bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201
Data Redaktor Zmiana
08.07.2016 08:05:16 Marek Kidawski Edytowano artykuł OGŁOSZENIE
06.07.2016 12:28:11 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
06.07.2016 12:25:39 Adam Świerczyński Z kategorii Praca do kategorii Praca w Urzędzie został przeniesiony artykuł Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
06.07.2016 12:24:07 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna Treść Ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
06.07.2016 12:23:46 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
06.07.2016 11:23:47 Urszula Pasowska Dodany załącznik Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sędziejowice na lata 2014-2020 do artykułu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach
06.07.2016 11:07:24 Urszula Pasowska Dodany załącznik sprawozdanie do artykułu Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 r.
06.07.2016 11:06:14 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 r.
06.07.2016 10:50:15 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 229/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.
06.07.2016 10:49:43 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 229/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.
06.07.2016 10:45:03 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 228/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.
06.07.2016 10:44:42 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 228/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.
06.07.2016 10:43:41 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 227/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.
06.07.2016 10:43:19 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 227/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.
06.07.2016 10:38:22 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 226/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.
06.07.2016 10:37:04 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 226/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.
06.07.2016 10:34:07 Urszula Pasowska Dodany załącznik zmiany w statucie z dnia 30 marca 2016 r. opublikowane w Dz.Urz.Woj.Łódzkiego poz. 1786 do artykułu Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziejowicach
06.07.2016 10:31:51 Urszula Pasowska Dodany załącznik Statut Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach opublikowany w Dz.Urz.Woj. Łódzkiego poz. 2552 do artykułu Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziejowicach
06.07.2016 10:20:57 Urszula Pasowska Dodany załącznik Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Sędziejowice na lata 2016-2020 do artykułu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach
06.07.2016 10:19:33 Urszula Pasowska Dodany załącznik zmiany w statucie z dnia 29.06.2016 r. do artykułu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach
06.07.2016 10:17:09 Urszula Pasowska Dodany załącznik zał. nr 3 do artykułu NR XIX/156/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.
06.07.2016 10:16:58 Urszula Pasowska Dodany załącznik zał. nr 2 do artykułu NR XIX/156/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.
06.07.2016 10:16:48 Urszula Pasowska Dodany załącznik zał. nr 1 do artykułu NR XIX/156/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.
06.07.2016 10:16:12 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XIX/163/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.
06.07.2016 10:16:01 Urszula Pasowska Usunięty załącznik treść zarządzenia z artykułu NR XIX/163/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.
06.07.2016 10:15:55 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR XIX/163/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.
06.07.2016 10:15:36 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XIX/163/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.
06.07.2016 10:13:14 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XIX/162/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.
06.07.2016 10:12:58 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XIX/162/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.
06.07.2016 10:11:04 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XIX/161/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.
06.07.2016 10:10:49 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XIX/161/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.
06.07.2016 10:09:01 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XIX/160/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.
06.07.2016 10:08:44 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XIX/160/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.
06.07.2016 10:00:49 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XIX/159/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.
06.07.2016 10:00:33 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XIX/159/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.
06.07.2016 09:58:22 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XIX/158/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.
06.07.2016 09:58:04 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XIX/158/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.
06.07.2016 09:56:25 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XIX/157/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.
06.07.2016 09:56:07 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XIX/157/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.
06.07.2016 09:54:46 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XIX/156/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.
06.07.2016 09:54:31 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XIX/156/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.
06.07.2016 09:52:25 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XIX/155/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.
06.07.2016 09:52:05 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XIX/155/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.
06.07.2016 09:50:08 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XIX/154/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.
06.07.2016 09:49:41 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XIX/154/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.
01.07.2016 11:55:32 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść ogłoszenia do artykułu OGŁOSZENIE
01.07.2016 11:54:41 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE
01.07.2016 06:35:34 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE
01.07.2016 06:33:48 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść obwieszczenia do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE
01.07.2016 06:31:39 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE
bip_menu_bottom