bip_menu_top

2021-01-05 08:12:40

Obwieszczenie


obwieszczenie z postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - elektroenergetyczną, drogowo-budowlaną i ogrodzeniem na działkach nr ew. 5 oraz 6 w obrębie Osiny. więcej...

2020-12-29 15:53:36

KOMUNIKAT - XXVI Sesja Rady Gminy Sędziejowice


Uprzejmie informuję, że w dniu 30 grudnia / środa / 2020 r. o godzinie 1200 odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy Sędziejowice w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach. więcej...

2020-12-23 15:47:29

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego.


w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie wolnostojącej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z kontenerową stacją transformatorową, drogą wewnętrzną, ogrodzeniem, oświetleniem oraz przyłączem kablowym elektroenergetycznym SN i NN na działce nr 651 i 652 położonych w obrębie Kozuby Stare i Nowe, gm. Sędziejowice. więcej...

2020-12-23 13:20:31

Petycja Stop zagrożeniu zdrowia i życia PEM-5G


Zwracamy się do organu władz gminnych z prośbą o przyjęcie uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne (dalej: PEM} o coraz szerszym zakresie częstotliwości sieci 5G. więcej...

2020-12-21 13:40:49

XXV Sesja Rady Gminy Sędziejowice


XXV Sesja Rady Gminy Sędziejowice odbędzie się dnia 22.12.2020 godz. 8:30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach. więcej...

2020-12-18 09:21:54

KOMUNIKAT - XXVI Sesja Rady Gminy Sędziejowice


W dniu 30.12.2020 r. godz. 12:00 - Sesja Rady Gminy Sędziejowice - miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach więcej...

2020-12-16 11:52:32

KOMUNIKAT - XXV Sesja Rady Gminy Sędziejowice - AKTUALIZACJA


W dniu 22.12.2020 r. godz. 08:30 - Sesja Rady Gminy Sędziejowice - miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach więcej...

2020-12-11 14:45:19

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 089) obręb Grabica, gmina Sędziejowice” więcej...

2020-12-10 13:58:44

Obwieszczenie - zabudowa odnawialnych źródeł energii


polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej- urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej do 3 MW wraz z inwerterami oraz stacją transformatorową 15/0,4kV realizowaną go na działkach o numerze ewidencyjnym 257,25811,25812,259,260,26l z obrębu 0027 Żagliny, w gminie Sędziejowice więcej...

2020-12-09 12:00:00

Obwieszczenie


o wydanym postanowieniu o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach więcej...

2020-12-08 12:12:01

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.


polegającego na: Budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - elektroenergetyczną, drogowo-budowlaną i ogrodzeniem na działkach nr ew. 5 oraz 6 w obrębie Osiny więcej...

2020-12-08 12:06:38

Obwieszczenie


w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN i SN wraz ze stanowiskami słupowymi, stacjami transformatorowymi, złączami kablowymi. więcej...

2020-12-08 12:02:43

Obwieszczenie


o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne o nazwie: budowa sieci światłowodowej w technologii FTTH, na działce nr ewid. 396, obręb 13 Marzenin, gm. Sędziejowice. więcej...

2020-12-08 12:00:00

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


W sprawie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN i SN wraz ze stanowiskami słupowymi, stacjami transformatorowymi, złączami kablowymi na poszczególnych działkach więcej...

2020-12-07 08:34:59

Komunikat - Terminy Sesji i Komisji


Najbliższe terminy Sesji oraz Komisji Radnych Rady Gminy Sędziejowice więcej...

2020-12-03 15:01:27

Zawiadomienie Ministra Klimatu i Środowiska


w sprawie uchylenia w całości zaskarżonej decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 28 września 2020r.,znak:RŚVI.7033.4.2019,1Zip więcej...

2020-11-30 09:28:15

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego


o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym, dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa linii kablowej SN wraz z kanalizacja teletechniczną". więcej...

2020-11-27 08:53:05

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę następujących nieruchomości gruntowych więcej...

2020-11-27 08:52:02

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowym w miejscowości Wola Wężykowa po obniżonej o 30% cenie - działka nr 148/8 o pow. 0,1574 ha – cena wywoławcza 218.400,00 zł, wadium 21.840,00 zł Pierwszy przetarg odbył się 14 lipca 2020 r. więcej...

2020-11-25 17:17:11

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT PPK


GMINA SĘDZIEJOWICE ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT PRZEZ INSTYTUCJE FINANSOWE MOGĄCE ZARZĄDZAĆ I PROWADZIĆ PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE. więcej...

2020-11-23 10:00:00

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 121) na dz. ew. nr 362,363 i 364 obręb Sędziejowice, gmina Sędziejowice" więcej...

2020-11-23 10:00:00

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 095) na dz. ew. nr 360 i 361 obręb Sędziejowice, gmina Sędziejowice". więcej...

2020-11-20 14:41:55

KOMUNIKAT - Porządek obrad XXIV Sesji Rady Gminy Sędziejowice


Uprzejmie informuję, że w dniu 27 listopada / piątek / 2020 r. o godzinie 1300 odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy Sędziejowice w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. więcej...

2020-11-20 13:22:39

Obwieszczenie


w sprawie "Budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewid. 57/5, 57/6 w miejscowości Górki Grabińskie gmina Widawa". więcej...

2020-11-19 12:27:09

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM


Wójt Gminy Sędziejowice działając na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 2, ust.2 a i ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2020 r., poz.65 ze zm./ oraz § 3, § 4, § 6 i § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm./ ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż poniższych nieruchomości: więcej...

2020-11-16 18:07:22

KOMUNIKAT - XXIV Sesja Rady Gminy Sędziejowice


W dniu 27.11.2020 r. godz. 13:00 - Sesja RG - tryb zdalny. więcej...

2020-11-16 18:04:43

KOMUNIKAT - Komisja BRiOŚ oraz Komisja KSZOiSS


Posiedzenie Komisji BRiOŚ oraz Komisji KSZOiSS Rady Gminy Sędziejowice więcej...

2020-11-13 11:23:57

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego


o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. więcej...

2020-11-12 10:00:00

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


o uzgodnieniu przebudowy sieci średniego napięcia, na działkach nr ewid. 92, 10, 1, 265, 302, 357/2, 323, obręb nr 22 Siedlce, gm. Sędziejowice więcej...

2020-11-12 10:00:00

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


o przebudowie sieci średniego napięcia, na działkach nr ewid. 92, 10, 1, 265, 302, 357/2, 343, obręb nr 22 Siedlce, gm. Sędziejowice więcej...

2020-11-10 10:00:00

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


o budowie sieci światłowodowej w technologii FTTH, na działce nr ewid. 396, obręb 13 Marzenin, gm. Sędziejowice więcej...

2020-11-06 15:57:06

Obwieszczenie - Farma fotowoltaiczna Sędziejowice


Obwieszczenie o wydaniu w dniu 06.11.2020 r., znak: RW.II.6220.9.2020 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Farma fotowoltaiczna Sędziejowice” na nieruchomości obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr: 64, 65, 66 obręb Sędziejowice, gmina Sędziejowice więcej...

2020-11-03 10:40:31

Obwieszczenie


o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory - Tarnowskie Góry - Karsznice - Inowrocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo - odcinek realizacyjny - granica województw ślqskie/łódzkie - zduńska wola karsznice" więcej...

2020-11-02 16:35:21

Obwieszczenie


o wniesieniu odwołania w zakresie obowiązku ograniczenia negatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko w związku z eksploatacją drogi ekspresowej S8, na odcinku Węzeł Wieluń - węzeł Łódź Południe A1 (od km 128+896,00 do km 232+959,00). więcej...

2020-10-27 08:15:53

Komunikat - XXIII Sesja Rady Gminy Sędziejowice


Uprzejmie informuję, że w dniu 30 października / piątek / 2020 r. o godzinie 1300 odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Sędziejowice w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. więcej...

2020-10-26 09:22:53

KOMUNIKAT - posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Sędziejowice - AKTUALIZACJA


Komisja Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisja Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Sędziejowice - 29 października 2020 r. /czwartek/- godz. 08:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach (w trybie łączonym) więcej...

2020-10-26 09:20:32

Komunikat - XXIII Sesja Rady Gminy Sędziejowice - AKTUALIZACJA


XXIII Sesja Rady Gminy Sędziejowice - 30 października / piątek / 2020 r.  godz. 13:00 - ODBĘDZIE SIĘ W TRYBIE ZDALNYM więcej...

2020-10-23 09:00:00

Wyłożenie m.p.z.p. Pruszków - część zachodnia


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Pruszków - część zachodnia, gmina Sędziejowice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - do wyłożenia do publicznego wglądu więcej...

2020-10-20 08:15:29

Komunikat - XXIII Sesja Rady Gminy Sędziejowice


XXIII Sesja Rady Gminy Sędziejowice - 30 października / piątek / 2020 r.  godz. 13:00 - Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach więcej...

2020-10-20 08:14:28

KOMUNIKAT - Komisja Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska


Komisja Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 29 października/ czwartek / 2020 r.  godz. 08:00 - Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach więcej...

2020-10-20 08:10:38

KOMUNIKAT - posiedzenie Komisji Budżetu Rolnictwa i Ochrony Środowiskajnej Rady Gminy Sędziejowice


Komisja Rewizyjna - 29 września / czwartek / 2020 r.  godz. 08:00 - Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach więcej...

2020-10-19 15:13:56

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego


w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego na terenie kolejowym, zamkniętym dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa linii kablowej SN wraz z kanalizacją teletechniczną". więcej...

2020-10-16 13:38:45

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Pruszków - część zachodnia, gmina Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko więcej...

2020-10-16 13:36:05

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


Obwieszczenie o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej- urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej do 3MW, wraz z inwerterami oraz stacją transformatorową 15/0,4kV realizowanego na działkach o numerze ewidencyjnym 257, 258/1, 258/2, 259, 260, 261 z obrębu 0027 Żagliny, w gminie Sędziejowice” więcej...

2020-10-15 10:00:00

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


„Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 121) na dz. ew. nr 362, 363 i 364 obręb Sędziejowice, gmina Sędziejowice”. więcej...

2020-10-15 10:00:00

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


Obwieszczenie o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 095) na dz. ew. nr 360 i 361 obręb Sędziejowice, gmina Sędziejowice”. więcej...

2020-10-12 14:51:14

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


o udostępnianiu informacji o Środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko więcej...

2020-10-02 15:46:04

Obwieszczenie


o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym, dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS". więcej...

2020-10-02 15:41:37

Obwieszczenie


w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci światłowodowej w technologii FTTH, na działce nr ewid. 396, obręb 13 Marzenin, gm. Sędziejowice. więcej...

2020-10-01 15:36:24

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego


nakładające na Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad, na podstawie art. 362 Poś, obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko w związku z eksploatacją drogi ekspresowej S8 na odcinku Węzeł Wieluń - węzeł Łódź Południe (A1) (od km 128+896,00 do km 232+959,00). więcej...

2020-09-30 08:45:07

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn."Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Sędziejowice" więcej...

2020-09-29 07:53:41

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


o budowie sieci światłowodowej w technologii FTTH, na działce nr ewid. 396, obręb 13 Marzenin, gm. Sędziejowice więcej...

2020-09-25 12:37:14

Komunikat - XXII Sesja Rady Gminy Sędziejowice - Porządek Obrad


Uprzejmie informuję, że w dniu 30 września / środa / 2020 r. o godzinie 10:00 odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Sędziejowice w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach. więcej...

2020-09-18 14:16:03

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


dla przedsięwzięcia polegającego na "Zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej do 3IVIW, wraz z inwerterami oraz stacją transformatorową 15/0,4kV realizowanego na działkach o numerze ewidencyjnym 257,25811,25812,259,260,26| z obrębu 0027 Żagliny w gminie Sędziejowice" więcej...

2020-09-17 13:13:33

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


o przedłużeniu terminu wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 095) na dz. ew. nr 360 i 361 obręb Sędziejowice, gmina Sędziejowice" więcej...

2020-09-17 13:12:07

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


o przedłużeniu terminu wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 121) na dz. ew. nr 362, 363 i 364 obręb Sędziejowice, gmina Sędziejowice" więcej...

2020-09-17 12:57:06

KOMUNIKAT - XXII Sesja Rady Gminy Sędziejowice


XXII Sesja Rady Gminy Sędziejowice 30 Września 2020 r. godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach więcej...

2020-09-17 12:56:22

KOMUNIKAT - posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sędziejowice


Komisja Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 29 września 2020 r. - godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach więcej...

2020-09-15 10:54:17

KOMUNIKAT - Komisja Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Sędziejowice


Komisja Rewizyjna - 30 października / piątek / 2020 r.  godz. 12:00 - Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach więcej...

2020-09-01 09:27:21

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie magazynu w zakładzie produkcyjnym zlokalizowanym na działkach o nr ewid. 585/4, 585/5, 585/6 i 585/9 w msc. Stare Kozuby 59C, gm. Sędziejowice więcej...

2020-09-01 09:23:55

Informacja


dla potencjalnych kandydatów o możliwości udziału w projekcie „Nowe kwalifikacje i doświadczenie kluczem do lepszej przyszłości” skierowanego do osób zamieszkujących teren województwa łódzkiego. więcej...

2020-09-01 09:03:38

Informacja - Komisja BRiOŚ we wrześniu 2020


Informacja - Komisja BRiOŚ i XIX Sesja RG Sędziejowice we wrześniu 2020 r. więcej...

2020-09-01 08:50:43

Komunikat - XXI Sesja Rady Gminy Sędziejowice godz. 9:30


Uprzejmie informuję, że w dniu 4 września/ piątek / 2020 r. o godzinie 09:30 odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy Sędziejowice w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach. więcej...

2020-08-31 08:45:09

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego


o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym, dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa obiektów budowlanych związanych z istniejącą podstacją trakcyjną Kozuby" więcej...

2020-08-24 10:47:26

Obwieszczenie


o wszczęciu postępowania administracyjnego więcej...

2020-08-24 10:46:00

Obwieszczenie


o wszczęciu postępowania administracyjnego więcej...

