bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
Data Redaktor Zmiana
20.01.2010 11:04:41 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik do artykułu NR XXVII/178/09 z dnia 26.11.2009 r.
20.01.2010 11:03:42 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł NR XXVII/178/09 z dnia 26.11.2009 r.
20.01.2010 09:40:29 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Podatek od nieruchomości
20.01.2010 09:12:48 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Podatek od środków transportowych
20.01.2010 08:29:53 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Podatek rolny
20.01.2010 08:27:44 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Podatek leśny
15.01.2010 15:21:55 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu
15.01.2010 15:21:43 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł
15.01.2010 15:20:26 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu
15.01.2010 15:20:03 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł
15.01.2010 15:18:31 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu
15.01.2010 15:18:17 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł
15.01.2010 15:16:50 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu
15.01.2010 15:16:27 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł
15.01.2010 15:12:14 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu
15.01.2010 14:25:17 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu
15.01.2010 14:24:45 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł
15.01.2010 14:21:35 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu
15.01.2010 14:21:15 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł
15.01.2010 14:20:09 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu
15.01.2010 14:19:42 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł
15.01.2010 14:15:00 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł
15.01.2010 14:13:25 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu
15.01.2010 14:12:58 Urszula Pasowska Usunięty załącznik treść zarządzenia z artykułu
15.01.2010 08:32:15 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Adres
15.01.2010 08:31:54 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Adres
14.01.2010 07:56:20 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert do artykułu Rozstrzygnięcie przetargu
14.01.2010 07:55:47 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Rozstrzygnięcie przetargu
12.01.2010 10:13:13 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu
08.01.2010 12:58:03 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu
08.01.2010 12:57:29 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł
08.01.2010 12:54:56 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu
08.01.2010 12:54:21 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł
08.01.2010 12:51:57 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu
08.01.2010 12:51:33 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł
08.01.2010 12:48:48 Urszula Pasowska Dodany załącznik załącznik do uchwały nr XXIX/188/09 do artykułu
08.01.2010 12:47:51 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu
08.01.2010 12:47:24 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł
08.01.2010 12:45:27 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu
08.01.2010 12:44:28 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł
31.12.2009 13:44:39 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Korekta do przedmiarów - Bilew pas drogowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
31.12.2009 13:43:58 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
31.12.2009 08:01:05 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Wymagania dotyczące przepompowni do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
29.12.2009 13:30:27 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
18.12.2009 15:47:14 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
18.12.2009 10:01:57 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Profile, rysunki dot. sieci wodociągowej do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
18.12.2009 10:01:15 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Kosztorysy nakładcze do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
18.12.2009 09:56:58 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
16.12.2009 14:38:27 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
16.12.2009 14:33:50 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dz. nr 18 - Osiny
bip_menu_bottom