bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201
Data Redaktor Zmiana
26.05.2014 10:51:45 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Agnieszka Papuga - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy z artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
26.05.2014 10:51:41 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Aleksandra Andrysiak - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
26.05.2014 10:49:53 Adam Świerczyński Dodany załącznik Aleksandra Andrysiak - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
26.05.2014 10:48:57 Adam Świerczyński Dodany załącznik Agnieszka Papuga - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
23.05.2014 09:47:43 Urszula Pasowska Dodany załącznik informacja OKW do artykułu Informacja o pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 25 maja 2014 r.
23.05.2014 09:45:01 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł Informacja o pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 25 maja 2014 r.
21.05.2014 13:37:38 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść Obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
21.05.2014 13:37:12 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
21.05.2014 13:00:56 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treśc obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
21.05.2014 12:59:58 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
19.05.2014 15:10:01 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść Obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
19.05.2014 15:09:31 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
16.05.2014 14:03:54 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
16.05.2014 12:35:26 Adam Świerczyński Dodany załącznik Wacław Ułański - Przewodniczący do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
16.05.2014 12:34:58 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Wacław Ułański - Przewodniczący z artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
16.05.2014 12:32:08 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
16.05.2014 12:31:39 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe za 2013 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
16.05.2014 12:22:14 Urszula Pasowska Dodany załącznik informacja OKW do artykułu składy Obwodowych Komisji Wyborczych
16.05.2014 12:21:32 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł składy Obwodowych Komisji Wyborczych
15.05.2014 13:02:38 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł OSTRZEŻENIE Nr 23
15.05.2014 08:30:14 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł OSTRZEŻENIE NR 23
13.05.2014 12:24:13 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść Obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
13.05.2014 12:23:52 Adam Świerczyński Z kategorii Strona Główna do kategorii Ogłoszenia został przeniesiony artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
13.05.2014 12:23:25 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
08.05.2014 13:44:09 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść decyzji do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
08.05.2014 13:43:22 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
07.05.2014 08:14:17 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A/B
07.05.2014 08:12:48 Adam Świerczyński Dodany załącznik Wniosek o udostępnienie spisu wyborców do artykułu Wniosek o Udostępnienie spisu wyborców
07.05.2014 08:11:40 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Wniosek o Udostępnienie spisu wyborców
06.05.2014 11:05:46 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
06.05.2014 11:05:33 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
06.05.2014 09:38:24 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXXV/283/14 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 kwietnia 2014r.
06.05.2014 09:38:19 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXXV/283/14 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 kwietnia 2014r.
06.05.2014 09:38:13 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXXV/283/14 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 kwietnia 2014r.
06.05.2014 09:38:08 Adam Świerczyński Usunięty załącznik z artykułu Uchwała nr XXXV/283/14 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 kwietnia 2014r.
06.05.2014 09:38:00 Adam Świerczyński Usunięty załącznik z artykułu Uchwała nr XXXV/283/14 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 kwietnia 2014r.
06.05.2014 09:37:56 Adam Świerczyński Usunięty załącznik z artykułu Uchwała nr XXXV/283/14 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 kwietnia 2014r.
06.05.2014 09:37:15 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXXV/283/14 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 kwietnia 2014r.
06.05.2014 09:37:11 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXXV/283/14 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 kwietnia 2014r.
06.05.2014 09:37:07 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXXV/283/14 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 kwietnia 2014r.
06.05.2014 09:25:02 Adam Świerczyński Dodany załącznik Sylwester Kowalski - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
06.05.2014 09:24:33 Adam Świerczyński Dodany załącznik Wacław Ułański - Przewodniczący do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
06.05.2014 09:23:57 Adam Świerczyński Dodany załącznik Waldemar Krawczyk - wiceprzewodniczący Rady Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
06.05.2014 09:23:20 Adam Świerczyński Dodany załącznik Teresa Genowefa Kocik - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
06.05.2014 09:22:42 Adam Świerczyński Dodany załącznik Marek Okupiński - wiceprzewodniczący Rady Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
06.05.2014 09:21:56 Adam Świerczyński Dodany załącznik Monika Porada - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
06.05.2014 09:21:27 Adam Świerczyński Dodany załącznik Krzysztof Domowicz - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
06.05.2014 09:20:25 Adam Świerczyński Dodany załącznik Jacek Ruszkowski - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
06.05.2014 09:19:47 Adam Świerczyński Dodany załącznik Jarosłwa Dzierżawski - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
06.05.2014 09:18:58 Adam Świerczyński Dodany załącznik Jarosław Bartczak - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
bip_menu_bottom