2020-08-20 12:22:24

III przetarg ustny nieograniczony


na sprzedaż na własność nieruchomości położonych w obrębie Żagliny gmina Sędziejowice więcej...

2020-08-19 14:38:43

Wykaz


klubów sportowych, które otrzymały dotację celową z budżetu gminy Sędziejowice na realizację zadań z zakresu popularyzacji sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy Sędziejowice w 2020 roku. więcej...

2020-08-18 13:45:34

Ogłoszenie


PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach więcej...

2020-08-12 14:34:18

Obwieszczenie


o przedłożeniu terminu wydania decyzji więcej...

2020-08-12 08:39:28

Informacja - Komisja KSZOiSS Rady Gminy Sędziejowice


Wójt Gminy Sędziejowice informuje o terminach najbliższych Komisji KSZOiSS więcej...

2020-08-11 15:39:47

Obwieszczenie


w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym dla przedsięwzięcia: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej na liniach kolejowych. więcej...

2020-08-07 15:22:19

Zapytanie cenowe


na dostawę i zakup opału na potrzeby gminnych jednostek organizacyjnych więcej...

2020-08-04 08:41:28

Obwieszczenie o zamiarze ustalenia odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na pasy dróg publicznych


Obwieszczenie o zamiarze ustalenia odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na pasy dróg publicznych. więcej...

2020-07-31 11:50:41

Obwieszczenie


o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym, dla inwestycji pod nazwą: "Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. LOT D - Prace na liniach kolejowych nr 131, 542, 739 na odcinku Rusiec Łódzki (km, 137,500)- Zduńska Wola Karsznice (km 170,212)" w ramach projektu POIiŚ 5.1-14, przewidzianego do realizacji na terenie województwa łódzkiego. więcej...

2020-07-30 15:19:51

Obwieszczenie


informujące, iż Urząd Gminy Sędziejowice zwrócił się do odpowiednich organów o zajęcie stanowiska w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci światłowodowej - z datą 30.07.2020 r. więcej...

2020-07-30 15:17:22

Obwieszczenie


zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci światłowodowej - z datą 30.07.2020 r. więcej...

2020-07-24 09:09:38

Obwieszczenie


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 121) na dz. ew. nr 362, 363 i 364 obręb Sędziejowice gmina Sędziejowice". więcej...

2020-07-24 09:07:20

Obwieszczenie


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 095) na dz. €w. nr 360 i 361 obręb Sędziejowice, gmina Sędziejowice". więcej...

2020-07-24 08:19:36

Obwieszczenie


o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym pod nazwą "Budowa obiektów budowlanych związanych z istniejącą podstacją trakcyjną Kozuby" więcej...

2020-07-22 12:16:15

Obwieszczenie


w związku z eksploatacją drogi ekspresowej S8 na odcinku Wieluń - węzeł Łódź Południe (A1) od km 128+896 do km 232+959, więcej...

2020-07-16 14:46:21

Obwieszczenie


Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne więcej...

2020-07-16 14:41:37

Informacja o wynikach przetargu


Informacja o wynikach ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 14.07.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sędziejowicach więcej...

2020-07-16 13:41:15

Obwieszczenie


Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji więcej...

2020-07-16 13:39:21

Obwieszczenie


Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji więcej...

2020-06-26 10:36:59

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 089) obręb Grabica, gmina Sędziejowice” więcej...

2020-06-24 12:49:56

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne ws. postępowania administracyjnego ustalającego lokalizację celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolonia Sędziejowice więcej...

2020-06-24 12:49:05

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne ws. postępowania administracyjnego ustalającego lokalizację celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Sędziejowice więcej...

2020-06-23 15:14:12

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Farma fotowoltaiczna Sędziejowice” więcej...

2020-06-23 15:08:41

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice zawiadamiające o uzyskaniu niezbędnych dokumentów ws. postępowania administracyjnego ustalającego lokalizację celu publicznego - budowa linii kablowej niskiego napięcia w miejscowości Kolonia Sędziejowice więcej...

2020-06-23 15:07:23

Ostrzeżenie IMGW-PIB


Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 47 więcej...

2020-06-19 09:13:23

Ogłoszenie


o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowym w miejscowości Wola Wężykowa więcej...

2020-06-19 09:11:17

Ogłoszenie


o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż na własność więcej...

2020-06-18 13:42:47

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


o wydaniu decyzji umarzającej więcej...

2020-06-09 14:56:17

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne ustalające lokalizację celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej SN, w miejscowościach Kamostek i Dobra więcej...

2020-06-09 14:55:01

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego ustalającego lokalizację celu publicznego - budowa linii kablowej w miejscowości Kolonia-Sędziejowice więcej...

2020-06-08 08:28:32

Obwieszczenie


Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym, dla przedsięwzięcia o nazwie: "Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. LOT D - Prace na liniach kolejowych nr 131, 542, 739 na odcinku Rusiec Łódzki (km 137,500) - Zduńska Wola Karsznice (km 170,212) w ramach projektu POIiŚ 5.1-14 więcej...

2020-06-01 12:03:01

Obwieszczenie


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 090) na dz. ew. nr 544/4 i 545 obręb Kozuby Stare i Nowe, gmina Sędziejowice". więcej...

2020-05-26 08:43:00

Obwieszczenie


o budowie elektrowni fotowoltaicznej więcej...

2020-05-22 11:52:23

Komunikat - XIX Sesja Rady Gminy Sędziejowice


Uprzejmie informuję, że w dniu 28 maja / czwartek / 2020 r. o godzinie 11 00 odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy Sędziejowice w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach. więcej...

2020-05-22 10:06:31

Informacja - Komisja KSZOiSS, BRiOŚ i XIX Sesja RG Sędziejowice w maju 2020r.


Wójt Gminy Sędziejowice informuje o terminach najbliższych Komisji KSZOiSS i BRiOŚ oraz XIX Sesja Rady Gminy Sędziejowice, w dniach: więcej...

2020-05-19 09:42:39

Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej


zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o tym, iż Urząd Gminy Sędziejowice zwrócił się do odpowiednich organów o zajęcie stanowiska w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci kanalizacji sanitarnej. więcej...

2020-05-19 09:40:21

Obwieszczenie - budowa sieci wodociagowej


zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o tym, iż Urząd Gminy Sędziejowice zwrócił się do odpowiednich organów o zajęcie stanowiska w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej. więcej...

2020-05-14 14:14:05

Obwieszczenie


zawiadamiające o zakończeniu kompletowania dokumentów niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci elektroenergetycznej SN oraz słupa linii napowietrznej SN - z datą 14.05.2020 r. więcej...

2020-05-08 11:54:02

Informacja - Urząd Skarbowy Łask


W kontakcie z Urzędem Skarbowym w Łasku korzystaj z elektronicznych form obsługi Klienta więcej...

2020-05-04 13:43:01

Zapytanie ofertowe


a zadanie pn. Świadczenie usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. „Budowa przedszkola w Sędziejowicach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie 4.3 Ochrona powietrza więcej...

2020-04-30 20:13:51

Zarządzenie nr 148 /20 w sprawie zasad obsługi interesantów Urzędu Gminy


w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi interesantów Urzędu Gminy Sędziejowice w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażeń wirusem SARS-CoV-2. więcej...

2020-04-30 16:34:23

Obwieszczenie o wszczeciu postępowania administracyjnego.


dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrasturkturę techniczną (IN 089) obręb Grabica, gmina Sędziejowice". więcej...

2020-04-30 16:22:57

OBWIESZCZENIE


dla Przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 090) na dz. ew. nr 544/4 i 545 obręb Kozuby Stare i Nowe, gmina Sędziejowice". więcej...

2020-04-29 14:40:22

Zaproszenie na Komisję BRiOŚ oraz KSZOiSS


Zaproszenia na wspólne posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Sędziejowice więcej...

2020-04-29 14:29:01

Komunikat XVIII Sesja RG


w sprawie Sesji Rady Gminy Sędziejowice w dniu 6 maja 2020 r. godz. 13:00 więcej...

2020-04-24 11:58:35

Komisje Rady Gminy Sędziejowice - 28.04.2020


w dniu 28.04.2020 r. więcej...

2020-04-17 11:00:40

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci elektroenergetycznej SN oraz słupa linii napowietrznej SN więcej...

2020-04-17 11:00:01

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie o zajęcie stanowiska w sprawie znak: RW.V.6733.5.2020 z dnia 17.04.2020 więcej...

2020-04-09 11:00:00

OBWIESZCZENIE


o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej więcej...

2020-04-01 15:51:47

Obwieszczenie - punkt zbierania odpadów.


o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Punkt zbierania odpadów pod kodem 16 11 04, 16 11 06 na dz. ew. nr 556/7, obręb Brody Emilianów, gm. Sędziejowice". więcej...

2020-03-30 16:15:19

Obwieszczenie


o wszczęciu postępowania administracyjnego, budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy 1MW. więcej...

2020-03-30 16:14:13

Obwieszczenie


o wszczęciu postępowania administracyjnego, budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW. więcej...

2020-03-30 16:11:26

Obwieszczenie


w sprawie ograniczenia negatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko w związku z eksploatacją drogi ekspresowej S8 na odcinku Wieluń - węzeł Łódź Południe (A1). więcej...

2020-03-24 09:11:45

Komisje Rady Gminy Sędziejowice - 26.03.2020


w dniu 26.03.2020 r. więcej...

2020-03-24 09:00:59

Komunikat - XVII Sesja Rady Gminy Sędziejowice


Uprzejmie informuję, że w dniu 26 marca / czwartek / 2020 r. o godzinie 1100 odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy Sędziejowice w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach. więcej...

2020-03-24 08:56:37

Informacja


W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczpospolitej związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa więcej...

2020-03-24 08:51:54

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY ARiMR - NOWE INFORMACJE


w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 więcej...

2020-03-16 08:49:44

Obwieszczenie


o wszczęciu postępowania administracyjnego polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 090) na dz. ew. nr 544/4 i 545 obręb Kozuby Stare i Nowe, gmina Sędziejowice". więcej...

2020-03-13 14:53:25

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne więcej...

2020-03-11 15:23:24

ZARZĄDZENIE NR 131 z 2020 r.


w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujących na terenie Gminy Sędziejowice. więcej...

2020-03-06 14:02:33

Obwieszczenie


zawiadamiające osoby, którym przysługuje prawo rzeczowe do działki ewid. nr 556/5, obręb brody Emilianów więcej...

2020-03-06 09:01:03

Obwieszczenie


o udostępniąniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Punkt zbierania odpadów pod kodem 16 11 04, 16 11 06 na dz. ew. nr 556/7, obręb Brody Emilianów, gm. Sędziejowice". więcej...

2020-02-27 09:32:43

Obwieszczenie


zawiadamiające o zebranych materiałach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa linii kablowej SN 15kV oraz stanowiska słupowego SN. więcej...

2020-02-26 15:07:46

Komunikat - XVI Sesja Rady Gminy Sędziejowice


Uprzejmie informuję, że w dniu 27 lutego (czwartek) 2020 r. o godzinie 10:00 odbędzie się XVI Sesja Rady Gminy Sędziejowice w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach. więcej...

2020-02-07 14:12:03

INFORMACJA


o udostępniąniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Punkt zbierania odpadów pod kodem 16 11 04, 16 11 06 na dz. ew. nr 556/7, obręb Brody Emilianów, gm. Sędziejowice". więcej...

2020-02-07 14:05:45

OBWIESZCZENIE


o wszczęciu postępowania administracyjnego. więcej...

2020-01-17 08:41:14

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice informujące, iż Urząd Gminy Sędziejowice uzyskał niezbędne dokumenty w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa linii kablowej niskiego napięcia. więcej...

2020-01-16 15:04:34

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu mieszkalnego


Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu mieszkalnego położonego w Sędziejowicach przy ulicy Wieluńskiej 7 więcej...

2020-01-08 14:29:15

Komisja Socjalna i Budżetowa odbędzie się w dniu 14 stycznia /wtorek/ 2020 r.


Komisja Socjalna odbędzie się w dniu 14 stycznia /wtorek/ 2020 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Sędziejowice w sali A. więcej...

2020-01-08 14:23:43

XV Sesja Rady Gminy Sędziejowice w dniu 14 stycznia /wtorek/ 2020 r.


XV Sesja Rady Gminy Sędziejowice odbędzie się w dniu 14 stycznia /wtorek/ 2020 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Sędziejowice w sali A. więcej...

2020-01-07 11:56:26

Ogłoszenie - zlecenie wykonania operatów szacunkowych


Ogłoszenie - zlecenie wykonania operatów szacunkowych więcej...

2019-12-20 11:03:41

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


informujące, iż Urząd Gminy Sędziejowice zwrócił się do odpowiednich organów o zajęcie stanowiska w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa linii kablowej niskiego napięcia. więcej...

2019-12-20 11:00:41

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa linii kablowej niskiego napięcia. więcej...

2019-12-19 12:00:32

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu mieszkalnego położonego w Sędziejowicach przy ulicy Wieluńskiej 7


Przedmiotem przetalgu jest najem lokalu mieszkalnego o powierzchni 85,17 m2 połoźony w Sędziejowicach przy ul. Wieluńskiej 7 m 1. Lokal wyposazony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, CO oraz elektryczną. więcej...

2019-11-14 12:06:04

Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości


Przedmiotem przetargu jest najem nieruchomości położonych w Sędziejowicach przy ul. Łódzkiej 1 A/1 oraz ul. Łódzkiej 1A/2 (działki nr 106/3 oraz 106/4;20 obręb Sędziejowice) więcej...

2019-10-29 08:02:12

ZARZĄDZENIE NR 91/19 WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE


w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok więcej...

2019-10-22 09:41:48

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne ws. budowy trybuny stałej zewnętrznej więcej...

2019-09-27 11:26:53

Ogłoszenie


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Bilew, w obrębie działki nr ewid. 547/2, gminy Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. więcej...

2019-09-19 13:12:04

Informacja - Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW.


o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oroz o ocenach oddziaływania na środowisko. więcej...

