bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201
Data Redaktor Zmiana
01.02.2011 09:30:03 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Wzór podania do artykułu Podanie o wydanie zaświadczenia o posiadaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
01.02.2011 09:29:44 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Podanie o wydanie zaświadczenia o posiadaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
01.02.2011 09:29:27 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Podanie o wydanie zaświadczenia o posiadaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
01.02.2011 09:27:13 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Wzór wniosku do artykułu Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
01.02.2011 09:26:33 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
01.02.2011 09:26:22 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim
01.02.2011 09:26:15 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych dla OSP
01.02.2011 09:26:06 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową (sprzedaż - sprzedaż i podawanie ) napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy
01.02.2011 09:25:54 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
01.02.2011 09:24:23 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Wzór wniosku do artykułu Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową (sprzedaż - sprzedaż i podawanie ) napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy
01.02.2011 09:23:54 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową (sprzedaż - sprzedaż i podawanie ) napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy
01.02.2011 09:12:06 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Wzór wniosku do artykułu Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych dla OSP
01.02.2011 09:11:54 Dariusz Matuszkiewicz Usunięty załącznik Wzór wniosku z artykułu Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych dla OSP
01.02.2011 09:11:20 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Wzór wniosku do artykułu Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych dla OSP
01.02.2011 09:09:54 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych dla OSP
01.02.2011 09:07:22 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim
25.01.2011 08:54:01 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Treść zarządzenia do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Sędziejowice w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego
25.01.2011 08:53:46 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Sędziejowice w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego
25.01.2011 08:48:18 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Sędziejowice w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego
20.01.2011 11:34:47 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
20.01.2011 11:34:01 Urszula Pasowska Edytowano artykuł Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
20.01.2011 11:21:19 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
20.01.2011 11:07:42 Urszula Pasowska Dodany załącznik Kotarski Jerzy - Wójt Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2010 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
20.01.2011 10:59:09 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 25/11 z dnia 14 stycznia 2011 r.
20.01.2011 10:58:43 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 25/11 z dnia 14 stycznia 2011 r.
20.01.2011 10:57:06 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 24/11 z dnia 14 stycznia 2011 r.
20.01.2011 10:56:15 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 23/11 z dnia 14 stycznia 2011 r.
20.01.2011 10:55:48 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 23/11 z dnia 14 stycznia 2011 r.
20.01.2011 10:53:02 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 22/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
20.01.2011 10:52:41 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 22/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
20.01.2011 10:51:08 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 21/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
20.01.2011 10:50:50 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 21/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
20.01.2011 10:49:24 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 20/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
20.01.2011 10:49:06 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 20/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
20.01.2011 10:47:50 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 19/10 z dnia 28 grudnia 2010 r.
20.01.2011 10:46:59 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 18/10 z dnia 23 grudnia 2010 r.
20.01.2011 10:46:39 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 18/10 z dnia 23 grudnia 2010 r.
20.01.2011 10:38:07 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 17/10 z dnia 23 grudnia 2010 r.
20.01.2011 10:37:45 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 17/10 z dnia 23 grudnia 2010 r.
20.01.2011 10:33:32 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 16/10 z dnia 23 grudnia 2010 r.
20.01.2011 10:33:15 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 16/10 z dnia 23 grudnia 2010 r.
20.01.2011 10:27:39 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 15/10 z dnia 23 grudnia 2010 r.
20.01.2011 10:27:16 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 15/10 z dnia 23 grudnia 2010 r.
20.01.2011 10:22:46 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 14/10 z dnia 23 grudnia 2010 r.
20.01.2011 10:22:26 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 14/10 z dnia 23 grudnia 2010 r.
20.01.2011 10:18:35 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 13/10 z dnia 23 grudnia 2010 r.
20.01.2011 10:18:17 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 13/10 z dnia 23 grudnia 2010 r.
20.01.2011 10:13:39 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 12/10 z dnia 23 grudnia 2010 r.
20.01.2011 10:13:23 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 12/10 z dnia 23 grudnia 2010 r.
20.01.2011 10:08:10 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 11/10 z dnia 23 grudnia 2010 r.
bip_menu_bottom