bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201
Data Redaktor Zmiana
05.05.2016 08:22:37 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Alina Oleszczak - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich z artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
05.05.2016 08:19:48 Adam Świerczyński Dodany załącznik Dariusz Matuszkiewicz - Kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
05.05.2016 08:17:59 Adam Świerczyński Dodany załącznik Alina Oleszczak - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
05.05.2016 08:16:06 Adam Świerczyński Dodany załącznik Krzysztof Zawadzki - Kierowniik GJUK do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
05.05.2016 08:15:31 Adam Świerczyński Dodany załącznik Agnieszka Papuga - Kierownik ŚDS do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
05.05.2016 08:14:19 Adam Świerczyński Dodany załącznik Marek Mroczek - Kierownik GOZ do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
05.05.2016 08:13:14 Adam Świerczyński Dodany załącznik Beata Magdziak - Dyrektor GBP do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
05.05.2016 08:12:00 Adam Świerczyński Dodany załącznik Krzysztof Jaworski - Dyrektor ZS w Marzeninie do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
05.05.2016 08:09:45 Adam Świerczyński Dodany załącznik Barbara Gawor - Dyrektor ZSO nr 1 w Sędziejowicach do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
05.05.2016 08:08:16 Adam Świerczyński Dodany załącznik Grzegorz Brożyński - Dyrektor GOK do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
05.05.2016 08:07:37 Adam Świerczyński Dodany załącznik Aleksandra Andrysiak - Kierownik GOPS do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
05.05.2016 08:07:02 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Kierownik GOPS z artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
05.05.2016 08:06:04 Adam Świerczyński Dodany załącznik Kierownik GOPS do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
05.05.2016 08:05:08 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe za 2015 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
29.04.2016 14:45:39 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Rozstrzygnięcie przetargu
29.04.2016 13:36:52 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XVIII/153/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
29.04.2016 13:36:38 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XVIII/153/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
29.04.2016 13:34:15 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XVIII/152/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
29.04.2016 13:33:57 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XVIII/152/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
29.04.2016 13:28:25 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XVIII/151/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
29.04.2016 13:28:08 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XVIII/151/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
29.04.2016 13:26:01 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XVIII/150/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
29.04.2016 13:25:39 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XVIII/150/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
29.04.2016 13:18:27 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 207/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
29.04.2016 13:18:12 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 207/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
29.04.2016 13:17:10 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 206/16 z dnia 26 kwietnia 2016 r.
29.04.2016 13:16:54 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 206/16 z dnia 26 kwietnia 2016 r.
29.04.2016 13:15:01 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 205/16 z dnia 26 kwietnia 2016 r.
29.04.2016 13:14:35 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 205/16 z dnia 26 kwietnia 2016 r.
28.04.2016 15:16:47 Marek Kidawski Dodany załącznik Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sędziejowice za rok 2015 format Word 2007-2016 do artykułu Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sędziejowice za rok 2015
28.04.2016 15:16:29 Marek Kidawski Usunięty załącznik Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sędziejowice za rok 2015 format Word 2007-2016 z artykułu Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sędziejowice za rok 2015
28.04.2016 14:47:20 Marek Kidawski Dodany załącznik Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sędziejowice za rok 2015 format Word 2007-2016 do artykułu Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sędziejowice za rok 2015
28.04.2016 14:45:17 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sędziejowice za rok 2015
28.04.2016 14:16:05 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść obwieszczenia do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE
28.04.2016 14:15:05 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE
26.04.2016 14:17:09 Marek Kidawski Dodany załącznik Formularz oferty oraz wykaz osób w formacie OpenDokument ODT do artykułu OGŁOSZENIE - ZAPYTANIE CENOWE
26.04.2016 14:14:11 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE - ZAPYTANIE CENOWE
26.04.2016 14:10:09 Marek Kidawski Usunięto artykuł ZAPYTANIE CENOWE z kategorii Ogłoszenia - komunikaty
26.04.2016 14:07:23 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł
25.04.2016 12:04:42 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść obwieszczenia do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE
25.04.2016 12:04:11 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE
19.04.2016 14:45:31 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 204/16 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
19.04.2016 14:45:17 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 204/16 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
19.04.2016 14:43:18 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 203/16 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
19.04.2016 14:43:04 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 203/16 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
19.04.2016 14:41:51 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 202/16 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
19.04.2016 14:41:36 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 202/16 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
19.04.2016 14:40:18 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 201/16 z dnia 6 kwietnia 2016 r.
19.04.2016 14:39:36 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 200/16 z dnia 6 kwietnia 2016 r.
19.04.2016 14:39:22 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 200/16 z dnia 6 kwietnia 2016 r.
bip_menu_bottom