2019-09-19 09:47:32

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 18 września 2019 r.


w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Sędziejowice (Dz. Urz. Woj. Łódzk. 1365 i 3533) zwołuję zebranie wiejskie w sołectwie SOBIEPANY w celu WYBORU SOŁTYSA. więcej...

2019-09-13 08:55:20

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa trybuny stałej zewnętrznej oraz dwóch kabin dla zawodników na działce o nr ewid.: 46/1 obręb ewid. nr 0021 Kolonia Sędziejowice, gm. Sędziejowice więcej...

2019-08-28 11:02:17

OBWIESZCZENIE SKO


udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 163, obręb 0007 Czestków F, gm. Buczek. więcej...

2019-08-13 07:47:40

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego


o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 481 przejście przez Pruszków, na odcinku od km 7+700 do km 9+437. więcej...

2019-08-02 16:06:40

Informacja - budowa farmy fotowoltaicznej - obręb Niecenia.


o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wtaz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 523 obręb Niecenia 0014". więcej...

2019-07-25 13:47:08

Obwieszczenie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


Budowa trybuny stałej zewnetrznej oraz dwóch kabin dla zawodników na działce o nr ewid.: 46/1 obręb ewid. nr 0021 Kolonia Sędziejowice, gm. Sędziejowice. więcej...

2019-07-24 16:04:26

Ogłoszenie przetargu na najem nieruchomości - Pruszków


Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości - lokalu użytkowego polożonego w Pruszkowie przy ulicy Głównej 1. więcej...

2019-07-24 16:02:42

Ogłoszenie przetargu na najem nieruchomości - Sędziejowice


Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości lokalu użytkowego położonego w Sędziejowicach przy ulicy Łódzkiej 1 A/1. więcej...

2019-07-24 14:53:51

Ogłoszenie przetargu na najem nieruchomości - Pruszków


Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości - lokalu użytkowego polożonego w Pruszkowie przy ulicy Głównej 1. więcej...

2019-07-23 15:54:45

Informacja o środowisku i jego ochronie


w sprawie "Budowa wolnostojących kolektorów słonecznych wytwarzających energię elektrycznąza pomocą zjawiska fotowoltaicznego w ilości do 4200 sztuk o łącznej mocy do 1 MW wraz z przyłączem elektroenergetycznym oraz infrastrukturą towarzyszącą w postaci wewnętrznej drogi dojazdowej, placu manewrowego, transformatora na działkach nr ewid. 140/1, 140/2, 141 w obrębie ewidencyjnym Dobra, Gmina Sędziejowice, powiat łaski, województwo łódzkie". więcej...

2019-07-22 14:26:41

Obwieszczenie - wybory uzupełniające do RG Sędziejowice 15.09.2019


w sprawie informacji o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Sędziejowicach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sędziejowice zarządzonych na dzień 15 września 2019 r. więcej...

2019-07-19 08:12:43

Obwieszczenie


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice wraz z prognozami oddziaływania na środowisko. więcej...

2019-07-16 13:57:43

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia


polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,75 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewid. nr 54/3, 70 i 71 obręb Marzenin, gmina Sędziejowice” więcej...

2019-07-16 13:56:18

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia


polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 163, obręb 0007 Czestków F, gm. Buczek” więcej...

2019-07-11 14:05:11

Informacja o środowisku i jego ochronie


w sprawie: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 163, obręb 0007 Czestków F, gm. Buczek". więcej...

2019-07-10 11:41:56

OBWIESZCZENIE


dotyczące: korekty wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 30 maja 2019 r. dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 2302E Pruszków – Marzenin: etap I na odcinku ok. 1900 m od drogi wojewódzkiej nr 481 do mostu na rzece Grabi – (odcinek od km 0+060 do km 1+600)”. więcej...

2019-07-10 10:23:46

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości.


Przedmiotem przetargu jest najem nieruchomości położonych w Sędziejowicach przy ul. Łódzkiej 1 A/1 oraz ul. Łódzkiej 1 A/2 (działki nr 106/3 oraz 106/4; 20 obręb Sędziejowice). Lokale z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej (z wyłączeniem sprzedaży alkoholu), na okres 5 lat z możliwoś cią przedłużenia. więcej...

2019-07-01 14:31:39

Informacja - budowa wolnostojących kolektorów słonecznych.


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa wolnostojących kolektorów słonecznych wytwarzających energię elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w ilości do 4200 sztuk o łącznej mocy do 1 MW wraz z przyłączem elektroenergetycznym oraz infrastrukturą towarzyszącą w postaci wewnętrznej drogi dojazdowej, placu manewrowego, transformatora na działkach nr ewid. 140/1, 140/2, 141 w obrębie ewidencyjnym Dobra, Gmina Sędziejowice, powiat łaski, województwo łódzkie” - do zamieszczenia w terminie 01.07.2019 r. więcej...

2019-07-01 14:29:35

OBWIESZCZENIE


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Przebudowie drogi powiatowej nr 2302E Pruszków – Marzenin: etap I na odcinku ok. 1900 m od drogi wojewódzkiej nr 481 do mostu na rzece Grabi – (odcinek od km 0+060 do km 1+600)” więcej...

2019-06-19 15:55:34

IX Sesja Rady Gminy Sędziejowice - 28 czerwca /piątek/ 2019 r.


K O M U N I K A T - Uprzejmie informuję, że w dniu 28 czerwca /piątek/ 2019 r. o godzinie 12 00 odbędzie się IX Sesja Rady Gminy Sędziejowice w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach z następującym porządkiem obrad: więcej...

2019-06-10 12:43:55

Informacja


Dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 163, obręb 0007 Czestków F, gm. Buczek ” więcej...

2019-06-05 10:52:31

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


o wpływie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 2302E Pruszków – Marzenin: etap I na odcinku ok. 1900 m od drogi wojewódzkiej nr 481 do mostu na rzece Grabi – (odcinek od km 0+060 do km 1+600)”. więcej...

2019-05-31 11:10:32

RAPORT O STANIE GMINY SĘDZIEJOWICE W ROKU 2018


RAPORT O STANIE GMINY SĘDZIEJOWICE W ROKU 2018 więcej...

2019-05-24 10:13:21

Ogłoszenie


w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego CRP więcej...

2019-05-21 13:36:52

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY SĘDZIEJOWICE


Zgłoszenia do udziału w debacie do 30 maja 2019 r. więcej...

2019-05-06 11:17:59

Zarządzenie nr 35A - Ogłoszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. więcej...

2019-05-06 10:44:26

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego


w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realtzację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 481 przejście przez Pruszków od km 7+700 do km 9+437. więcej...

2019-04-30 14:15:18

INFORMACJA


o wydaniu w dniu 30.04.2019 decyzji znak: RW.II.6220.8.2018 w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej na działkach ewid. nr 54/3, 70 i 71 w miejscowości Marzenin. więcej...

2019-04-25 12:13:57

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice. więcej...

2019-04-12 14:48:29

Informacja


Dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o nocy do 0,75 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewid. nr 54/3, 70 i 71 obręb Marzenin, gmina Sędziejowice" więcej...

2019-04-04 13:53:20

Zarządzenie nr 28/19 z dnia 4 kwietnia 2019 r


W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego na dzierżawę gruntów rolnych do lat 3 więcej...

2019-04-03 13:01:08

OBWIESZCZENIE


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice, w miejscowościach Bilew i Marzenin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. więcej...

2019-03-07 13:50:22

OBWIESZCZENIE


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Bilew, w obrębie działki nr ewid. 547/2, gmina Sędziejowice wraz prognozą oddziaływania na środowisko. więcej...

2019-03-07 13:07:50

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego


w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 481 przejście przez Pruszków od km 7+700 do km 9+437. więcej...

2019-02-25 11:52:04

Obwieszczenie Starosty Zduńskowolskiego


dotyczące zawiadomienia o wydaniu decyzji zamiennej Nr 4.2019 z dnia 21.02.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: "Budowa drogi powiatowej stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 - Zduńska Wola Wschód bez przebudowy ronda węzła drogi ekspresowej S-8 Zduńska Wola Wschód oraz wyłączeniem obszaru objętego decyzją Starosty Zduńskowolskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 1.2018 z dnia 23.02.2018 r.." więcej...

2019-02-25 11:51:10

Obwieszczenie Starosty Zduńskowolskiego


dotyczące zawiadomienia o wydaniu decyzji zamiennej Nr 3.2019 z dnia 21.02.2019 r. do decyzji Nr 1.2018 z dnia 23.02.2018 r. Znak: AB.6740.2.2.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi powiatowej stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 - Zduńska Wola Wschód więcej...

2019-02-13 13:30:14

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


sprawie podania do publicznej wiadomości wyników konsultacji społecznych projektów statutów sołectw połozonych na terenie gminy Sędziejowice. więcej...

2019-01-30 19:17:39

Uchwał wywołująca Bilew


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Bilew, w obrębie działki nr ewid. 547/2, gmina Sędziejowice. więcej...

2019-01-29 10:17:53

Konsultacje społeczne w przedmiocie zaopiniowania projektów statutów sołectw.


Wójt Gminy Sędziejowice zaprasza mieszkańców poszczególnych sołectw położonych na terenie gminy Sędziejowice do udziału w konsultacjach społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektów statutów sołectw: więcej...

2019-01-21 15:32:45

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE


w sprawie wydana decyzji kończącej postępowanie administracyjne znak: RW.V.6733.24.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa linii kablowej typu YAKXs 4x120mm² na działce o nr ewid.: 345 obręb ewid. nr 03 Brzeski, gm. Sędziejowice. więcej...

2019-01-15 12:56:51

STAROSTA ZDUNSKOWOLSKI


zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn: "Budowa drogi powiatowej stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresowej S-8 Zduńska Wola Wschód bez przebudowy ronda węzła drogi ekspresowej, S-8 - Zduńska Wola Wschód oraz wyłączeniem obszaru objętego decyzją Starosty Zduńskowolskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 1.2018 z dnia 23.02.2018 r.", z klauzulą natychmiastowej wykonalności, więcej...

2019-01-15 12:53:22

STAROSTA ZDUNSKOWOLSKI


zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zamiennej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 1.2018 z dnia 23.02.2018 r. dla zadania budowa drogi powiatowej stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 - Zduńska Wola Wschód, więcej...

2019-01-09 14:38:09

Ogłoszenie


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice, w miejscowościach Bilew i Marzenin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko więcej...

2019-01-09 14:36:01

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie wydania decyzja nak: RW.V.6733.21.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa linii kablowej typu YAKXs 4x120mm² na działkach o nr ewid.: 524/1, 471/4 oraz 474 obręb ewid. nr 4 Dobra, gm. Sędziejowice. więcej...

2019-01-07 14:54:25

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE


O WYDANIU DECYZJI KOŃCZĄCEJ POSTĘPOWANIE ADMINISTARCYJNE o nazwie: budowa linii kablowej typu YAKXs 4x120mm2 na działkach o nr ewid.: 123/1, 39 oraz 135 obręb ewid. nr 18 Przymiłów, gm. Sędziejowice. więcej...

2019-01-07 14:53:01

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE


O WYDANIU DECYZJI KOŃCZĄCEJ POSTĘPOWANIE ADMINISTARCYJNE o nazwie: budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Lichawa na działkach o nr ewid.: 411 i 412 obręb ewid. nr 12 Lichawa, gm. Sędziejowice. więcej...

2019-01-04 14:06:11

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE


w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa linii kablowej typu YAKXs 4x120mm2 na działce o nr ewid.: 345 obręb ewid. nr 03 Brzeski, gm. Sędziejowice. więcej...

2018-12-31 08:44:14

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego


w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 481 przejście przez Pruszków od km 7+700 do km 9+437. więcej...

2018-12-21 13:19:42

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE


w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Lichawa na działkach o nr ewid.: 411 i 412 obręb ewid. nr 12 Lichawa, gm. Sędziejowice, więcej...

2018-12-21 13:14:23

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE


w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa linii kablowej typu YAKXs 4x120mm2 na działkach o nr ewid.: 123/1, 39 oraz 135 obręb ewid. nr 18 Przymiłów, gm. Sędziejowice. więcej...

2018-12-21 12:08:26

III Sesja Rady Gminy Sędziejowice - 28 grudnia /piątek/ 2018r.


K O M U N I K A T Uprzejmie informuję, że w dniu 28 grudnia /piątek/ 2018 r. o godzinie 12:00 odbędzie się III Sesja Rady Gminy Sędziejowice w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach z następującym porządkiem obrad: więcej...

2018-12-14 12:14:59

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa linii kablowej typu YAKXs 4x120mm² na działkach o nr ewid.: 524/1, 471/4 oraz 474 obręb ewid. nr 4 Dobra, gm. Sędziejowice, więcej...

2018-12-08 14:46:06

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE


O WYDANIU DECYZJI KOŃCZĄCEJ POSTĘPOWANIE ADMINISTARCYJNE o nazwie: przebudowa i rozbudowa budynku strażnicy OSP w Siedlcach ze świetlicą środowiskową na działce o nr ewid.: 357/2 obręb ewid. nr 22 Siedlce, gm. Sędziejowice. więcej...

2018-11-27 13:54:31

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


o zajęcie stanowiska w sprawie znak: RW.V.6733.21.2018 z dnia 27.11.2018 r. tj. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o  nazwie: budowa linii kablowej typu YAKXs 4x120mm² na działkach o nr ewid.: 524/1, 471/4 oraz 474 obręb ewid. nr 4 Dobra, gm. Sędziejowice. więcej...

2018-11-27 13:51:17

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa linii kablowej typu YAKXs 4x120mm² na działkach o nr ewid.: 524/1, 471/4 oraz 474 obręb ewid. nr 4 Dobra, gm. Sędziejowice. więcej...

2018-11-21 10:41:06

Informacja


o wydaniu w dniu 21.11.2018 r. decyzji znak: RW.II.6220.7.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej Bachorzyn o mocy wytwórczej do 1 MW realizowanej w północnej części działki o nr ew. 161 obręb Bachorryn gm. Buczek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną". więcej...

2018-11-21 09:37:27

Transmisje obrad Sesji Rady Gminy Sędziejowice


Transmisję obrad Sesji Rady Gminy Sędziejowice można obejrzeć na gminnym kanale serwisu internetowego YouTube pod adresem: więcej...

