bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197
Data Redaktor Zmiana
20.11.2009 09:13:44 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu
20.11.2009 09:08:16 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu
20.11.2009 09:07:56 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł
20.11.2009 09:05:18 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu
20.11.2009 09:04:54 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł
20.11.2009 09:02:05 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu
20.11.2009 09:01:19 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł
20.11.2009 08:58:48 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu
20.11.2009 08:57:57 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł
17.11.2009 13:03:25 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Sędziejowice do artykułu Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Sędziejowice
17.11.2009 13:02:12 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Sędziejowice
17.11.2009 12:59:19 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Program Inwestycyjny Gminy Sędziejowice na lata 2003 - 2008 do artykułu Program Inwestycyjny Gminy Sędziejowice
17.11.2009 12:58:33 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Program Inwestycyjny Gminy Sędziejowice
17.11.2009 12:56:38 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Strategia Rozwoju Gminy Sędziejowice na lata 1997 - 2010 do artykułu Strategia Rozwoju Gminy Sędziejowice
17.11.2009 12:54:54 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Strategia Rozwoju Gminy Sędziejowice
17.11.2009 11:23:57 Dariusz Matuszkiewicz Usunięto artykuł Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Sędziejowicach z kategorii Prawo lokalne
17.11.2009 11:23:39 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Zmiany w Regulaminie do artykułu Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Sędziejowice
17.11.2009 11:23:26 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Sędziejowicach do artykułu Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Sędziejowice
17.11.2009 11:22:53 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Sędziejowice
17.11.2009 11:22:41 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Sędziejowice
17.11.2009 11:17:55 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Strategia Rozwoju Gminy Sędziejowice na lata 2007 - 2010 do artykułu Strategia Rozwoju Gminy Sędziejowice
17.11.2009 11:15:44 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Strategia Rozwoju Gminy Sędziejowice
17.11.2009 09:53:14 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Zmiany w Regulaminie do artykułu
17.11.2009 09:52:50 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Regulamin do artykułu
17.11.2009 09:52:28 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł
17.11.2009 08:50:34 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Korekta oświadczenia majątkowego za 2008 r. do artykułu Andrzej Jakubowski - radny Rady Gminy Sędziejowice
17.11.2009 08:48:24 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Korekta oświadczenia majątkowego za 2008 r. do artykułu Jarosław Bartczak - radny Rady Gminy Sędziejowice
17.11.2009 08:29:35 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Korekta oświadczenia majątkowego do artykułu Zbigniew Płóciennik - radny Rady Gminy Sędziejowice
17.11.2009 08:28:18 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Korekta oświadczenia majątkowego do artykułu Krzysztof Pawłowski - radny Rady Gminy Sędziejowice
17.11.2009 08:26:52 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Korekta oświadczenia majątkowego do artykułu Daniel Angerman - radny Rady Gminy Sędziejowice
13.11.2009 14:16:05 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Załącznik nr 11 - Przedmiary robót do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
13.11.2009 14:12:12 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Załącznik nr 10 - Program funkconalno - użytkowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
13.11.2009 14:03:49 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
13.11.2009 14:02:23 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt budowlany drogowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
13.11.2009 14:00:23 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt budowlany ogrodzenia do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
13.11.2009 13:58:34 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt budowlany budynku do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
13.11.2009 13:51:28 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik SIWZ + załączniki 1-7 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
13.11.2009 13:13:55 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
13.11.2009 13:07:06 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
05.11.2009 15:11:00 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Bogdan Grącki
05.11.2009 14:50:43 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Bogdan Grącki
05.11.2009 14:06:41 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Pracownicy Referatu Spraw Obywatelskich
05.11.2009 11:30:22 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Zakres kompetencji
05.11.2009 11:24:57 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Pracownicy Referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
05.11.2009 11:18:31 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Zakres kompetencji
05.11.2009 11:17:48 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Zakres kompetencji
05.11.2009 11:16:14 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Zakres kompetencji
05.11.2009 11:06:57 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Pracownicy Referatu Finansowo - Budżetowego
05.11.2009 11:01:24 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Zakres kompetencji
05.11.2009 10:16:43 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Pracownicy Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych
bip_menu_bottom