48 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Sołectwo Grabia
02.12.2009 14:57:07 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Mapka sytuacyjna sołectwa Dobra do artykułu Sołectwo Dobra
02.12.2009 14:56:46 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Statut sołectwa Dobra do artykułu Sołectwo Dobra
02.12.2009 14:55:42 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Sołectwo Dobra
02.12.2009 14:50:58 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Mapka sytuacyjna sołectwa Brzeski do artykułu Sołectwo Brzeski
02.12.2009 14:50:38 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Statut sołectwa Brzeski do artykułu Sołectwo Brzeski
02.12.2009 14:48:18 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Sołectwo Brzeski
02.12.2009 14:40:36 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Mapka sytuacyjna sołectwa Bilew do artykułu Sołectwo Bilew
02.12.2009 14:40:16 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Statut sołectwa Bilew do artykułu Sołectwo Bilew
02.12.2009 14:37:33 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Sołectwo Bilew
02.12.2009 13:30:21 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
02.12.2009 12:39:05 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
27.11.2009 10:58:33 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
20.11.2009 09:13:44 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu
20.11.2009 09:08:16 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu
20.11.2009 09:07:56 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł
20.11.2009 09:05:18 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu
20.11.2009 09:04:54 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł
20.11.2009 09:02:05 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu
20.11.2009 09:01:19 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł
20.11.2009 08:58:48 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu
20.11.2009 08:57:57 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł
17.11.2009 13:03:25 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Sędziejowice do artykułu Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Sędziejowice
17.11.2009 13:02:12 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Sędziejowice
17.11.2009 12:59:19 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Program Inwestycyjny Gminy Sędziejowice na lata 2003 - 2008 do artykułu Program Inwestycyjny Gminy Sędziejowice
17.11.2009 12:58:33 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Program Inwestycyjny Gminy Sędziejowice
17.11.2009 12:56:38 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Strategia Rozwoju Gminy Sędziejowice na lata 1997 - 2010 do artykułu Strategia Rozwoju Gminy Sędziejowice
17.11.2009 12:54:54 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Strategia Rozwoju Gminy Sędziejowice
17.11.2009 11:23:57 Dariusz Matuszkiewicz Usunięto artykuł Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Sędziejowicach z kategorii Prawo lokalne
17.11.2009 11:23:39 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Zmiany w Regulaminie do artykułu Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Sędziejowice
17.11.2009 11:23:26 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Sędziejowicach do artykułu Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Sędziejowice
17.11.2009 11:22:53 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Sędziejowice
17.11.2009 11:22:41 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Sędziejowice
17.11.2009 11:17:55 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Strategia Rozwoju Gminy Sędziejowice na lata 2007 - 2010 do artykułu Strategia Rozwoju Gminy Sędziejowice
17.11.2009 11:15:44 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Strategia Rozwoju Gminy Sędziejowice
17.11.2009 09:53:14 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Zmiany w Regulaminie do artykułu
17.11.2009 09:52:50 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Regulamin do artykułu
17.11.2009 09:52:28 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł
bip_menu_bottom