2018-11-16 15:23:27

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego


w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 481 przejście przez Pruszków od km 7+700 do km 9+437, więcej...

2018-11-15 08:47:15

I n f o r m a c j a


o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego więcej...

2018-10-26 14:43:51

Przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości – lokalu użytkowego położonego w Sędziejowicach przy ulicy Łódzkiej 1 A/1


Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości – lokalu użytkowego położonego w Sędziejowicach przy ulicy Łódzkiej 1 A/1 więcej...

2018-10-25 14:11:50

Konsultacje


więcej...

2018-10-17 10:02:39

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


o zajęciu stanowiska w sprawie znak: RW.V.6733.15.10.2018r. tj wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa linii kablowej typu YAKXs 4x120mm2 na działkach o nr ewid.: 47 i 24 obręb ewid. nr 15 Osiny, gm. Sędziejowice oraz 339 i 334 obręb ewid. nr 27 Żagliny, gm. Sędziejowice. więcej...

2018-10-17 09:59:19

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa linii kablowej typu YAKXs 4x120mm2 na działkach o nr ewid.: 47 i 24 obręb ewid. nr 15 Osiny, gm. Sędziejowice oraz 339 i 334 obręb ewid. nr 27 Żagliny, gm. Sędziejowice. więcej...

2018-10-11 09:54:00

Informacja o wydaniu decyzji: "KORCZYSKA I" o środowiskowych uwarunkowaniach.


Zawiadamiam o wydaniu w dniu 10.10.2018 r. decyzji znak: RW.I.6220.5.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięci pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „KORCZYSKA I” więcej...

2018-10-11 09:49:49

Informacja o wydaniu decyzji: "OSINY III" o środowiskowych uwarunkowaniach.


Zawiadamiam o wydaniu w dniu 11.10.2018 r. decyzji znak: RW.I.6220.4.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięci pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „OSINY III” więcej...

2018-10-11 09:47:09

Informacja o wydaniu decyzji: "OSINY II" o środowiskowych uwarunkowaniach.


Zawiadamiam o wydaniu w dniu 11.10.2018 r. decyzji znak: RW.I.6220.3.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięci pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „OSINY II” więcej...

2018-10-11 09:40:29

Informacja o wydaniu decyzji: "OSINY I" o środowiskowych uwarunkowaniach.


Zawiadamiam o wydaniu w dniu 11.10.2018r. decyzji znak: RW.I.6220.2.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięci pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „OSINY I” więcej...

2018-10-05 13:37:05

Ogłoszenie przetargu na najem nieruchomości - lokalu połozonego w Sędziejowicach przy ulicy Łódzkiej 1 A/1


Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości - lokalu użytkowego połozonego w Sędziejowicach przy ulicy Łódzkiej 1 A/1 więcej...

2018-10-05 13:21:14

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W MIEJSCOWOŚCI ŻAGLINY


Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Żagliny. więcej...

2018-09-24 12:57:44

Spotkanie edukacyjno-informacyjne - "Czyste Powietrze"


Spotkanie edukacyjno-informacyjne - "Czyste Powietrze" - ekoDOPŁATY na wymianę pieca i termomodernizację więcej...

2018-09-21 10:43:28

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego


w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 481 przejście przez Pruszków od km 7+700 do km 9+437. więcej...

2018-09-07 13:33:06

Zapytanie ofertowe


na zadanie pn."Obsługa biura rady - system głosowania" więcej...

2018-08-27 10:05:16

Informacja


więcej...

2018-08-23 22:00:19

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko więcej...

2018-06-20 14:51:37

Decyzja Starosty Łaskiego


Decyzja w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieregularnym stanie prawnym położonej w miejscowości Dobra. więcej...

2018-06-13 15:53:40

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia na działkach o nr ew.: 301,302,303,304,350,393,299,298,351 oraz 365, obręb ewid. nr 9 Korczyska, gm. Sędziejowice. więcej...

2018-06-13 15:50:55

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia na działkach o nr ew.: 301,302,303,304,350,393,299,298,351 oraz 365, obręb ewid. nr 9 Korczyska, gm. Sędziejowice. więcej...

2018-06-07 14:42:07

Ogłoszenie


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał Decyzję Nr 3412018 znak: WOOŚ.420.71.2018JCh.10 o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Prace na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Chrzorzów Batory - Tarnowskie Góry - Karsznice-Innorocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo - odcinek realizacyjny - granica województw ślqskie/łódzkie - Zduńska Wola Karsznice" więcej...

2018-06-07 13:58:18

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


zakończenie kompletowania dokumentów niezbędnych do wydania decyzji w sprawie budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach o nr ew.: 455/2,474, 457/2 oraz 459/1, obręb ewid. nr 4 Dobra, gm. Sędziejowice więcej...

2018-05-30 14:10:57

Ogłoszenie


w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych oraz trawników i upraw rolnych z wodociągu gminnego więcej...

2018-05-18 09:51:44

Ogłoszenie


1. Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Sędziejowice na realizację zadań z zakresu popularyzacji sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy dla klubów sportowych działających na terenie gminy Sędziejowice w 2018 roku, w związku z uchwałą nr VII/62/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Sędziejowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. więcej...

2018-05-15 13:15:28

KONSULTACJE SPOŁECZNE, opiniowanie i uzgadnianie projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko


W dniu 9 maja 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 677/18 przyjął projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko i rozpoczął etap konsultacji społecznych, opiniowania i uzgadniania wymienionych dokumentów. więcej...

2018-05-07 12:47:12

Wyłożenie MPZP - Wrzesiny


Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Wrzesiny, gmina Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowanego na podstawie uchwały Nr XXVIII/227/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 marca 2017 r., więcej...

2018-05-07 12:45:02

Wyłożenie MPZP - Sobiepany


Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Sobiepany – część wschodnia, gmina Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowanego na podstawie uchwały Nr XXVIII/226/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 marca 2017 r., więcej...

2018-05-07 12:43:00

Wyłożenie MPZP - Siedlce


Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Siedlce, gmina Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowanego na podstawie uchwały Nr XXVIII/225/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 marca 2017 r., więcej...

2018-05-07 12:40:57

Wyłożenie MPZP - Przymiłów i Kustrzyce


Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Przymiłów i Kustrzyce, gmina Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowanego na podstawie uchwały Nr XXVIII/223/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 marca 2017 r., więcej...

2018-05-07 12:38:27

Wyłożenie MPZP - Osiny i Żagliny


Wyłożene do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Osiny i Żagliny, gmina Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowanego na podstawie uchwały Nr XXVIII/219/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 marca 2017 r., więcej...

2018-05-07 12:36:37

Wyłożenie MPZP - Marzenin


wyłożene do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Marzenin, gmina Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowanego na podstawie uchwały Nr XXVIII/218/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 marca 2017 r., więcej...

2018-05-07 12:31:08

Wyłożenie MPZP - Dobra


Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Dobra, gmina Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowanego na podstawie uchwały Nr XXVIII/215/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 marca 2017 r., więcej...

2018-04-25 14:20:20

OBWIESZCZENIE


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice wraz z prognozami oddziaływania na środowisko więcej...

2018-01-17 11:53:48

Obwieszczenie Starosty Zduńskowolskiego


o przeprowadzanej ponownej procedurze oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi powiatowej między węzłem drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola – Karsznice Zduńska Wola – Wschód) w km 163+595,95 a dotychczasową drogą krajową 12 (14). więcej...

2017-12-22 12:50:10

Zawiadomienie


Starosta Zduńskowolski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi powiatowej stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 - Zduńska Wola Wschód. więcej...

2017-12-13 15:05:33

Ogłoszenie


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Wola Wężykowa - część zachodnia i Pruszków - część zachodnia, gmina Sędziejowice wraz z prognozami oddziaływania na środowisko więcej...

2017-12-04 15:04:07

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE


O WYDANIU DECYZJI KOŃCZĄCEJ POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE więcej...

2017-11-23 14:35:23

Ogłoszenie


o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko więcej...

2017-11-13 15:00:27

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie zakończenia kompletowania dokumentów niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY nr LAS4401D. więcej...

2017-11-10 15:04:50

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie wydłużenia terminu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY nr LAS4401D. więcej...

2017-10-25 12:15:38

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sędziejowice na lata 2018-2022". więcej...

2017-09-21 08:58:06

Konsultacje


więcej...

2017-09-20 14:10:02

Informacja o wynikach ustnego przetargu nieograniczonego


przeprowadzonego w dniu 12.09.2017r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sędziejowicach więcej...

2017-09-20 14:07:06

Komunikat - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice


Uprzejmie informuję, że w dniu 25 września /poniedziałek/ 2017 r. o godzinie 900 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice w sali B Urzędu Gminy Sędziejowice. więcej...

2017-09-20 14:04:14

Komunikat - Posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sędziejowice


Uprzejmie informuję, że w dniu 26 września /wtorek/ 2017 r. o godzinie 1000 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sędziejowice w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach. więcej...

2017-09-01 11:23:58

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu


Sędziejowice, dnia 01.09.2017r. Obwieszczenie  o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu niebędących własnością Skarbu Państwa obrębów ewidencyjnych gminy Sędziejowice więcej...

2017-07-21 13:09:29

OGŁOSZENIE


o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko więcej...

2017-07-13 12:29:30

OBWIESZCZENIE


więcej...

2017-06-27 13:00:24

Obwieszczenie - projekt planu ochrony środowiska 2018-2022


o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.), informuję o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sędziejowice na lata 2018-2022" oraz jego prognozy oddziaływania na środowisko. więcej...

2017-06-21 08:48:32

Komunikat - Posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska RG Sędziejowice.


Uprzejmie informuję, że w dniu 27 czerwca /wtorek/ 2017 r. o godzinie 13:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sędziejowice w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach. więcej...

2017-06-20 14:40:44

Obwieszczenie z dnia 20.06.2017


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2304 E Czestków-Pruszków: Etap I – odcinek o długości 2,4 km w miejscowości Czestków B gmina Buczek; Etap II -odcinek o długości 2,7 km w miejscowości Pruszków, gmina Sędziejowice” więcej...

2017-05-30 17:00:20

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


Wójt Gminy Sędziejowice zawiadamia, że w dniu 30 maja 2017 r. została wydana decyzja znak: RW.V.6733.5.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym gminnym o nazwie: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną sieci Orange Polska S.A. na części działki nr ewidencyjny 514/4 w miejscowości Wola Marzeńska (obręb ewid. nr 14 Niecenia), gm. Sędziejowice. więcej...

2017-05-12 11:19:46

Komunikat - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice


Uprzejmie informuję, że w dniu 16 maja /wtorek/ 2017 r. o godzinie 11:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice w sali B Urzędu Gminy Sędziejowice. więcej...

2017-05-08 14:04:09

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


Zawiadamia się, że w zakresie prowadzonego w Urzędzie Gminy Sędziejowice postępowania administracyjnego, wynikającego z wniosku z dnia 29 marca 2017 roku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną sieci Orange Polska S.A. na części działki nr ewidencyjny 514/4 w miejscowości Wola Marzeńska (obręb ewid. nr 14 Niecenia), gm. Sędziejowice, zakończono kompletowanie dokumentów niezbędnych do wydania ww. decyzji. więcej...

2017-04-12 08:30:53

OGŁOSZENIE


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice wraz z prognozami oddziaływania na środowisko więcej...

2017-03-22 11:27:44

Komunikat


o posiedzeniu Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sędziejowice więcej...

2017-03-20 12:25:32

KOMUNIKAT


o posiedzeniu Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Sędziejowice więcej...

2017-03-01 14:26:48

OGŁOSZENIE


WÓJT GMINY SĘDZIEJOWICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W 2017 r. więcej...

2017-03-01 14:21:20

OGŁOSZENIE


1. Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Sędziejowice na realizację zadań z zakresu popularyzacji sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy dla klubów sportowych działających na terenie gminy Sędziejowice w 2017 roku, w związku z uchwałą nr VII/62/11 Rady GminySędziejowice z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Sędziejowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na ten cel - 10.000 zł. więcej...

2017-02-20 19:22:29

OGŁOSZENIE


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowościach Bilew i Marzenin, gmina Sędziejowice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko więcej...

2017-02-07 07:45:56

KOMUNIKAT


o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Sędziejowice: - Rewizyjnej, - Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych, - Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. więcej...

2017-02-03 11:50:53

Informacja o przetargu ustnym


Lista osób zakwalifikowanych do przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sędziejowice, położonej w Brzeskach oznaczonej numerem 29/1. więcej...

2017-01-31 12:51:37

Informacja w sprawie Uchwały nr XXIX/379/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Łask


W związku z Uchwałą nr XXIX/379/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Łask (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 22.11.2016 r., poz. 4929) Wójt Gminy Sędziejowice informuje, że granice w/w obszaru zostały zamieszczone na Geoportalu Województwa Łódzkiego pod adresem: geoportal.lodzkie.pl (w zakładce Inne moduły - Portal Inwestora). więcej...

2017-01-19 09:51:06

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE


Wójt Gminy Sędziejowice zawiadamia, że w dniu 19 stycznia 2017 r. została wydana decyzja znak: RW.V.6733.23.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym gminnym o nazwie: przebudowa sieci wodociągowej w ul. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach. Planowana inwestycja będzie realizowana na działkach nr ewid. 416, 419/1, 91 i 191 w Sędziejowicach obręb 20, gm. Sędziejowice. więcej...

2017-01-05 13:10:58

Zapytanie ofertowe


w sprawie opracowania dokumentacji przetargowej oraz kompleksowego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zadania pn.:"Przebudowa drogi gminnej Nr 103055E Kamostek - Kolonia Kamostek - Sędziejowice (ul. Dolna w m. Sędziejowice)", realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. więcej...

2016-12-28 13:35:07

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


Wójt Gminy Sędziejowice zawiadamia się, że w zakresie prowadzonego w Urzędzie Gminy Sędziejowice postępowania administracyjnego, wynikającego z wniosku z dnia 1 grudnia 2016 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: przebudowa sieci wodociągowej w ul. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach. Planowana inwestycja będzie realizowana na działkach nr ewid. 416, 419/1, 91 i 191 w Sędziejowicach obręb 20, gm. Sędziejowice, zakończono kompletowanie dokumentów niezbędnych do wydania ww. decyzji. więcej...

