bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201
Data Redaktor Zmiana
04.06.2018 13:42:36 Adam Świerczyński Edytowano artykuł NR XLII/304/18 z 24 maja 2018r.
04.06.2018 13:42:17 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu NR XLII/304/18 z 24 maja 2018r.
04.06.2018 13:41:41 Adam Świerczyński Edytowano artykuł NR XLII/305/18 z 24 maja 2018r.
04.06.2018 13:41:15 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu NR XLII/305/18 z 24 maja 2018r.
04.06.2018 13:40:59 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu NR XLII/306/18 z 24 maja 2018r.
04.06.2018 13:40:49 Adam Świerczyński Edytowano artykuł NR XLII/306/18 z 24 maja 2018r.
04.06.2018 13:40:01 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu NR XLII/299/18 z 24 maja 2018r.
04.06.2018 13:39:41 Adam Świerczyński Edytowano artykuł NR XLII/299/18 z 24 maja 2018r.
04.06.2018 13:39:08 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR XLII/306/18 z 24 maja 2018r.
04.06.2018 13:38:56 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR XLII/305/18 z 24 maja 2018r.
04.06.2018 13:38:43 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR XLII/304/18 z 24 maja 2018r.
04.06.2018 13:38:18 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR XLII/303/18 z 24 maja 2018r.
04.06.2018 13:38:07 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR XLII/302/18 z 24 maja 2018r.
04.06.2018 13:37:55 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR XLII/301/18 z 24 maja 2018r.
04.06.2018 13:37:40 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR XLII/300/18 z 24 maja 2018r.
04.06.2018 13:37:19 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR XLII/299/18 z 24 maja 2018r.
04.06.2018 13:32:32 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu NR XLI/298/18 z dnia 7 maja 2018r.
04.06.2018 13:32:21 Adam Świerczyński Edytowano artykuł NR XLI/296/18 z dnia 7 maja 2018 r.
04.06.2018 13:32:08 Adam Świerczyński Edytowano artykuł NR XLI/297/18 z dnia 7 maja 2018r.
04.06.2018 13:31:54 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR XLI/298/18 z dnia 7 maja 2018r.
04.06.2018 13:30:42 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu NR XLI/297/18 z dnia 7 maja 2018r.
04.06.2018 13:30:31 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR XLI/297/18 z dnia 7 maja 2018r.
04.06.2018 13:28:02 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu NR XLI/296/18 z dnia 7 maja 2018 r.
04.06.2018 13:27:56 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu NR XLI/296/18 z dnia 7 maja 2018 r.
04.06.2018 13:27:50 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu NR XLI/296/18 z dnia 7 maja 2018 r.
04.06.2018 13:27:43 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu NR XLI/296/18 z dnia 7 maja 2018 r.
04.06.2018 13:22:40 Adam Świerczyński Edytowano artykuł NR XLI/295/18 z dnia 7 maja 2018 r.
04.06.2018 13:22:26 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR XLI/296/18 z dnia 7 maja 2018 r.
04.06.2018 13:21:05 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu NR XLI/295/18 z dnia 7 maja 2018 r.
04.06.2018 13:20:26 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR XLI/295/18 z dnia 7 maja 2018 r.
01.06.2018 15:26:06 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 19
01.06.2018 13:38:09 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Informacja o wpływie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej ,,OSINY I" o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze dz. ew. nr 40, obręb Osiny, Gmina Sędziejowice
01.06.2018 13:37:57 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Informacja o wpływie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej ,,OSINY I" o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze dz. ew. nr 40, obręb Osiny, Gmina Sędziejowice
01.06.2018 13:37:19 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Informacja o wpływie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej ,,OSINY III" o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze dz. ew. nr 62 obręb Osiny, Gmina Sędziejowice
01.06.2018 13:37:08 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Informacja o wpływie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej ,,OSINY III" o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze dz. ew. nr 62 obręb Osiny, Gmina Sędziejowice
01.06.2018 13:36:46 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Informacja o wpływie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej ,,OSINY II" o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze dz. ew. nr 16, 18, 439 obręb Osiny, Gmina Sędziejowice
01.06.2018 13:36:39 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Informacja o wpływie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej ,,OSINY II" o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze dz. ew. nr 16, 18, 439 obręb Osiny, Gmina Sędziejowice
01.06.2018 13:36:10 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Informacja o wpływie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej ,,KORCZYSKA I" o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze dz. ew. nr 76 obręb Korczyska, Gmina Sędziejowice
01.06.2018 13:35:59 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Informacja o wpływie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej ,,KORCZYSKA I" o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze dz. ew. nr 76 obręb Korczyska, Gmina Sędziejowice
30.05.2018 14:13:09 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Pełna treść zarządzenia z artykułu Ogłoszenie
30.05.2018 14:13:05 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia do artykułu Ogłoszenie
30.05.2018 14:11:22 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia do artykułu Ogłoszenie
30.05.2018 14:10:57 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Ogłoszenie
29.05.2018 12:35:58 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Klauzura informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
29.05.2018 12:33:17 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Klauzura informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
28.05.2018 09:23:08 Adam Świerczyński Dodany załącznik Władysław Marek Kraszewski - Radny Gminy Sędziejowice do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
28.05.2018 09:22:48 Adam Świerczyński Dodany załącznik Teresa Genowefa Kocik - Radna Gminy Sędziejowice do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
28.05.2018 09:22:26 Adam Świerczyński Dodany załącznik Stanisław Tokarek - Radny Gminy Sędziejowice do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
28.05.2018 09:22:05 Adam Świerczyński Dodany załącznik Sylwia Rafaela Rozwód - Radna Gminy Sędziejowice do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
28.05.2018 09:21:40 Adam Świerczyński Dodany załącznik Roman Masiera - Radny Gminy Sędziejowice do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
bip_menu_bottom