bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201
Data Redaktor Zmiana
28.01.2014 11:00:12 Dariusz Matuszkiewicz Usunięty załącznik Informacje o dofinansowaniu z artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
28.01.2014 11:00:09 Dariusz Matuszkiewicz Usunięty załącznik Formularz - pomoc de minimis z artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
28.01.2014 11:00:06 Dariusz Matuszkiewicz Usunięty załącznik Instrukcja z artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
28.01.2014 11:00:04 Dariusz Matuszkiewicz Usunięty załącznik Wniosek o dofinansowanie z artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
28.01.2014 11:00:00 Dariusz Matuszkiewicz Usunięty załącznik Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem z artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
28.01.2014 10:59:24 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
28.01.2014 10:57:37 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
28.01.2014 10:48:49 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Sewerynów, działki nr 106/1 i 107/3
28.01.2014 10:44:51 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Stare Kozuby, działki nr 255 i 256
28.01.2014 10:43:45 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przymiłów, dz. nr 68
27.01.2014 10:46:28 Urszula Pasowska Dodany załącznik uchwała RIO do artykułu uchwała Nr I/17/2014 RIO z dnia 20 stycznia 2014 r.
27.01.2014 10:46:04 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł uchwała Nr I/17/2014 RIO z dnia 20 stycznia 2014 r.
27.01.2014 10:40:05 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 278/14 z dnia 10 stycznia 2014 r.
27.01.2014 10:39:48 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 278/14 z dnia 10 stycznia 2014 r.
23.01.2014 11:32:08 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 277/14 z dnia 10 stycznia 2014 r.
23.01.2014 11:31:45 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 277/14 z dnia 10 stycznia 2014 r.
23.01.2014 11:30:42 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 276/14 z dnia 2 stycznia 2014 r.
23.01.2014 11:30:21 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 276/14 z dnia 2 stycznia 2014 r.
13.01.2014 12:42:25 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik SIWZ + załączniki od 1 do 7 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
13.01.2014 12:39:29 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
10.01.2014 11:42:44 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 275/13 z dnia 31 grudnia 2013 r.
10.01.2014 11:42:27 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 275/13 z dnia 31 grudnia 2013 r.
10.01.2014 11:40:45 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 274/13 z dnia 31 grudnia 2013 r.
10.01.2014 11:40:20 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 274/13 z dnia 31 grudnia 2013 r.
08.01.2014 09:38:39 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu uchwała NR XXXXII/248/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
08.01.2014 09:38:11 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł uchwała NR XXXXII/248/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
08.01.2014 09:36:37 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu uchwała Nr I/230/2013Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 18.12.2013 r.
08.01.2014 09:33:57 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł uchwała Nr I/230/2013Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 18.12.2013 r.
08.01.2014 09:19:56 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XXXII/257/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
08.01.2014 09:19:33 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XXXII/257/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
08.01.2014 09:15:47 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XXXII/256/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
08.01.2014 09:15:19 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XXXII/256/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
08.01.2014 09:12:15 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XXXII/255/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
08.01.2014 09:11:44 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XXXII/255/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
08.01.2014 09:10:28 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XXXII/254/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
08.01.2014 09:10:08 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XXXII/254/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
08.01.2014 09:07:58 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XXXII/253/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
08.01.2014 09:07:36 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XXXII/253/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
08.01.2014 09:04:23 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XXXII/252/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
08.01.2014 09:04:03 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XXXII/252/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
08.01.2014 09:01:17 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XXXII/251/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
08.01.2014 09:00:55 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XXXII/251/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
08.01.2014 08:58:18 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XXXII/250/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
08.01.2014 08:57:50 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XXXII/250/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
08.01.2014 08:56:21 Urszula Pasowska Dodany załącznik zał. nr 2 do artykułu NR XXXII/249/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
08.01.2014 08:56:02 Urszula Pasowska Dodany załącznik zał. nr 1 do artykułu NR XXXII/249/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
08.01.2014 08:55:39 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR XXXII/249/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
08.01.2014 08:47:24 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XXXII/249/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
08.01.2014 08:45:10 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XXXII/248/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
08.01.2014 08:44:51 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XXXII/248/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
bip_menu_bottom