2016-12-20 14:42:55

Ogłoszenie o przetargu


więcej...

2016-12-20 14:27:14

Komunikat


informacja o posiedzeniu Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sędziejowice więcej...

2016-12-15 11:48:35

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


Wójt Gminy Sędziejowice zawiadamia, że w dniu 15 grudnia 2016 r. została wydana decyzja znak: RW.V.6733.20.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym gminnym o nazwie: przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach. Planowana inwestycja będzie realizowana na działkach nr ewid. 129, 125, 392 i 391 w Sędziejowicach obręb 20, gm. Sędziejowice. więcej...

2016-12-13 10:57:02

KOMUNIKATY


o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Sędziejowice: - Rewizyjnej, - Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych więcej...

2016-12-09 12:44:49

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


Urząd Gminy Sędziejowice w związku ze wszczętym postępowaniem informuje, iż zwrócił się do: 1.Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź, 2.Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku ul. M. Konopnickiej 21, 98-100 Łask, o zajęcie stanowiska w sprawie znak: RW.V.6733.23.2016 z dnia 08.12.2016 r. tj. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym gminnym o nazwie: przebudowa sieci wodociągowej w ul. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach. Planowana inwestycja będzie realizowana na działkach nr ewid. 416, 419/1, 91 i 191 w Sędziejowicach obręb 20, gm. Sędziejowice więcej...

2016-12-06 11:40:04

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym gminnym o nazwie: przebudowa sieci wodociągowej w ul. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach na terenie przy ul. Wieluńskiej, ul. Słonecznej, ul. Leśnej w Sędziejowicach. Planowana inwestycja będzie realizowana na działkach nr ewid. 416, 419/1, 91, 191 w Sędziejowicach obręb 20, gm. Sędziejowice. więcej...

2016-11-22 13:32:04

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze


Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziejowicach informuje, że w wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sędziejowicach ul. Wieluńska 7, 98-160 Sędziejowice, do zatrudnienia na stanowisku główny księgowy nie wybrano żadnego kandydata. Nabór nie został rozstrzygnięty. więcej...

2016-11-22 12:47:29

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE


Zgodnie z art. 10 w związku z art. 81 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zawiadamia się, że w zakresie prowadzonego w Urzędzie Gminy Sędziejowice postępowania administracyjnego, wynikającego z wniosku z dnia 12 października 2016 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach. Planowana inwestycja będzie realizowana na działkach nr ewid. 129, 125, 392 i 391 w Sędziejowicach obręb 20, gm. Sędziejowice, zakończono kompletowanie dokumentów niezbędnych do wydania ww. decyzji. więcej...

2016-11-15 09:07:55

KOMUNIKATY


o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Sędziejowice: - Rewizyjnej, - Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych, - Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska więcej...

2016-11-08 11:11:15

Obwieszczenie


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie 3 sztuk elektrowni wiatrowych o mocy do 3.2 MW każda (wraz z przyłączami elektroenergetycznymi, złączami kablowo-pomiarowymi Zk-15 kV, drogami dojazdowymi, placami manewrowymi oraz zjazdami z dróg) w miejscowościach: Sobiepany (dz. nr 93,94,95), Podule (dz. 122,123,124)w gminie Sędziejowice, powiat łaski, oraz w miejscowości Kalinowa (dz.362,363,364) powiat zduńskowolski województwo łódzkie. więcej...

2016-11-04 12:54:15

OGŁOSZENIE


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice, w miejscowościach Bilew i Marzenin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko więcej...

2016-10-28 14:27:42

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


zawiadamia się, że na wniosek z dnia 12 października 2016 r., złożonego przez Gminę Sędziejowice z siedzibą ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice, reprezentowaną przez pełnomocnika Panią Lidię Przybył, zam. Tymienice 69, 98-220 Zduńska Wola, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym gminnym o nazwie: przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach. Planowana inwestycja będzie realizowana na działkach nr ewid. 129, 125, 392 i 391 w Sędziejowicach obręb 20, gm. Sędziejowice. więcej...

2016-10-14 10:02:54

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE


Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu programu współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017 - 2018 więcej...

2016-09-23 11:04:31

Ogłoszenie


w sprawie postępowania o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia własności nieruchomości stanowiących działki gruntu w miejscowościach Zamość, Grabno, Sobiepany, Podule, Wola Wężykowa, Grabica, Stare Kozuby, Nowe Kozuby. więcej...

2016-09-05 14:26:04

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE


w sprawie wydania decyzja znak: RW.V.6733.16.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym gminnym o nazwie: przebudowa drogi powiatowej nr 2301E Brzeski – Wola Bachorska – Bocianicha na odcinku o długości ok. 2,8 km. Planowana inwestycja będzie realizowana na działkach nr ewid. 469, 150, 190/1, 191, 129 obręb 20 Sędziejowice, 26 obręb 21 Kolonia Sędziejowice i 503 obręb 2 Brody Emilianów, gm. Sędziejowice. więcej...

2016-08-24 11:56:02

Obwieszczenie o wydanej decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze


obwieszczenie o wydanej w dniu 17 sierpnia 2016 r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu decyzji uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 12 lipca 2016 r., znak: RW.I.6220.2.2016 więcej...

2016-08-17 12:08:21

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


Zawiadamiam, że w zakresie prowadzonego w Urzędzie Gminy Sędziejowice postępowania administracyjnego, wynikającego z wniosku z dnia 1 sierpnia 2016 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: przebudowa drogi powiatowej nr 2301E Brzeski – Wola Bachorska – Bocianicha na odcinku o długości ok. 2,8 km. Planowana inwestycja będzie realizowana na działkach nr ewid. 469, 150, 190/1, 191, 129 obręb 20 Sędziejowice, 26 obręb 21 Kolonia Sędziejowice i 503 obręb 2 Brody Emilianów, gm. Sędziejowice, zakończono kompletowanie dokumentów niezbędnych do wydania ww. decyzji. więcej...

2016-08-17 12:06:22

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


Wójt Gminy Sędziejowice zawiadamia, że w dniu 17 sierpnia 2016 r. została wydana decyzja znak: RW.V.6733.14.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym gminnym o nazwie: przebudowa linii średniego napięcia 15kV. Planowana inwestycja będzie realizowana na działce nr ewid. 128 w Woli Wężykowej obręb 24, gm. Sędziejowice. więcej...

2016-08-02 13:53:22

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym gminnym o nazwie: przebudowa drogi powiatowej nr 2301E Brzeski – Wola Bachorska – Bocianicha na odcinku o długości ok. 2,8 km. Planowana inwestycja będzie realizowana na działkach nr ewid. 469, 150, 190/1, 191, 129 obręb 20 Sędziejowice, 26 obręb 21 Kolonia Sędziejowice i 503 obręb 2 Brody Emilianów, gm. Sędziejowice. więcej...

2016-07-26 10:49:14

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


Zawiadamiam, że w zakresie prowadzonego w Urzędzie Gminy Sędziejowice postępowania administracyjnego, wynikającego z wniosku z dnia 23 czerwca 2016 roku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: przebudowa linii średniego napięcia 15kV. Planowana inwestycja będzie realizowana na działce nr ewid. 128 w Woli Wężykowej obręb 24, gm. Sędziejowice, zakończono kompletowanie dokumentów niezbędnych do wydania ww. decyzji. więcej...

2016-07-13 10:41:28

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 2301E Brzeski - Sędziejowice - Buczek - Wola Bachorska - Bocianicha na odcinku o długości 2,8 km w miejscowości Sędziejowice". więcej...

2016-07-12 15:08:35

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie składu węgla przy ul. Leśnej 78 w Sędziejowicach na działce ewidencyjnej nr 264/7 o. Sędziejowice" więcej...

2016-07-12 13:06:51

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE


O WYDANIU DECYZJI KOŃCZĄCEJ POSTĘPOWANIE ADMINISTARCYJNE więcej...

2016-07-01 11:54:41

OGŁOSZENIE


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko więcej...

2016-07-01 06:31:39

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE


zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym gminnym o nazwie: przebudowa linii średniego napięcia 15kV. Planowana inwestycja będzie realizowana na działce nr ewid. 128 w Woli Wężykowej obręb 24, gm. Sędziejowice. więcej...

2016-06-28 12:28:22

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


zawiadamia, że zebrał wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2301E Brzeski-Sędziejowice-Buczek-Wola Bachorska-Bocianicha na odcinku o długości 2.8km w miejscowości Sędziejowice". więcej...

2016-06-27 13:50:30

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


zawiadamia, że zebrał wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa składu węgla przy ul. Leśnej 78 w Sędziejowicach na działce ew. nr 264/7 o. Sędziejowice" więcej...

2016-06-27 12:00:13

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE


zawiadamia się, że w zakresie prowadzonego w Urzędzie Gminy Sędziejowice postępowania administracyjnego, wynikającego z wniosku z dnia 18 lutego 2015 roku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: przebudowa drogi gminnej nr 103055E, Kamostek - Kolonia Kamostek - Sędziejowice, na odcinku od km 0+000 do km 1+378, ul. Dolna w Sędziejowicach. Planowana inwestycja będzie realizowana na działkach nr ewid. 11, 23 i 97 obręb 20 Sędziejowice, gm. Sędziejowice, zakończono kompletowanie dokumentów niezbędnych do wydania ww. decyzji. więcej...

2016-06-15 12:14:19

Obwieszczenie


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej, o mocy 1 MW w miejscowości Bilew koło Zduńskiej Woli na działkach 654, 655, 656,746. więcej...

2016-06-13 14:30:28

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


W sprawie wydania postanowienia dot. braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2301E Brzeski - Sędziejowice - Buczek - Wola Bachorska - Bocianicha na odcinku o długości 2.8 km w miejscowości Sędziejowice" więcej...

2016-06-10 11:59:12

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


W sprawie wydania postanowienia dot. braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa składu węgla przy ul. Leśnej 78 w Sędziejowicach na działce ew. nr 264/7 o. Sędziejowice" więcej...

2016-06-03 11:31:32

Ogłoszenie


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Pruszków, gm. Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. więcej...

2016-05-30 15:16:27

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym gminnym o nazwie: budowa kanalizacji deszczowej z zasypką i powierzchniowym utwardzeniem oraz budowa studni rewizyjnej f 1200 mm. Planowana inwestycja będzie realizowana na działce nr ewid. 504 w Nowych Kozubach obręb 10 Kozuby Stare i Nowe, gm. Sędziejowice. więcej...

2016-05-30 11:20:18

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE


Wójt Gminy Sędziejowice zawiadamia, że w dniu 30 maja 2016 r. została wydana decyzja znak: RW.V.6733.6.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym gminnym o nazwie: budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych średniego napięcia (SN) 15kV i niskiego napięcia (nN) 0,4kV z dwoma stacjami transformatorowymi słupowymi 15/0,4kV. Planowana inwestycja będzie realizowana na działkach nr ewid. 127/3 i 127/4 obręb 24 Wola Wężykowa oraz na działkach nr ewid. 311/2, 311/1, 312, 310, 309, 308, 307, 314, 315, 313, 306, 319, 230/3, 231/1, 232/2, 222/1, 220, 219, 218/1, 217/1, 216/1, 215/1, 214/1, 212, 213, 187/3, 187/4, 186, 391, 188, 190/3, 190/2, 191/3, 191/4, 189, 71, 140, 141, 80, 41, 39, 38, 322, 37, 36, 35, 34, 33, 31/5, 30, 29/5, 28, 16, 15/2, 15/3, 15/7, 14/3, 14/2, 14/1, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3/6, 3/5, 3/4, 3/7, 56 obręb 6 Grabica, gm. Sędziejowice. więcej...

2016-05-13 08:34:42

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 12 maja 2016 r.


Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Sędziejowice na realizacje zadań z zakresu popularyzacji sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy w 2016 roku. więcej...

2016-05-10 12:21:07

Obwieszczenie Wója Gminy Sędziejowice


w sprawie wydłużenia terminu wydania postanowienia w postępowaniu w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla inwestycji pn:" Budowa składu węgla przy ul. Leśnej 78 w Sędziejowicach na działce nr ew 264/7 obręb Sędziejowice" więcej...

2016-05-10 08:53:04

ZARZĄDZENIE NR 212/16 WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE


w sprawie przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2016 r. więcej...

2016-04-28 14:15:05

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE


w sprawie zakończenia kompletowania dokumentów niezbędnych do wydania ww. decyzji. więcej...

2016-04-25 12:04:11

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE


O WYDANIU DECYZJI KOŃCZĄCEJ POSTĘPOWANIE ADMINISTARCYJNE więcej...

2016-04-15 14:08:43

Ogłoszenie


zaproszenie na spotkanie w sprawie budowy indywidualnych instalacji solarnych więcej...

2016-04-14 15:26:57

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


zawiadamiam, że wydłuża się termin wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym gminnym o nazwie: budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych średniego napięcia (SN) 15kV i niskiego napięcia (nN) 0,4kV z dwoma stacjami transformatorowymi słupowymi 15/0,4kV. Planowana inwestycja będzie realizowana na działkach nr ewid. 127/3 i 127/4 obręb 24 Wola Wężykowa oraz na działkach nr ewid. 311/2, 311/1, 312, 310, 309, 308, 307, 314, 315, 313, 306, 319, 230/3, 231/1, 232/2, 222/1, 220, 219, 218/1, 217/1, 216/1, 215/1, 214/1, 212, 213, 187/3, 187/4, 186, 391, 188, 190/3, 190/2, 191/3, 191/4, 189, 71, 140, 141, 80, 41, 39, 38, 322, 37, 36, 35, 34, 33, 31/5, 30, 29/5, 28, 16, 15/2, 15/3, 15/7, 14/3, 14/2, 14/1, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3/6, 3/5, 3/4, 3/7, 56 obręb 6 Grabica, gm. Sędziejowice. więcej...

