bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201
Data Redaktor Zmiana
07.09.2011 10:03:42 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR VIII/66/11 z dnia 30.08. 2011 r.
07.09.2011 10:03:20 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR VIII/66/11 z dnia 30.08. 2011 r.
07.09.2011 10:01:48 Urszula Pasowska Usunięto artykuł NR VIII/66/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. z kategorii Kadencja 2010 - 2014
07.09.2011 10:01:30 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł
06.09.2011 14:50:40 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu OBWIESZCZENIE
06.09.2011 14:50:12 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE
02.09.2011 15:12:02 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Treść komunikatu do artykułu KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w SIERADZU z dnia 1 września 2011 r.
02.09.2011 15:11:41 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w SIERADZU z dnia 1 września 2011 r.
02.09.2011 15:00:21 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
02.09.2011 14:35:02 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
02.09.2011 14:15:14 Dariusz Matuszkiewicz Usunięto artykuł Obwieszczenie z kategorii Ogłoszenia
02.09.2011 14:14:49 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł
02.09.2011 13:01:08 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Kalendarz wyborczy do artykułu KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 9 PAŹDZIERNIKA 2011 R.
02.09.2011 12:59:00 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 9 PAŹDZIERNIKA 2011 R.
02.09.2011 12:57:51 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 9 PAŹDZIERNIKA 2011 R.
02.09.2011 12:50:00 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 1 września 2011 r.
02.09.2011 12:48:49 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 1 września 2011 r.
02.09.2011 10:57:23 Marek Kidawski Dodany załącznik KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE do artykułu OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
02.09.2011 08:12:29 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
02.09.2011 08:03:45 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Rozstrzygnięcie przetargu
30.08.2011 10:58:30 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
30.08.2011 10:58:00 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
30.08.2011 10:55:53 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
26.08.2011 10:46:12 Marek Kidawski Dodany załącznik Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia do artykułu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia
26.08.2011 10:45:40 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia
25.08.2011 13:21:42 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym
25.08.2011 13:21:01 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym
25.08.2011 13:16:46 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 73/11 z dnia 24 sierpnia 2011 r.
25.08.2011 13:16:32 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 73/11 z dnia 24 sierpnia 2011 r.
25.08.2011 13:15:09 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 72/11 z dnia 22 sierpnia 2011 r.
25.08.2011 13:14:48 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 72/11 z dnia 22 sierpnia 2011 r.
25.08.2011 13:13:25 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 71/11 z dnia 16 sierpnia 2011 r.
25.08.2011 13:12:49 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 70/11 z dnia 16 sierpnia 2011 r.
25.08.2011 13:12:28 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 70/11 z dnia 16 sierpnia 2011 r.
24.08.2011 09:59:28 Marek Kidawski Dodany załącznik Ogłoszenie o miejscach bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. do artykułu Ogłoszenie o miejscach bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
24.08.2011 09:58:35 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o miejscach bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
24.08.2011 08:40:02 Urszula Pasowska Dodany załącznik ogłoszenie WG do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 22.08.2011 r.
24.08.2011 08:38:24 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 22.08.2011 r.
24.08.2011 08:35:41 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik treść załącznika do artykułu Nr 68/11 z dnia 16 sierpnia 2011 r.
24.08.2011 08:35:21 Dariusz Matuszkiewicz Usunięty załącznik treść zarządzenia z artykułu Nr 68/11 z dnia 16 sierpnia 2011 r.
24.08.2011 08:35:06 Urszula Pasowska Dodany załącznik informacja OKW do artykułu Informacja OKW w Sieradzu nr 2/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 r.
24.08.2011 08:34:37 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł Informacja OKW w Sieradzu nr 2/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 r.
24.08.2011 08:34:01 Urszula Pasowska Edytowano artykuł Informacja OKW w Sieradzu nr 1/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 r.
24.08.2011 08:33:36 Urszula Pasowska Edytowano artykuł Informacja OKW w Sieradzu nr 1/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 r.
24.08.2011 08:32:16 Urszula Pasowska Dodany załącznik informacja OKW do artykułu Informacja OKW w Sieradzu nr 1/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 r.
24.08.2011 08:31:23 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł Informacja OKW w Sieradzu nr 1/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 r.
24.08.2011 08:30:37 Urszula Pasowska Dodany załącznik obwieszczenie PKW do artykułu Obwieszczenie PKW z dnia 8 sierpnia 2011 r.
24.08.2011 08:24:10 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie PKW z dnia 8 sierpnia 2011 r.
22.08.2011 12:29:06 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 69/11 z dnia 16 sierpnia 2011 r.
22.08.2011 12:28:33 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 69/11 z dnia 16 sierpnia 2011 r.
bip_menu_bottom