bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206
Data Redaktor Zmiana
19.05.2016 09:08:32 Adam Świerczyński Dodany załącznik Udział w spółkach cywilnych do artykułu Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1
19.05.2016 09:07:47 Adam Świerczyński Usunięty załącznik CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ z artykułu Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1
19.05.2016 09:07:42 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Formularz służy do dokonywania korekt w przypadku pomyłek przy wypełnianiu części wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. z artykułu Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1
19.05.2016 09:07:36 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Udzielone pełnomocnictwa z artykułu Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1
19.05.2016 09:07:30 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Udział w spółkach cywilnych z artykułu Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1
19.05.2016 09:07:26 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Informacja o rachunkach bankowych z artykułu Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1
19.05.2016 09:07:20 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Wykonywana działalność gospodarcza z artykułu Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1
19.05.2016 09:07:16 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej z artykułu Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1
19.05.2016 09:03:06 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1
18.05.2016 13:40:06 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna Treść Obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
18.05.2016 13:39:37 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
13.05.2016 09:09:02 Marek Kidawski Dodany załącznik WNIOSEK o zezwolenie na usuniecie_przesadzenie drzew i krzewow 2016 (PDF) do artykułu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie, przesadzenie drzew i krzewów
13.05.2016 09:08:53 Marek Kidawski Usunięty załącznik WNIOSEK o zezwolenie na usuniecie_przesadzenie drzew i krzewow 2016 (PDF) z artykułu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie, przesadzenie drzew i krzewów
13.05.2016 09:08:46 Marek Kidawski Dodany załącznik WNIOSEK o zezwolenie na usuniecie_przesadzenie drzew i krzewow 2016 (Word2007-2016) do artykułu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie, przesadzenie drzew i krzewów
13.05.2016 09:08:36 Marek Kidawski Usunięty załącznik WNIOSEK o zezwolenie na usuniecie_przesadzenie drzew i krzewow 2016 (Word2007-2016) z artykułu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie, przesadzenie drzew i krzewów
13.05.2016 09:08:29 Marek Kidawski Dodany załącznik WNIOSEK o zezwolenie na usuniecie_przesadzenie drzew i krzewow 2016 (OpenDocument) do artykułu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie, przesadzenie drzew i krzewów
13.05.2016 09:08:19 Marek Kidawski Usunięty załącznik WNIOSEK o zezwolenie na usuniecie_przesadzenie drzew i krzewow 2016 (OpenDocument) z artykułu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie, przesadzenie drzew i krzewów
13.05.2016 09:03:39 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 215/16 z dnia 12 maja 2016 r.
13.05.2016 09:03:18 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 215/16 z dnia 12 maja 2016 r.
13.05.2016 09:00:34 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 214/16 z dnia 12 maja 2016 r.
13.05.2016 09:00:09 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 214/16 z dnia 12 maja 2016 r.
13.05.2016 08:58:39 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 213/16 z dnia 12 maja 2016 r.
13.05.2016 08:58:08 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 213/16 z dnia 12 maja 2016 r.
13.05.2016 08:56:36 Marek Kidawski Dodany załącznik WNIOSEK o zezwolenie na usuniecie_przesadzenie drzew i krzewow 2016 (OpenDocument) do artykułu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie, przesadzenie drzew i krzewów
13.05.2016 08:56:25 Marek Kidawski Usunięty załącznik WNIOSEK o zezwolenie na usuniecie_przesadzenie drzew i krzewow 2016 (OpenDocument) z artykułu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie, przesadzenie drzew i krzewów
13.05.2016 08:55:34 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 212/16 z dnia 9 maja 2016 r.
13.05.2016 08:55:12 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 212/16 z dnia 9 maja 2016 r.
13.05.2016 08:52:37 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 211/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
13.05.2016 08:52:08 Urszula Pasowska Edytowano artykuł NR 211/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
13.05.2016 08:51:38 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 211/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
13.05.2016 08:48:29 Marek Kidawski Dodany załącznik WNIOSEK o zezwolenie na usuniecie_przesadzenie drzew i krzewow 2016 (PDF) do artykułu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie, przesadzenie drzew i krzewów
13.05.2016 08:48:15 Marek Kidawski Dodany załącznik WNIOSEK o zezwolenie na usuniecie_przesadzenie drzew i krzewow 2016 (Word2007-2016) do artykułu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie, przesadzenie drzew i krzewów
13.05.2016 08:48:03 Marek Kidawski Dodany załącznik WNIOSEK o zezwolenie na usuniecie_przesadzenie drzew i krzewow 2016 (OpenDocument) do artykułu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie, przesadzenie drzew i krzewów
13.05.2016 08:47:44 Marek Kidawski Usunięty załącznik WNIOSEK o zezwolenie na usuniecie_przesadzenie drzew i krzewow 2016 z artykułu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie, przesadzenie drzew i krzewów
13.05.2016 08:47:33 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 12 maja 2016 r.
13.05.2016 08:47:31 Marek Kidawski Dodany załącznik WNIOSEK o zezwolenie na usuniecie_przesadzenie drzew i krzewow 2016 do artykułu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie, przesadzenie drzew i krzewów
13.05.2016 08:46:20 Marek Kidawski Usunięty załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie, przesadzenie drzew i krzewów z artykułu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie, przesadzenie drzew i krzewów
13.05.2016 08:44:45 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 210/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
13.05.2016 08:43:30 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 209/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
13.05.2016 08:43:11 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 209/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
13.05.2016 08:41:57 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 208/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
13.05.2016 08:41:33 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 208/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
13.05.2016 08:35:24 Urszula Pasowska Dodany załącznik zarządzenie nr 215/16 do artykułu OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 12 maja 2016 r.
13.05.2016 08:34:42 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 12 maja 2016 r.
10.05.2016 12:21:37 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wója Gminy Sędziejowice
10.05.2016 12:21:07 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wója Gminy Sędziejowice
10.05.2016 08:53:27 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu ZARZĄDZENIE NR 212/16 WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE
10.05.2016 08:53:04 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 212/16 WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE
05.05.2016 13:11:56 Adam Świerczyński Dodany załącznik Władysław Kraszewski - radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
05.05.2016 13:11:27 Adam Świerczyński Dodany załącznik Teresa Kocik - radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
bip_menu_bottom