2016-04-13 12:44:01

ZARZĄDZENIE NR 202/16 WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE


w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy Sędziejowice w 2016 r. więcej...

2016-04-12 13:28:02

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia więcej...

2016-04-08 17:35:36

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym gminnym o nazwie: rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku z funkcji mieszkaniowej na funkcję usług publicznych – przedszkole, inwestycja będzie realizowana na działce nr ewid. 628 obręb 13 Marzenin, gm. Sędziejowice, zakończono kompletowanie dokumentów niezbędnych do wydania ww. decyzji. więcej...

2016-04-08 08:56:09

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE


została wydana decyzja znak: RW.V.6733.4.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym gminnym o nazwie: przebudowa drogi gminnej nr 103055E, Kamostek - Kolonia Kamostek - Sędziejowice, na odcinku od km 0+000 do km 1+378, ul. Dolna w Sędziejowicach. Planowana inwestycja będzie realizowana na działkach nr ewid. 11, 23 i 97 obręb 20 Sędziejowice, gm. Sędziejowice. więcej...

2016-03-24 14:42:51

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE


w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: przebudowa drogi gminnej nr 103055E, Kamostek - Kolonia Kamostek - Sędziejowice, na odcinku od km 0+000 do km 1+378, ul. Dolna w Sędziejowicach. Planowana inwestycja będzie realizowana na działkach nr ewid. 11, 23 i 97 obręb 20 Sędziejowice, gm. Sędziejowice, zakończono kompletowanie dokumentów niezbędnych do wydania ww. decyzji. więcej...

2016-03-21 15:20:32

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE


Urząd Gminy Sędziejowice w związku ze wszczętym postępowaniem informuje, iż zwrócił się do: 1. Starosty Łaskiego ul. Południowa 1, 98-100 Łask, 2. Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi Inspektoratu Sieradzko - Wieluńskiego ul. Warneńczyka 1, 98-200 Sieradz, 3. Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku, ul. Konopnickiej 21, 98-100 Łask, o zajęcie stanowiska w sprawie znak: RW.V.6733.7.2016 z dnia 21.03.2016 r. tj. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym gminnym o nazwie: rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku z funkcji mieszkaniowej na funkcję usług publicznych – przedszkole, inwestycja będzie realizowana na działce nr ewid. 628 obręb 13 Marzenin, gm. Sędziejowice. więcej...

2016-03-21 15:16:57

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE


zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym gminnym o nazwie: rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku z funkcji mieszkaniowej na funkcję usług publicznych – przedszkole, inwestycja będzie realizowana na działce nr ewid. 628 obręb 13 Marzenin, gm. Sędziejowice. więcej...

2016-03-18 14:38:22

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE


Urząd Gminy Sędziejowice w związku ze wszczętym postępowaniem informuje, iż zwrócił się do: 1. Starosty Łaskiego ul. Południowa 1, 98-100 Łask, 2. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź 3. Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi Inspektoratu Sieradzko - Wieluńskiego ul. Warneńczyka 1, 98-200 Sieradz, o zajęcie stanowiska w sprawie znak: RW.V.6733.6.2016 z dnia 18.03.2016 r. tj. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym gminnym o nazwie: budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych średniego napięcia (SN) 15kV i niskiego napięcia (nN) 0,4kV z dwoma stacjami transformatorowymi słupowymi 15/0,4kV. Planowana inwestycja będzie realizowana na działkach nr ewid. 127/3 i 127/4 obręb 24 Wola Wężykowa oraz na działkach nr ewid. 311/2, 311/1, 312, 310, 309, 308, 307, 314, 315, 313, 306, 319, 230/3, 231/1, 232/2, 222/1, 220, 219, 218/1, 217/1, 216/1, 215/1, 214/1, 212, 213, 187/3, 187/4, 186, 391, 188, 190/3, 190/2, 191/3, 191/4, 189, 71, 140, 141, 80, 41, 39, 38, 322, 37, 36, 35, 34, 33, 31/5, 30, 29/5, 28, 16, 15/2, 15/3, 15/7, 14/3, 14/2, 14/1, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3/6, 3/5, 3/4, 3/7, 56 obręb 6 Grabica, gm. Sędziejowice. więcej...

2016-03-18 14:18:01

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE


zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym gminnym o nazwie: budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych średniego napięcia (SN) 15kV i niskiego napięcia (nN) 0,4kV z dwoma stacjami transformatorowymi słupowymi 15/0,4kV. Planowana inwestycja będzie realizowana na działkach nr ewid. 127/3 i 127/4 obręb 24 Wola Wężykowa oraz na działkach nr ewid. 311/2, 311/1, 312, 310, 309, 308, 307, 314, 315, 313, 306, 319, 230/3, 231/1, 232/2, 222/1, 220, 219, 218/1, 217/1, 216/1, 215/1, 214/1, 212, 213, 187/3, 187/4, 186, 391, 188, 190/3, 190/2, 191/3, 191/4, 189, 71, 140, 141, 80, 41, 39, 38, 322, 37, 36, 35, 34, 33, 31/5, 30, 29/5, 28, 16, 15/2, 15/3, 15/7, 14/3, 14/2, 14/1, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3/6, 3/5, 3/4, 3/7, 56 obręb 6 Grabica, gm. Sędziejowice. więcej...

2016-03-17 15:15:08

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE


została wydana decyzja umarzająca znak: RW.V.6733.3.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym gminnym o nazwie: zmiana sposobu użytkowania części budynku z funkcji mieszkaniowej na funkcję usług publicznych – przedszkole na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 628 (obręb 13 Marzenin), położonej w miejscowości Marzenin, gm. Sędziejowice. więcej...

2016-03-10 13:40:57

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE


w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym gminnym o nazwie: zmiana sposobu użytkowania części budynku z funkcji mieszkaniowej na funkcję usług publicznych – przedszkole, inwestycja będzie realizowana na działce nr ewid. 628 obręb 13 Marzenin, gm. Sędziejowice., zakończono kompletowanie dokumentów niezbędnych do wydania ww. decyzji. więcej...

2016-03-07 11:58:27

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym gminnym o nazwie: przebudowa drogi gminnej nr 103055E, Kamostek - Kolonia Kamostek - Sędziejowice, na odcinku od km 0+000 do km 1+378, ul. Dolna w Sędziejowicach. Planowana inwestycja będzie realizowana na działkach nr ewid. 11, 23 i 97 obręb 20 Sędziejowice, gm. Sędziejowice. więcej...

2016-03-07 11:47:01

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego


w sprawie wydania decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania więcej...

2016-02-23 12:15:20

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


W sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji inwestycji celu publicznego " zmiana sposobu użytkowania części budynku z funkcji mieszkalnej na funkcje usług publicznych - przedszkole" więcej...

2016-02-08 14:57:08

Ogłoszenie


więcej...

2016-01-21 14:44:04

Ogłoszenie


o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu ratowniczo - gaśniczego więcej...

2016-01-20 11:13:00

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


O WYDANIU DECYZJI KOŃCZĄCEJ POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE więcej...

2016-01-06 13:33:13

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE


zawiadamia się, że w zakresie prowadzonego w Urzędzie Gminy Sędziejowice postępowania administracyjnego, wynikającego z wniosku dnia 17 listopada 2015 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa budynku przedszkola wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, na działce nr ewid. 48 w obrębie 21 Kolonia Sędziejowice, gm. Sędziejowice, zakończono kompletowanie dokumentów niezbędnych do wydania ww. decyzji. więcej...

2015-12-29 13:57:12

OGŁOSZENIE


o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego więcej...

2015-12-09 15:10:17

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE


O WYDANIU DECYZJI KOŃCZĄCEJ POSTĘPOWANIE ADMINISTARCYJNE więcej...

2015-12-04 13:50:03

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE


Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa budynku przedszkola wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, na działce nr ewid. 48 w obrębie w obrębie 21 Kolonia Sędziejowice, gm. Sędziejowice. Inwestycja będzie obejmowała również budowę zjazdu poza terenem inwestycji, na działce oznaczonej nr ewid. nr 26 oraz opcjonalnie budowę zjazdu na działce oznaczonej nr ewid. nr 47. więcej...

2015-12-03 07:58:54

Ogłoszenie


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice w miejscowościach Bilew i Marzenin - część wschodnia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. więcej...

2015-12-03 07:55:28

Ogłoszenie


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice w miejscowościach Bilew i Marzenin - część zachodnia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. więcej...

2015-12-03 07:47:34

Ogłoszenie


w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Pruszków, gmina Sędziejowice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. więcej...

2015-12-02 15:13:10

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie do 3 sztuk elektrowni wiatrowych o mocy do 3,2 MW każda (wraz z przyłączami elektroenergetycznymi, złączami kablowo - pomiarowymi ZK - 15 kV, drogami dojazdowymi, placami manewrowymi oraz zjazdami z dróg) w miejscowościach Sobiepany (dz. 93, 94, 95), Podule (122, 123, 124) w gminie Sędziejowice, powiat łaski oraz w miejscowości Kalinowa (362, 363, 364), powiat zduńskowolski, województwo łódzkie". więcej...

2015-11-19 15:13:22

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne więcej...

2015-11-13 12:57:37

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


o wydanej decyzji środowiskowej więcej...

2015-11-06 10:36:04

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym gminnym. więcej...

2015-11-04 07:30:49

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym o nazwie "Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej zlokalizowanej na działkach nr ew. 399/1, 440, 441, 442 (obręb 05 Grabia), położonych w miejscowości Grabia gmina Sędziejowice. więcej...

2015-11-03 15:13:48

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwatunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowa drogi gminnej nr 103055 E Kamostek-Kolonia Kamostek-Sędziejowice (ul. Dolna w miejscowości Sędziejowice) na odcinku od km 0+000 do km 1+ 378 (działki nr 11, 23 i97)". więcej...

2015-10-30 11:55:09

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


kończące procedurę strategicznej oceny oddziaływania na środowisko więcej...

2015-10-21 13:57:36

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie zebrania wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach więcej...

2015-10-15 13:49:38

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego więcej...

2015-10-15 13:39:08

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie udania decyzji umarzającej postępowanie więcej...

2015-10-15 13:33:10

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


zawiadamia, że zebrał wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 103055 E Kamostek - Kolonia Kamostek - Sędziejowice (ul. Dolna w miejscowości Sędziejowice)na odcinku km 0+000 do km 1+ 378 (działki nr 11, 23 i97)". więcej...

2015-09-30 11:03:39

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 103055 E Kamostek - Kolonia Kamostek - Sędziejowice (ul. Dolna w miejscowości Sędziejowice) na odcinku ok. km 0+000 do km 1+378 (działki Nr 11, 23 i97)" więcej...

2015-09-22 14:17:11

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


W sprawie wydłużenia terminu wydania postanowienia w postępowaniu w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwatunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla inwestycji pn."Przebudowa drogi gminnej nr 103055 E Kamostek - Kolonia Kamostek - Sędziejowice (ul. Dolna w miejscowości Sędziejowice) na odcinku od km 0+000 do km 1+378 (działki nr 11,23i97)". więcej...

2015-08-24 07:32:01

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego. więcej...

2015-08-20 14:30:32

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o śtodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Przebudowy drogi gminnej nr 103055 E Kamostek - Kolonia Kamostek - Sędziejowice (ul. Dolna w miejscowości Sędziejowice) na odcinku od km 0+000 do km 1+378 (działki nr 11, 23 i 97)". więcej...

2015-08-10 11:13:58

Obwieszczenie RDOŚ


więcej...

2015-08-06 14:49:32

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


dotyczące budowy domu mieszkalnego jednorodzinnej w miejscowości Wrzesiny więcej...

2015-07-30 08:13:28

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...

2015-07-30 08:06:07

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


wydłużenia terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla inwestycji "Budowa do 3 sztuk elektrowni wiatrowych o mocy do 3,2 MW każda" więcej...

2015-07-24 08:10:11

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie wydania decyzji kończącej postępowanie administracyjne znak: RW.V.6733.20.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie linii oświetlenia ulicznego na odcinku ok. 300 m i budowie 6 słupów oświetleniowych na działkach nr ewid. 152, 153/2, 153/1, 151, 149/2, 150, 149/1, 148/2, 148/1, 147 (obręb 17 Pruszków), położonych w miejscowości Pruszków ul. Górna gmina Sędziejowice. więcej...

2015-07-22 09:00:29

INFORMACJA WÓJTA GMINY


INFORMACJA O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2016 ROK więcej...

2015-07-20 20:52:23

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego więcej...

2015-07-08 22:55:52

Obwieszczenie Wójta Gminy Sedziejowice


w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie linii oświetlenia ulicznego na odcinku ok. 300 m i budowie 6 słupów oświetleniowych na działkach nr ewid. l52,153/2, 153/1, 151, 149/2, 150, l49/1, 148/2, l48/1,147 (obręb 17 Pruszków), położonych w miejscowości Pruszków ul. Górna gmina Sędziejowice, zakończono kompletowanie materiałów i dokumentów niezbędnych do wydania ww. decyzji(...) więcej...

2015-07-07 09:59:59

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 481 na odcinku przejścia przez Pruszków tj. od km 7+700 do ok. 9+437". więcej...

2015-07-01 10:39:28

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego


W sprawie wydania decyzji Wojewody Łódzkiego nr 223/15, udzielająca Zarządowi Województwa Łódzkiego, zęzwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 481, od km 10+750 do km 11+100 wraz infrastrukturą. więcej...

2015-06-23 14:28:33

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego


w sprawie wydanie decyzji o ustaleniu odszkodowania więcej...

2015-06-22 12:23:48

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie rozbudowy linii oświetlenia ulicznego na odcinku ok. 300m i budowie 6 słupów oświetleniowych. Planowana inwestycja będzie realizowana na działkach nr ewid. 152, 153/2, 153/1, 151, 149/2, 150, 149/1, 148/2, 148/1, 147 (obręb 17 Pruszków), położonych w miejscowości Pruszków ul. Górna gmina Sędziejowice. więcej...

2015-06-17 08:11:34

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego


w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego więcej...

2015-06-16 13:53:47

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 na odcinku przejścia przez Pruszków tj. od km 7+700 do ok. km 9+437". więcej...

