bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201
Data Redaktor Zmiana
21.06.2016 12:17:18 Adam Świerczyński Dodany załącznik Uchwała Nr XVII/148/16 Rady Gminy Sędziejowice do artykułu Regulamin udzielania pomocy o charakterze socjalnym
21.06.2016 12:16:00 Adam Świerczyński Dodany załącznik Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego do artykułu Regulamin udzielania pomocy o charakterze socjalnym
21.06.2016 12:12:25 Adam Świerczyński Dodany załącznik Wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego do artykułu Regulamin udzielania pomocy o charakterze socjalnym
21.06.2016 12:11:31 Adam Świerczyński Usunięty załącznik z artykułu Regulamin udzielania pomocy o charakterze socjalnym
21.06.2016 12:11:28 Adam Świerczyński Usunięty załącznik z artykułu Regulamin udzielania pomocy o charakterze socjalnym
21.06.2016 12:11:24 Adam Świerczyński Usunięty załącznik z artykułu Regulamin udzielania pomocy o charakterze socjalnym
17.06.2016 13:06:25 Adam Świerczyński Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. OBSŁUGI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO I POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM
17.06.2016 13:06:05 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Treść ogłoszenia z artykułu OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. OBSŁUGI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO I POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM
15.06.2016 14:06:20 Adam Świerczyński Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. OBSŁUGI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO I POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM
15.06.2016 14:05:58 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Treść ogłoszenia z artykułu OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. OBSŁUGI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO I POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM
15.06.2016 12:15:12 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie
15.06.2016 12:14:19 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
15.06.2016 11:17:58 Adam Świerczyński Dodany załącznik Kwestionariusz do artykułu OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. OBSŁUGI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO I POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM
15.06.2016 11:17:39 Adam Świerczyński Dodany załącznik Oświadczenia do artykułu OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. OBSŁUGI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO I POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM
15.06.2016 11:17:25 Adam Świerczyński Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. OBSŁUGI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO I POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM
15.06.2016 11:16:41 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. OBSŁUGI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO I POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM
13.06.2016 14:31:44 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
13.06.2016 14:30:28 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
10.06.2016 11:59:51 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna Treść Obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
10.06.2016 11:59:12 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
10.06.2016 09:07:55 Urszula Pasowska Dodany załącznik korekta do oświadczenia majątkowego Dariusza Cieślaka do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
08.06.2016 09:21:58 Urszula Pasowska Dodany załącznik wykaz klubów sportowych, które otrzymały dotację celową z budżetu gminy Sędziejowice na realizację zadań z zakresu popularyzacji sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy Sędziejowice w 2016 roku do artykułu OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 12 maja 2016 r.
08.06.2016 09:17:36 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 223/16 z dnia 31 maja 2016 r.
08.06.2016 09:17:09 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 223/16 z dnia 31 maja 2016 r.
08.06.2016 09:15:10 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 222/16 z dnia 31 maja 2016 r.
08.06.2016 09:13:26 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 222/16 z dnia 31 maja 2016 r.
03.06.2016 11:33:11 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna Treść Ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie
03.06.2016 11:32:02 Marek Kidawski Edytowano artykuł Ogłoszenie
03.06.2016 11:31:32 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie
01.06.2016 10:23:01 Marek Kidawski Z kategorii Strona Główna do kategorii Ogłoszenia - komunikaty został przeniesiony artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
31.05.2016 11:49:27 Marek Kidawski Dodany załącznik do artykułu Informacja podawana zgodnie z art. 37 ust. 1, pkt 1), 2) lit. f) i g), ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
31.05.2016 11:49:01 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Informacja podawana zgodnie z art. 37 ust. 1, pkt 1), 2) lit. f) i g), ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
31.05.2016 11:31:31 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 221/16 z dnia 25 maja 2016 r.
31.05.2016 11:31:12 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 221/16 z dnia 25 maja 2016 r.
31.05.2016 11:27:53 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 220/16 z dnia 25 maja 2016 r.
31.05.2016 11:27:38 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 220/16 z dnia 25 maja 2016 r.
31.05.2016 11:26:39 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 219/16 z dnia 25 maja 2016 r.
31.05.2016 11:26:19 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 219/16 z dnia 25 maja 2016 r.
30.05.2016 15:19:35 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
30.05.2016 15:18:55 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Pełna treść obwieszczenia z artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
30.05.2016 15:18:39 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
30.05.2016 15:17:07 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
30.05.2016 15:16:27 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
30.05.2016 13:51:10 Adam Świerczyński Edytowano artykuł ZAPYTANIE OFERTOWE
30.05.2016 13:50:34 Adam Świerczyński Edytowano artykuł ZAPYTANIE OFERTOWE
30.05.2016 13:49:49 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
30.05.2016 13:48:12 Adam Świerczyński Edytowano artykuł ZAPYTANIE OFERTOWE
30.05.2016 13:44:13 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł ZAPYTANIE OFERTOWE
30.05.2016 11:20:53 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna Treść Obwieszczenia do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE
30.05.2016 11:20:18 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE
bip_menu_bottom