bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186
Data Redaktor Zmiana
28.08.2014 10:37:07 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do składów powiatowych i gminnych (miejskich) komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
28.08.2014 10:36:46 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do składów powiatowych i gminnych (miejskich) komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
28.08.2014 10:12:05 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna Treść Rozporządzenia do artykułu ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
28.08.2014 10:09:43 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
27.08.2014 12:49:16 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 310/14 z dnia 13 sierpnia 2014 r.
27.08.2014 12:48:56 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 310/14 z dnia 13 sierpnia 2014 r.
18.08.2014 13:57:25 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
11.08.2014 12:45:14 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść zawiadomienia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
11.08.2014 12:44:09 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
07.08.2014 11:26:46 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XXXVIII/312/14 z dnia 5 sierpnia 2014 r.
07.08.2014 11:26:16 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XXXVIII/312/14 z dnia 5 sierpnia 2014 r.
07.08.2014 11:24:11 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XXXVIII/311/14 z dnia 5 sierpnia 2014 r.
07.08.2014 11:23:40 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XXXVIII/311/14 z dnia 5 sierpnia 2014 r.
07.08.2014 11:21:04 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XXXVIII/310/14 z dnia 5 sierpnia 2014 r.
07.08.2014 11:20:44 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XXXVIII/310/14 z dnia 5 sierpnia 2014 r.
07.08.2014 11:08:15 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XXXVIII/309/14 z dnia 5 sierpnia 2014 r.
07.08.2014 11:08:01 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XXXVIII/309/14 z dnia 5 sierpnia 2014 r.
07.08.2014 11:06:25 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XXXVIII/308/14 z dnia 5 sierpnia 2014 r.
07.08.2014 11:06:04 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR XXXVIII/308/14 z dnia 5 sierpnia 2014 r.
06.08.2014 14:08:52 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Rozstrzygnięcie przetargu
06.08.2014 10:55:52 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik SIWZ + załączniki do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
06.08.2014 10:51:47 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
06.08.2014 08:40:10 Urszula Pasowska Dodany załącznik projekt uchwały-5 do artykułu projekt uchwały-5
06.08.2014 08:38:17 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł projekt uchwały-5
06.08.2014 08:34:58 Urszula Pasowska Usunięty załącznik projekt uchwały-4 z artykułu projekt uchwały-4
06.08.2014 08:34:17 Urszula Pasowska Dodany załącznik projekt uchwały-4 do artykułu projekt uchwały-4
06.08.2014 08:33:46 Urszula Pasowska Dodany załącznik projekt uchwały-4 do artykułu projekt uchwały-4
06.08.2014 08:33:24 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł projekt uchwały-4
06.08.2014 08:32:11 Urszula Pasowska Dodany załącznik projekt uchwały-3 do artykułu projekt uchwały-3
06.08.2014 08:31:54 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł projekt uchwały-3
06.08.2014 08:30:54 Urszula Pasowska Dodany załącznik projekt uchwały-2 do artykułu projekt uchwały-2
06.08.2014 08:30:33 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł projekt uchwały-2
06.08.2014 08:29:34 Urszula Pasowska Dodany załącznik projekt uchwały-1 do artykułu projekt uchwały-1
06.08.2014 08:29:00 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł projekt uchwały-1
01.08.2014 14:11:04 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł OSTRZEŻENIE Nr 51
31.07.2014 07:55:14 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 309/14 z dnia 29 lipca 2014 r.
31.07.2014 07:54:28 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 309/14 z dnia 29 lipca 2014 r.
31.07.2014 07:53:25 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 308/14 z dnia 18 lipca 2014 r.
31.07.2014 07:53:05 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 308/14 z dnia 18 lipca 2014 r.
24.07.2014 10:03:07 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach
24.07.2014 09:56:33 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna Treść Zawiadomienia do artykułu Zawiadomienie
24.07.2014 09:56:14 Adam Świerczyński Z kategorii Strona Główna do kategorii Ogłoszenia - komunikaty został przeniesiony artykuł Zawiadomienie
24.07.2014 09:55:38 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Zawiadomienie
24.07.2014 09:53:20 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna Treść Zawiadomienia do artykułu Zawiadomienie
24.07.2014 09:51:20 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Zawiadomienie
24.07.2014 09:37:53 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach
21.07.2014 10:28:02 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik SIWZ + załączniki do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
21.07.2014 10:26:31 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
18.07.2014 14:04:51 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 307/14 z dnia 18 lipca 2014 r.
18.07.2014 14:04:32 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 307/14 z dnia 18 lipca 2014 r.
bip_menu_bottom