2015-06-05 14:14:17

Zarządzenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych oraz trawników i upraw rolnych z wodociągu gminnego. więcej...

2015-05-25 11:13:46

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż koparko - ładowarki


Gminna Jednostka Usług w Sędziejowicach ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż koparko - ładowarki BOREX ED2628 więcej...

2015-05-18 14:27:19

Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 18 maja 2015 r.


w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Sędziejowice na realizację zadań z zakresu popularyzacji sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy w 2015 roku więcej...

2015-04-27 09:29:43

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy w związku z zamiarem budowy "Elektrowni fotowoltaicznej". więcej...

2015-04-10 12:47:02

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego


Obwieszczenie o wydaniu decyzji w spawie ustalenia odszkodowania więcej...

2015-04-03 08:56:32

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


zawiadamia się, że w dniu 2 kwietnia 2015 roku została wydana decyzja znak: RW.V.6730.4.2015 Wójta Gminy Sędziejowice ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy docelowej 850kW, wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją i przyłączem elektroenergetycznym, na działkach o nr ew. 269, 270 i 274, obręb Marzenin, gmina Sędziejowice. więcej...

2015-04-01 11:04:18

Obwieszczenie decyzji środowiska Pruszków


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 na odcinku przejścia przez Pruszków tj. od ok. km 7+700 do ok. km 9+437". więcej...

2015-03-25 12:15:16

obwieszczenie Wojewody Łódzkiego


w sprawie zawiadomienia, że zostało wniesione odwołanie od decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 9.02.2015 r. o nr: 35/15, 36/15, 37/l5, 38/15, 39/15, 40/15 odmawiających wygaszenia odpowiednio decyzji Wojewody Łódzkiego nr: 84/11 z dnia 19.04.201l r., 253/11 z dnia 22.09.2011 r., 224/11 z dnia 23.08.2011 r., 235/11 z dnia 1.09.2011 r., 247/1l z dnia 15.09.2011 r., 112/11 z dnia 19.05.2011 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-8 na odcinku węzeł Walichnowy - węzeł Wrocław (A1) od km 99+937 do km 204+000 (odcinki: 1,2,3,4,5,6-9) w części dotyczącej przeprowadzania okresowych pomiarów emisji hałasu podczas eksploatacji przedmiotowych odcinków drogi ekspresowej S-8. więcej...

2015-03-18 14:41:17

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego


w sprawie zawiadomienia, że w dniu 11 marca 2015 roku została wydana decyzja nr 30/2015 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obiektu radiokomunikacyjnego GSMR c0000696_LOD_C", przewidzianego do realizacji na działce o nr ew. 137, obręb 22 Siedlce, Gmina Sędziejowice, pow. łaski, woj. łódzkie, na terenie kolejowym zamkniętym. więcej...

2015-03-18 14:38:38

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego


w sprawie zawiadomienia, że w dniu 10 marca 2015 roku została wydana decyzja nr 29/2015 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obiektu radiokomunikacyjnego GSMR c0000487_LOD_C", przewidzianego do realizacji na działce o nr ew. 610/2, obręb 10 Kozuby Stare i Nowe, Gmina Sędziejowice, pow. łaski, woj. łódzkie, na terenie kolejowym zamkniętym. więcej...

2015-03-18 14:32:17

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego


w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 481, od km 10+750 do 11+100. więcej...

2015-03-17 08:31:58

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


Wójt Gminy Sędziejowice zawiadamia, że w zakresie prowadzonego w Urzędzie Gminy Sędziejowice postępowania administracyjnego, wynikającego z wniosku z 21.01.2015r. Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice, w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie jednej elektrowni wiatrowej o docelowej mocy do 850kW, wraz z drogą dojazdową, na działkach nr ew. 269, 270 i 274 położonych w miejscowości Marzenin w gminie Sędziejowice, zakończono kompletowanie materiałów i dokumentów niezbędnych do wydania w/w decyzji. więcej...

2015-03-10 08:48:55

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego


w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie kolejowym zamkniętym dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa obiektu radiokomunikacyjnego o0000698_LOD_C sieci łączności bezprzewodowej GSM-R", przewidzianego do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 307/2, obręb 11 Kustrzyce, gmina Sędziejowice, powiat łaski, wojewódźwo łódzkie do czasu rozstrzygnięcia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. inwestycji na obszary Natura 2000. więcej...

2015-03-04 13:30:16

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego


w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie kolejowym zamkniętym dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obiektu radiokomuniacyjnego c0000698_LOD_C sieci łączności bezprzewodowej GMS-R", przewidzianego do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 307/2 obręb 11 Kustrzyce, gmina Sędziejowice, powiat łaski, województwo łódzkie więcej...

2015-02-24 23:16:23

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego


w sprawie budowy drogi ekspresowej S-8 na odcinku węzeł Walichnowy - węzeł Wrocław (A1) w zakresie przeprowadzenie okresowych pomiarów emisji hałasu podczas eksploatacji odcinków drogi ekspresowej S-8. więcej...

2015-02-19 07:55:28

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego


w sprawie podjęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. więcej...

2015-02-18 07:43:12

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie jednej elektrowni wiatrowej w Marzeninie więcej...

2015-02-04 12:11:26

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego


Wojewoda Łódzki zawiadamia o wydaniu w dniu 28 stycznia 2015r. Decyzji Nr 6/2015 umarzającej postępowanie administracyjne, wszczęte na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 grudnia 2014r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie kolejowym dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa obiektu radiokomunikacyjnego GSMR c0000698_LOD_C", przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew. 307/1 i 307/2 obręb Kustrzyce, gm. Sędziejowice, pow. łaski, woj. łódzkie. więcej...

2015-02-03 19:07:17

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego


Wojewoda Łódzki zawiadamia, że w dniu 26 stycznia 2015r. postanowieniem Wojewody Łódzkiego nr 7/2015, zawieszone zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie kolejowym zamkniętym dla przedsięwzięcia pn."Budowa obiektu radiokomunikacyjnego c0000696_LOD_C sieci łączności bezprzewodowej GSM-R", przewidzianego do realizacji na działce o nr ew. 137 obręb 22 Siedlce, gmina Sędziejowice, powiat łaski, woj. łódzkie. więcej...

2015-02-03 19:03:19

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego


Wojewoda Łódzki zawiadamia, że w dniu 26 stycznia 2015r. postanowieniem Wojewody Łódzkiego nr 6/2015, zawieszone zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie kolejowym zamkniętym dla przedsięwzięcia pn."Budowa obiektu radiokomunikacyjnego GSMR c0000487_LOD_C", przewidzianego do realizacji na działce o nr ew. 610/2 obręb 10 Kozuby Stare i Nowe, gmina Sędziejowice, powiat łaski, woj. łódzkie. więcej...

2015-02-03 18:53:30

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego


zawiadamiam o podjęciu przez Sejmik Województwa Łódzkiego Uchwały Nr IV/42/15 z dnia 27 stycznia 2015r. w spawie przystąpienia do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi. więcej...

2015-01-22 13:40:20

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego


Wojewoda Łódzki zawiadamia, że na wniosek z dnia 22 grudnia 2014r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie kolejowym zamkniętym dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa obiektu radiokomunikacyjnego c0000487_LOD_C sieci łączności bezprzewodowej GSM-R", przewidzianego do realizacji na działce o numerze ew. 610/2 obręb 10 Kozuby Stare i Nowe, gm. Sędziejowice, pow. łaski, woj. łódzkie. więcej...

2015-01-22 13:35:44

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego


Wojewoda Łódzki zawiadamia, że na wniosek z dnia 22 grudnia 2014r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie kolejowym zamkniętym dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa obiektu radiokomunikacyjnego c0000696_LOD_C sieci łączności bezprzewodowej GSM-R", przewidzianego do realizacji na działce o numerze ew. 137 obręb Siedlce, gm. Sędziejowice, pow. łaski, woj. łódzkie. więcej...

2014-12-16 14:06:08

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego


w sprawie wygaszenia decyzji Wojewody Łódzkiego: nr 84/11 z dnia 19.04.2011 r., nr 253/11 z dnia 22.09.2011 r., nr 224/11 z dnia 23.08.2011 r., nr 247/11 z dnia 15.09.2011 r., nr 235/11 z dnia 1.09.2011 r., nr 112/11 z dnia 19.05.2011 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-8 na odcinku węzeł Walichnowy - węzeł Wrocław (A1) od km 99+937 do km 204+000 (odcinki: 1,2,3,4,5,6-9), w części dotyczącej przeprowadzenia okresowych pomiarów emisji hałasu podczas eksploatacji przedmiotowych odcinków drogi ekspresowej S-8. więcej...

2014-11-17 09:45:46

INFORMACJA - Prace Gminnej Komisji Wyborczej


Prace Gminnej Komisji Wyborczej związane z ustaleniem wyników wyborów zostały zawieszone do godz. 15:00 na polecenie szefa Krajowego Biura Wyborczego (awaria systemu informatycznego). więcej...

2014-11-03 15:11:48

Ogłoszenie Wójta Gminy Sędziejowice


Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. więcej...

2014-10-07 14:51:36

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi


w sprawie przystąpienia do zmiany planów ochrony rezerwatów przyrody z terenu województwa łódzkiego. więcej...

2014-09-25 13:50:18

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE


w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii SN na działce nr ewid. 381/5 (obręb 20 Sędziejowice) położonej w gminie Sędziejowice. więcej...

2014-09-09 23:22:33

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowej SN na działce nr ewid. 381/15 (obręb 20 Sędziejowice) położonej w miejscowości Sędziejowice w gminie Sędziejowice więcej...

2014-09-02 13:41:28

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie zawiadomienia o wydłużeniu do dnia 30.09.2014 r. terminu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowej SN na działce nr ewid. 381/5 (obręb 20 Sędziejowice) położonej w miejscowości Sędziejowice gminie Sędziejowice. więcej...

2014-08-11 12:44:09

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce nr 381/5 w Sędziejowicach. więcej...

2014-07-24 09:55:38

Zawiadomienie


w sprawie wznowienia i okazania granic Drogi Wojewódzkiej nr 481 we wsi Lichawa, gm. Sędziejowice więcej...

2014-07-24 09:51:20

Zawiadomienie


w sprawie wznowienia i okazania granic Drogi Wojewódzkiej nr 481 w wsi Dobra gm. Sędziejowice więcej...

2014-07-10 15:17:50

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego


w sprawie wydania decyzji Wojewody Łódzkiego nr 239/14, dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-8, na odcinku: węzeł Walichnowy - węzeł Wrocław (A1) od km 99+937 do km 204+000 w zakresie odcinka 5 (węzeł Sieradz Południe - węzeł Łask)od 140+552,05 do km 174+200. więcej...

2014-07-10 07:38:03

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


dotyczącego wydania decyzji umarzającej postępowanie, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowej SN na działce nr ewid. 381/5 (obręb 20 Sędziejowice) położonej w gminie Sędziejowice. więcej...

2014-07-01 09:19:51

Obwieszczenie SKO


Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu informuje, że w dniu 25 czerwca 2014 r., po przeprowadzeniu postępowania wszczętego odwołaniem od decyzji Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 8 maja 2014 r., znak RW.V.6733.5.20, odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej SN na działce nr ewid. 381/5, obręb 20 Sędziejowice, została wydana decyzja uchylająca zaskarżoną decyzję w całości i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. więcej...

2014-05-19 15:09:31

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego


W sprawie zawiadomienia, że na wniosek z dnia 2.05.2014r. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Wojewody Łódzkiego nr 235/11 z dnia 1.09.2011r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-8 na odcinku: węzeł Walichnowy - węzeł Wrocław (A1) od km 99+552,05 do km 174+200 wraz infrastrukturą. więcej...

2014-05-08 13:43:22

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie zawiadomienia,że w dniu 8 maja 2014 r. została wydana decyzja odmowna w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej SN na działce nr ewid. 381/5 (obręb 20 Sędziejowice) położonej w gminie Sędziejowice. więcej...

2014-04-23 19:43:21

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


Wójt Gminy Sędziejowice, działając na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz.267), zawiadamia, że w zakresie prowadzonego w Urzędzie Gminy Sędziejowice postępowania administracyjnego, wynikającego z wniosku z dnia 7 marca 2014 r. Pana Jana Wieczorka, reprezentującego firmę Polska Energia Odnawialna Jan Wieczorek, ul. A. Czechowa 14, 60-461 Poznań, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN na działce nr ewid. 381/5 (obręb 20 Sędziejowice) położonej w gminie Sędziejowice, zakończono kompletowanie materiałów i dokumentów niezbędnych do wydania w/w decyzji. więcej...

2014-04-02 19:35:13

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 7 marca 2014r. Pana Jana Wieczorka, reprezentującego firmę Polska Energia Odnawialna Jan Wieczorek, ul. A.Czechowa 14,60-461 Poznań, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowej SN na działce nr ewid. 381/5 (obręb 20 Sędziejowice) położonej w gminie Sędziejowice. więcej...

2014-03-27 14:28:06

Informacja


Wójt Gminy uprzejmie informuje, iż zgodnie z przepisem art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010r., Nr 193, poz. 1287 ze zm.), właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. więcej...

2014-03-07 07:38:22

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie istniejącego budynku inwentarskiego oraz budowie zbiornika na gnojówkę". Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach nr ewidencyjny 255 i 256 Stare Kozuby gm. Sędziejowice. więcej...

2014-02-26 08:09:29

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego


w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegające na budowie drogi ekspresowej S-8 na odcinku: węzeł Walichnowy - węzeł Wrocław (A1) od km 99+937 do km 204+000 - odcinek 5 (węzeł Sieradz Południe - węzeł Łask) - od km 140+552,05 do km 174+200. więcej...

2014-02-12 09:52:01

Ogłoszenie o przetargu


Gmina Sędziejowice ogłasza przetarg na wynajem lokalu mieszkalnego o powierzchni 82,40 m2 przy ulicy Zduńskiej 1 w Marzeninie (Gminny Ośrodek Zdrowia. więcej...

2014-02-06 08:30:16

Nabór do projektu „Poznajmy aktywnie lepsze jutro” 2014r.


