bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206
Data Redaktor Zmiana
15.10.2012 12:25:06 Dariusz Matuszkiewicz Usunięty załącznik Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem z artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
11.10.2012 11:20:42 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł Samodzielne stanowisko pracy ds. kontroli
11.10.2012 11:06:26 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł Jan Similak
11.10.2012 10:53:39 Urszula Pasowska Edytowano artykuł Bogdan Grącki
11.10.2012 10:43:04 Urszula Pasowska Edytowano artykuł Zakres kompetencji
11.10.2012 10:27:02 Urszula Pasowska Edytowano artykuł Pracownicy Urządu Stanu Cywilnego
11.10.2012 10:18:40 Urszula Pasowska Edytowano artykuł Zakres kompetencji
11.10.2012 10:10:04 Urszula Pasowska Edytowano artykuł Pracownicy Referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
11.10.2012 10:05:45 Urszula Pasowska Edytowano artykuł Zakres kompetencji
11.10.2012 09:59:55 Urszula Pasowska Edytowano artykuł Pracownicy Referatu Finansowo - Budżetowego
11.10.2012 09:58:47 Urszula Pasowska Edytowano artykuł Pracownicy Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych
11.10.2012 09:53:32 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 186/12 z dnia 28 września 2012 r.
11.10.2012 09:53:01 Urszula Pasowska Edytowano artykuł NR 186/12 z dnia 28 września 2012 r.
11.10.2012 09:52:51 Urszula Pasowska Edytowano artykuł NR 186/12 z dnia 28 września 2012 r.
10.10.2012 13:47:58 Urszula Pasowska Edytowano artykuł Zakres kompetencji
10.10.2012 13:38:23 Urszula Pasowska Edytowano artykuł Skarbnik Gminy Sędziejowice - Grzegorz Dębkowski
10.10.2012 13:35:29 Urszula Pasowska Edytowano artykuł Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy Sędziejowice - Mirosław Potasiak
10.10.2012 13:25:32 Urszula Pasowska Edytowano artykuł Wójt Gminy Sędziejowice - Jerzy Kotarski
10.10.2012 13:08:37 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Sędziejowice
10.10.2012 13:06:46 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Sędziejowice
10.10.2012 12:16:53 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Adres Urzędu Gminy Sędziejowice
10.10.2012 10:28:08 Urszula Pasowska Edytowano artykuł Pracownicy Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych
10.10.2012 10:26:00 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 106/11 z dnia 31 października 2011 r.
10.10.2012 10:25:33 Urszula Pasowska Edytowano artykuł NR 106/11 z dnia 31 października 2011 r.
10.10.2012 10:23:20 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 187/12 z dnia 8 października 2012 r.
10.10.2012 10:23:06 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 187/12 z dnia 8 października 2012 r.
10.10.2012 10:19:54 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 186/12 z dnia 28 września 2012 r.
10.10.2012 10:18:52 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 185/12 z dnia 27 września 2012 r.
10.10.2012 10:18:32 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 185/12 z dnia 27 września 2012 r.
10.10.2012 09:44:09 Urszula Pasowska Usunięty załącznik projekt uchwały - 5 z artykułu projekt uchwały - 5
10.10.2012 09:43:59 Urszula Pasowska Dodany załącznik projekt uchwały - 5 do artykułu projekt uchwały - 5
10.10.2012 09:22:53 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Rozstrzygnięcie przetargu
10.10.2012 08:33:04 Urszula Pasowska Dodany załącznik projekt uchwały-7 do artykułu projekt uchwały - 7
03.10.2012 10:57:33 Urszula Pasowska Dodany załącznik tabela 2 do artykułu Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sędziejowice w okresie 01/2012 r. - 06/2012 r.
03.10.2012 10:57:17 Urszula Pasowska Dodany załącznik tabela 1 do artykułu Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sędziejowice w okresie 01/2012 r. - 06/2012 r.
03.10.2012 10:57:02 Urszula Pasowska Dodany załącznik sprawozdanie do artykułu Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sędziejowice w okresie 01/2012 r. - 06/2012 r.
03.10.2012 10:54:36 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sędziejowice w okresie 01/2012 r. - 06/2012 r.
03.10.2012 10:52:35 Urszula Pasowska Dodany załącznik zał. nr 10 do artykułu Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sędziejowice za okres 01/2012 r. - 06/2012 r.
03.10.2012 10:52:15 Urszula Pasowska Dodany załącznik zał. nr 9 do artykułu Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sędziejowice za okres 01/2012 r. - 06/2012 r.
03.10.2012 10:51:59 Urszula Pasowska Dodany załącznik zał. nr 8 do artykułu Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sędziejowice za okres 01/2012 r. - 06/2012 r.
03.10.2012 10:51:40 Urszula Pasowska Dodany załącznik zał. nr 7 do artykułu Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sędziejowice za okres 01/2012 r. - 06/2012 r.
03.10.2012 10:51:25 Urszula Pasowska Dodany załącznik zał. nr 6 do artykułu Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sędziejowice za okres 01/2012 r. - 06/2012 r.
03.10.2012 10:51:07 Urszula Pasowska Dodany załącznik zał. nr 5 do artykułu Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sędziejowice za okres 01/2012 r. - 06/2012 r.
03.10.2012 10:50:54 Urszula Pasowska Dodany załącznik zał. nr 4 do artykułu Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sędziejowice za okres 01/2012 r. - 06/2012 r.
03.10.2012 10:50:36 Urszula Pasowska Dodany załącznik zał. nr 3 do artykułu Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sędziejowice za okres 01/2012 r. - 06/2012 r.
03.10.2012 10:50:21 Urszula Pasowska Dodany załącznik zał. nr 2 do artykułu Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sędziejowice za okres 01/2012 r. - 06/2012 r.
03.10.2012 10:50:01 Urszula Pasowska Dodany załącznik zał. nr 1 do artykułu Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sędziejowice za okres 01/2012 r. - 06/2012 r.
03.10.2012 10:49:40 Urszula Pasowska Dodany załącznik sprawozdanie do artykułu Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sędziejowice za okres 01/2012 r. - 06/2012 r.
03.10.2012 10:48:23 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sędziejowice za okres 01/2012 r. - 06/2012 r.
03.10.2012 10:45:05 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść protokołu do artykułu NR XVII/12 z dnia 10 września 2012 r.
bip_menu_bottom