bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206
Data Redaktor Zmiana
05.05.2016 13:11:07 Adam Świerczyński Dodany załącznik Stanisław Tokarek - radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
05.05.2016 13:10:35 Adam Świerczyński Dodany załącznik Sylwia Rozwód - radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
05.05.2016 13:10:14 Adam Świerczyński Dodany załącznik Roman Masiera - radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
05.05.2016 13:09:55 Adam Świerczyński Dodany załącznik Renata Kowalczyk - radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
05.05.2016 13:09:33 Adam Świerczyński Dodany załącznik Marek Woźniak - radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
05.05.2016 13:09:05 Adam Świerczyński Dodany załącznik Marek Okupiński - radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
05.05.2016 13:08:45 Adam Świerczyński Dodany załącznik Krzysztof Domowicz - radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
05.05.2016 13:08:21 Adam Świerczyński Dodany załącznik Jolanta Urbaniak - radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
05.05.2016 13:07:50 Adam Świerczyński Dodany załącznik Jarosław Bartczak - radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
05.05.2016 13:07:20 Adam Świerczyński Dodany załącznik Ewa Malinowska - radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
05.05.2016 13:06:52 Adam Świerczyński Dodany załącznik Dariusz Cieślak - Przewodniczący RG do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
05.05.2016 13:06:26 Adam Świerczyński Dodany załącznik Danuta Kardas - radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
05.05.2016 13:06:05 Adam Świerczyński Dodany załącznik Anna Kopeć - radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
05.05.2016 13:03:24 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe za 2015 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
05.05.2016 08:46:53 Adam Świerczyński Dodany załącznik Grzegorz Dębkowski - Skarbnik Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
05.05.2016 08:46:10 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Grzegorz Dębkowski - Skarbnik Gminy z artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
05.05.2016 08:29:46 Adam Świerczyński Dodany załącznik Jerzy Kotarski - Wójt Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
05.05.2016 08:29:07 Adam Świerczyński Dodany załącznik Mirosław Potasiak - Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
05.05.2016 08:28:04 Adam Świerczyński Dodany załącznik Grzegorz Dębkowski - Skarbnik Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
05.05.2016 08:26:58 Adam Świerczyński Dodany załącznik Dariusz Matuszkiewicz - Kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
05.05.2016 08:26:03 Adam Świerczyński Dodany załącznik Alina Oleszczak - Kierwonik Referatu Spraw Obywatelskich do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
05.05.2016 08:24:36 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe za 2015 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
05.05.2016 08:22:44 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Dariusz Matuszkiewicz - Kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
05.05.2016 08:22:37 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Alina Oleszczak - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich z artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
05.05.2016 08:19:48 Adam Świerczyński Dodany załącznik Dariusz Matuszkiewicz - Kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
05.05.2016 08:17:59 Adam Świerczyński Dodany załącznik Alina Oleszczak - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
05.05.2016 08:16:06 Adam Świerczyński Dodany załącznik Krzysztof Zawadzki - Kierowniik GJUK do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
05.05.2016 08:15:31 Adam Świerczyński Dodany załącznik Agnieszka Papuga - Kierownik ŚDS do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
05.05.2016 08:14:19 Adam Świerczyński Dodany załącznik Marek Mroczek - Kierownik GOZ do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
05.05.2016 08:13:14 Adam Świerczyński Dodany załącznik Beata Magdziak - Dyrektor GBP do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
05.05.2016 08:12:00 Adam Świerczyński Dodany załącznik Krzysztof Jaworski - Dyrektor ZS w Marzeninie do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
05.05.2016 08:09:45 Adam Świerczyński Dodany załącznik Barbara Gawor - Dyrektor ZSO nr 1 w Sędziejowicach do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
05.05.2016 08:08:16 Adam Świerczyński Dodany załącznik Grzegorz Brożyński - Dyrektor GOK do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
05.05.2016 08:07:37 Adam Świerczyński Dodany załącznik Aleksandra Andrysiak - Kierownik GOPS do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
05.05.2016 08:07:02 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Kierownik GOPS z artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
05.05.2016 08:06:04 Adam Świerczyński Dodany załącznik Kierownik GOPS do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
05.05.2016 08:05:08 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe za 2015 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
29.04.2016 14:45:39 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Rozstrzygnięcie przetargu
29.04.2016 13:36:52 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XVIII/153/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
29.04.2016 13:36:38 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XVIII/153/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
29.04.2016 13:34:15 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XVIII/152/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
29.04.2016 13:33:57 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XVIII/152/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
29.04.2016 13:28:25 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XVIII/151/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
29.04.2016 13:28:08 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XVIII/151/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
29.04.2016 13:26:01 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XVIII/150/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
29.04.2016 13:25:39 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XVIII/150/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
29.04.2016 13:18:27 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 207/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
29.04.2016 13:18:12 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 207/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
29.04.2016 13:17:10 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 206/16 z dnia 26 kwietnia 2016 r.
29.04.2016 13:16:54 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 206/16 z dnia 26 kwietnia 2016 r.
bip_menu_bottom