Projekt "Poznajmy aktywnie lepsze jutro" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego więcej...

2014-01-02 14:59:42

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie 9 sztuk elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW każda (wraz z przyłączami elektroenergetycznymi, złączami kablowo-pomiarowymi ZK-IS kV, drogami dojazdowymi, placami manewrowymi oraz zjazdami z dróg)w miejscowościach: Brzeski (dz. 312/1, 311/1, 293, 294), Sobiepany ( dz.93, 94, 95, 83, 84 , 85), Podule (dz. 122, 123, 124, 235/1, 238/1, 232, 240/1, 298, 290, 288) w gminie Sędziejowice, powiat łaski oraz w miejscowości Kalinowa (dz. 311, 312, 310, 362, 363,364) gmina Zapolice, powiat zduńskowolski, województwo łódzkie". więcej...

2013-12-16 11:10:36

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie wolnostojącej elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 68 położonej w miejscowości Przymiłów gmina Sędziejowice w miejsce istniejącej turbiny wiatrowej o mocy 500kw. Przedsięwzięcie będzie polegalo na wymianie już istniejącej elektrowni wiatrowej na nową zlokalizowaną w tym samym miejscu." więcej...

2013-12-11 14:20:35

Ogłoszenie o przetargu


na wynajem łącznie 4 lokali użytkowych + WC przy ulicy Głównej 1 w miejscowości Pruszków, o ogólnej powierzchni użytkowej - 104,82 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem sprzedaży alkoholu. więcej...

2013-12-03 11:30:26

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu


Projekt "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sędziejowice na lata 2014 - 2017 z perspektywą do roku 2021" oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sędziejowice na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021." więcej...

2013-11-29 15:13:50

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie złożenia wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa 9 sztuk elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW każda" więcej...

2013-11-29 10:07:00

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Sewerynów na działkach nr ewid. 106/1 oraz 107/3 w obrębie 0028 Sewerynów." więcej...

2013-11-07 13:45:04

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie przystąpienia do opracowania "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sędziejowice na lata 2014 - 2017, z perspektywą do roku 2021". więcej...

2013-10-18 13:52:59

OGŁOSZENIE O KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU


Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przedmiotem konsultacji będzie projekt programu współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014. więcej...

2013-08-09 08:59:14

OBWIESZCZENIE


Wójt Gminy Sędziejowice informuje, że z dniem 12.08.2013r. PKS Zduńska Wola Sp. z o.o. uruchomił na terenie gminy Sędziejowice regularne przewozy osób na następujących liniach. więcej...

2013-07-31 14:52:15

Informacja o wynikach ustnego przetargu nieograniczonego


Informacja o wynikach ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 30.07.2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sędziejowicach więcej...

2013-07-16 13:19:27

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego


w sprawie wydania decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 240/13, odmawiającej zmiany decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 235/11 z dnia 1.09.2011r. więcej...

2013-06-20 09:30:05

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego


Zawiadamia się strony postępowania,że w dniu 10.06.2013r. wydana została decyzja Wojewody Łódzkiego nr 197/13, zmieniająca decyzję Wojewody Łódzkiego Nr 235/11 z dnia 1.09.2011r., więcej...

2013-06-19 09:24:42

OBWIESZCZENIE


o wydaniu decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: ,,Instalacja paneli słonecznych składająca się z niezbędnej infrastruktury technicznej (konstrukcje i elementy montażowe, panele fotowoltaiczne, inwertory DC/AC, okablowanie solarne, kontenerowe rozdzielnice nn/SN, uklady pomiarowo-zabezpieczające, linie kablowe oraz pozostałe oprzyrządowanie) służącej do wytwarzania energii elektrycznej z energii słońca o łącznej mocy nominalnej do 1'5 MW. Przedsięwzięcie realizowane będzie na części działki nr 381/12 obręb Sędziejowice''. więcej...

2013-06-12 14:51:58

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI


więcej...

2013-06-05 11:58:49

ALARM POWODZIOWY


W związku ze wzrostem stanu wody na rzece Grabi wprowadza się alarm powodziowy na terenie gminy Sędziejowice zgodnie z Zarządzeniem nr 235/2013 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 5 czerwca 2013 roku. więcej...

2013-06-04 12:42:39

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO


Zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Wojewody Łódzkiego nr 235/11 o zezwoleniu inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-8. więcej...

2013-05-29 13:29:12

Informacja o dofinansowaniu


na zadanie „Zakup i wdrożenie oprogramowania do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Sędziejowice" więcej...

2013-05-22 10:20:56

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi


w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Łasku na uchwałę Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 grudnia 2000 r. nr XVII/149/2000 r. w przedmiocie zasad ustalenia opłat za przyłączenie do komunalnych urządzeń zaopatrzenia w wodę i kanalizacji - stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały. więcej...

2013-05-14 10:36:07

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


Wójt Gminy Sędziejowice zawiadamia, że w dniu 14.05.2013 r. wydał postanowienie, w którym stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 1.5 MW o poziomej osi obrotu wraz z infrastrukturą towarzyszącą" zlokalizowaną na terenie gminy Sędziejowice w miejscowości Lichawa na działkach o nr ewid. 524,525 więcej...

2013-05-13 09:48:18

Obwieszcznie Wojewody Łódzkiego


Wojewoda Łódzki zawiadamia, że w dniu 7 maja 2013 r. została wydania Decyzja Nr 26/2013 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: ,,Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej - farmy wiatrowej firmy Nerthus Wojciech Pokora w miejscowości Marzenin, gmina Sędziejowice'' , na działce nr 83/3 w obrębie 13 Marzenin,teren zamknięty, kolejowy. więcej...

2013-04-26 11:07:33

Ogłoszenie Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 26 kwietnia 2013 r.


Zarządzenie nr 223/13 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Sędziejowice na realizację zadań z zakresu popularyzacji sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy w 2013 roku więcej...

2013-04-16 12:06:46

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 1,5 MW o poziomej osi obrotu wraz z infrastrukturą towarzyszącą''. więcej...

2013-04-04 08:26:25

Obwieszcznie Wojewody Łódzkiego


W sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: "Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej - farmy wiatrowej firmy Nerthus Wojciech Pokora w miejscowości Marzenin, gmina Sędziejowice". więcej...

2013-04-03 14:26:48

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Posadowieniu wolnostojących kolektorów słonecznych wytwarzających energię elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w ilości 4166 sztuk ołącznej mocy 999840W wraz z przyłączem elektroenergetycznym na działkach ewidencyjnych nr 140/1, 140/2, 141 w miejscowości Dobra, gm. Sędziejowice, pow. łaski. więcej...

2013-04-03 13:49:35

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie 1 elektrowni wiatrowej o docelowej mocy do 850kW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją i przyłączem elektroenergetycznym" na działkach o nr ewidencyjnych 269, 270 i 274 w miejscowości Marzenin, gm. Sędziejowice. więcej...

2013-03-29 13:47:17

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi dojazdowej Żagliny - Krzewina na odcinku od km 0+000 do km 2+200 (działki nr 162 i 164), gmina Sędziejowice. więcej...

2013-03-08 09:30:04

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie zebrania wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi dojazdowej Żagliny - Krzewina na odcinku od km 0+000 do km 2+200 (działki nr 162 i 164), gmina Sędziejowice" więcej...

2013-03-08 09:27:15

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejwoice


w sprawie postanowienie, stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi dojazdowej Żagliny - Krzewina na odcinku od km 0+000 do km 2+200 (działki nr 162 i 164), gmina Sędziejowice" więcej...

2013-03-07 10:25:13

UWAGA! Zmiana numeru rachunku bankowego urzędu


Urząd Gminy w Sędziejowicach informuje, że z dniem 01.03.2013 roku ulega zmianie numer konta bankowego. Aktualny numer rachunku bankowego: BANK SPÓŁDZIELCZY w Poddębicach Oddział Łask Nr konta: 81 9263 0000 0562 1478 2005 0064 więcej...

2013-03-06 15:15:40

OBWIESZCZENIE


Eksploatacja kopaliny - kruszywa naturalnego ze złoża "DOBRA", położonego na gruntach miejscowości Dobra, gmina Sędziejowice, na działkach zaewidencjonowanych pod nr 113, 114 - obręb Dobra więcej...

2013-02-22 08:58:10

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi dojazdowej Żagliny _ Krzewina na odcinku od km 0+000 do km 2+200 (dzialki nr 162 i 164), gmina Sędziejowice. więcej...

2013-01-15 13:23:53

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej


„Zakup materiałów dydaktycznych (doposażenie bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach oraz Zespołu Szkół w Marzeninie) wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego w ramach projektu nr POKL.09.01.02-10-036/12 o nazwie: „SZKOŁA RÓWNYCH SZANS" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki." więcej...

2012-11-26 08:33:37

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie elektrowni wiatrowej o mocy 1,5MW wraz z niezbędną infrastrukturą" przewidzianego do realizacji na działce nr ewidencyjny 118/2 obręb Marzenin gmina Sędziejowice. więcej...

2012-11-21 15:04:23

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy do 600kW na działce nr ewidencyjny 303/5 w miejscowości Podule, gm. Sędziejowice" więcej...

2012-11-20 08:44:36

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze


Wójt Gminy Sędziejowice informuje, że w wyniku przeprowadzonego otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice, do zatrudnienia na stanowisku: "stanowisko ds. informatycznych" wybrany został Pan Adam Świerczyński zam. Stare Kozuby więcej...

2012-10-30 08:48:39

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości


w miejscowościach: - Korczyska - Wola Wężykowa - Żagliny więcej...

2012-10-29 13:52:57

OGŁOSZENIE O KONSULTACJI PROGRAMU


Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu programu współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013. więcej...

2012-07-06 12:46:00

Ogłoszenie o przetargu


na wynajem lokalu użytkowego przy ulicy Łódzkiej 2 w miejscowości Sędziejowice, o powierzchni 16,20 m2, z przeznaczeniem wyłącznie na działalność handlową z wyłączeniem sprzedaży alkoholu. więcej...

2012-05-28 14:04:06

Ogłoszenie z dnia 24 maja 2012 r.


zarządzenie nr 153/12 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Sędziejowice na realizację zadań z zakresu popularyzacji sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy w 2012 roku więcej...

2012-05-10 13:57:36

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


Wójt Gminy Sędziejowice informuję, że w dniach 09.05.2012r. do dnia 30.05.2012r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sędziejowicach wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym. więcej...

2012-01-05 14:56:49

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej


Zawiadomienie o wydaniu decyzji, utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Łódzkiego Nr 235/11 z dnia 1 września 2011 r. więcej...

2011-12-05 14:21:55

OGŁOSZENIE O KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU


Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza konsultacje projektu gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok więcej...

2011-11-02 12:10:45

OGŁOSZENIE O KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU


Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza konsultacje projektu programu współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r. więcej...

2011-10-06 08:37:07

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego


Zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej więcej...

2011-09-16 11:30:52

OGŁOSZENIE


o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze więcej...

2011-09-07 15:23:37

OBWIESZCZENIE Wojewody Łódzkiego


Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej więcej...

2011-09-07 12:19:53

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Kierownik Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Sędziejowicach informuje o wyborze głównego księgowego, którym została Pani Aneta Malarz zam. Sędziejowice 98-160. Pełna treść ogłoszenia w załączniku. więcej...

2011-09-06 14:50:12

OBWIESZCZENIE


Wojewody Łódzkiego więcej...

2011-08-19 13:42:54

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Wójt Gminy Sędziejowice, informuje, że w wyniku przeprowadzonego otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice, do zatrudnienia na stanowisku: podinspektora ds. komunalnych i działalności gospodarczej wybrana została Pani Grażyna Stankiewicz zam. Siedlce. więcej...

2011-07-26 08:41:53

OGŁOSZENIE


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice w miejscowości Wola Wężykowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. więcej...

2011-07-20 14:36:22

OGŁOSZENIE


wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. więcej...

2011-07-18 14:00:50

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego


w sprawie przeprowadzenia ponownej procedury oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-8. więcej...

2011-07-06 09:21:56

OGŁOSZENIE


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice w miejscowości Żagliny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. więcej...

2011-07-06 09:16:49

OGŁOSZENIE


o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice w miejscowości Sędziejowice-Kolonia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. więcej...

2011-06-15 14:35:00

Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2011 r.


Zarządzenie nr 52/11 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2011 r. Pełna treść zarządzenia zawarta w załączniku. więcej...

2011-05-16 14:37:00

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wsparcie i wykonanie w 2011 r. zadań publicznych


Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie w 2011 r. zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz podmiotu wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i zaprasza do składania ofert w zakresie: więcej...

2011-04-27 09:03:43

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Sędziejowice


Zgodnie z art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Sędziejowice zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność na terenie gminy Sędziejowice, do konsultacji projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Sędziejowice. więcej...

2010-12-10 08:35:19

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Sędziejowice


Zgodnie z art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Sędziejowice zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność na terenie gminy Sędziejowice, do konsultacji projektów uchwał: więcej...

2010-08-09 12:44:02

Ogłoszenie


o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice w miejscowości Sędziejowice-Kolonia, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko. więcej...

2010-08-09 12:32:49

Ogłoszenie


o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice w miejscowości Sędziejowice-Kolonia. więcej...

2010-08-09 12:28:05

Ogłoszenie


o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice w miejscowości Wola Wężykowa, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko. więcej...

2010-08-09 12:27:35

Ogłoszenie


o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice w miejscowości Wola Wężykowa. więcej...

2010-08-09 12:25:56

Ogłoszenie o zamówieniu


o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice w miejscowości Żagliny, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko. więcej...

2010-08-09 08:04:55

Ogłoszenie


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice w miejscowości Żagliny. więcej...

2010-04-13 14:05:22

Ogłoszenie


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2010-04-09 14:13:36

Ogłoszenie o konkursie


ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2010 r. realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. więcej...

2010-04-07 09:27:10

Ogłoszenie


otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2010. więcej...

2010-01-29 14:00:59

Ogłoszenie


Ogłoszenie Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi więcej...

bip_menu_bottom