bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201
Data Redaktor Zmiana
13.04.2018 10:08:25 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu projekt uchwały 1
13.04.2018 10:07:11 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu projekt uchwały 1
13.04.2018 10:06:42 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł projekt uchwały 1
13.04.2018 09:43:58 Adam Świerczyński Dodany załącznik Wójt Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
13.04.2018 09:43:36 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe za 2017 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
13.04.2018 09:37:57 Adam Świerczyński Dodany załącznik Sprawozdanie z wykonanie planów finansowych do artykułu NR 448/18 z dnia 21 marca 2018r.
13.04.2018 09:37:25 Adam Świerczyński Dodany załącznik Sprawozdanie GBP do artykułu NR 448/18 z dnia 21 marca 2018r.
13.04.2018 09:37:10 Adam Świerczyński Dodany załącznik Sprawozdanie GOK do artykułu NR 448/18 z dnia 21 marca 2018r.
13.04.2018 09:36:56 Adam Świerczyński Dodany załącznik Sprawozdanie GOZ do artykułu NR 448/18 z dnia 21 marca 2018r.
13.04.2018 09:36:19 Adam Świerczyński Edytowano artykuł NR 448/18 z dnia 21 marca 2018r.
13.04.2018 09:36:16 Adam Świerczyński Edytowano artykuł NR 448/18 z dnia 21 marca 2018r.
13.04.2018 09:33:58 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia do artykułu NR 454/18 z dnia 12 kwietnia 2018r.
13.04.2018 09:33:38 Adam Świerczyński Edytowano artykuł NR 454/18 z dnia 12 kwietnia 2018r.
13.04.2018 09:33:25 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR 454/18 z dnia 12 kwietnia 2018r.
13.04.2018 09:31:21 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia do artykułu NR 453/18 z dnia 12 kwietnia 2018r.
13.04.2018 09:31:01 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR 453/18 z dnia 12 kwietnia 2018r.
13.04.2018 09:27:56 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia do artykułu NR 452/18 z dnia 9 kwietnia 2018r.
13.04.2018 09:27:38 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR 452/18 z dnia 9 kwietnia 2018r.
13.04.2018 09:26:18 Adam Świerczyński Edytowano artykuł NR 451/18 z dnia 10 kwietnia 2018r.
13.04.2018 09:26:06 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR 451/18 z dnia 10 kwietnia 2018r.
13.04.2018 09:24:16 Adam Świerczyński Dodany załącznik Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Sędziejowice do artykułu NR 448/18 z dnia 21 marca 2018r.
13.04.2018 09:22:56 Adam Świerczyński Usunięty załącznik I N F O R M A C J A O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O G M I N Y S Ę D Z I E J O W I C E z artykułu NR 448/18 z dnia 21 marca 2018r.
13.04.2018 09:22:44 Adam Świerczyński Dodany załącznik I N F O R M A C J A O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O G M I N Y S Ę D Z I E J O W I C E do artykułu NR 448/18 z dnia 21 marca 2018r.
13.04.2018 09:20:40 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu NR 448/18 z dnia 21 marca 2018r.
13.04.2018 09:20:34 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu NR 448/18 z dnia 21 marca 2018r.
13.04.2018 09:20:29 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu NR 448/18 z dnia 21 marca 2018r.
13.04.2018 09:20:24 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu NR 448/18 z dnia 21 marca 2018r.
13.04.2018 09:20:19 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu NR 448/18 z dnia 21 marca 2018r.
13.04.2018 09:20:06 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu NR 448/18 z dnia 21 marca 2018r.
13.04.2018 09:19:59 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu NR 448/18 z dnia 21 marca 2018r.
13.04.2018 09:19:52 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu NR 448/18 z dnia 21 marca 2018r.
13.04.2018 09:19:29 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu NR 448/18 z dnia 21 marca 2018r.
13.04.2018 09:08:07 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia do artykułu NR 448/18 z dnia 21 marca 2018r.
13.04.2018 08:59:51 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna Treść Ogłoszenia do artykułu WÓJT GMINY SĘDZIEJOWICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W 2018 r.
13.04.2018 08:59:38 Adam Świerczyński Dodany załącznik Wzór oferty do artykułu WÓJT GMINY SĘDZIEJOWICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W 2018 r.
13.04.2018 08:59:15 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł WÓJT GMINY SĘDZIEJOWICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W 2018 r.
10.04.2018 14:45:13 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 8
10.04.2018 14:44:43 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 8
10.04.2018 13:01:47 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna Treść Ogłoszenia do artykułu OGŁOSZENIE O KONKURSIE
10.04.2018 13:01:12 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O KONKURSIE
10.04.2018 12:57:58 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia do artykułu NR 446/18 z dnia 21 marca 2018r.
10.04.2018 12:56:59 Adam Świerczyński Edytowano artykuł NR 446/18 z dnia 21 marca 2018r.
10.04.2018 11:01:30 Sylwia Graczyk Dodany załącznik Odpowiedzi na zapytania do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
06.04.2018 09:02:25 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia do artykułu NR 450/18 z dnia 5 kwietnia 2018r.
06.04.2018 09:02:10 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR 450/18 z dnia 5 kwietnia 2018r.
06.04.2018 08:59:42 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia do artykułu NR 449/18 z dnia 5 kwietnia 2018r.
06.04.2018 08:59:16 Adam Świerczyński Edytowano artykuł NR 449/18 z dnia 5 kwietnia 2018r.
06.04.2018 08:58:59 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR 449/18 z dnia 5 kwietnia 2018r.
06.04.2018 08:57:50 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR 448/18 z dnia 21 marca 2018r.
05.04.2018 12:12:52 Adam Świerczyński Edytowano artykuł NR 447/18 z dnia 29 marca 2018r.
bip_menu_bottom