bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206
Data Redaktor Zmiana
17.07.2014 13:48:59 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Rozstrzygnięcie przetargu
15.07.2014 14:21:16 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 305/14 z dnia 8 lipca 2014 r.
15.07.2014 14:20:59 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 305/14 z dnia 8 lipca 2014 r.
15.07.2014 13:52:56 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 304/14 z dnia 30 czerwca 2014 r.
15.07.2014 13:52:38 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 304/14 z dnia 30 czerwca 2014 r.
10.07.2014 15:19:43 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
10.07.2014 15:18:21 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna Treść Obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
10.07.2014 15:17:50 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
10.07.2014 07:38:49 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna Treść Obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
10.07.2014 07:38:03 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
09.07.2014 13:39:30 Adam Świerczyński Dodany załącznik Informacja ogólne do artykułu Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
09.07.2014 13:39:06 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Informacje o dofinansowaniu młodocianych z artykułu Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
09.07.2014 13:35:40 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
09.07.2014 12:51:45 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
09.07.2014 12:44:51 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
09.07.2014 12:42:39 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
09.07.2014 12:40:08 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
09.07.2014 11:37:55 Adam Świerczyński Dodany załącznik ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO do artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
09.07.2014 11:37:37 Adam Świerczyński Dodany załącznik WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKA MŁODOCIANEGO do artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
09.07.2014 11:36:53 Adam Świerczyński Dodany załącznik OŚWIADCZENIE O KWOCIE NIE OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS do artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
09.07.2014 11:35:21 Adam Świerczyński Usunięty załącznik OŚWIADCZENIE O KWOCIE NIE OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS z artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
09.07.2014 11:34:03 Adam Świerczyński Dodany załącznik OŚWIADCZENIE O KWOCIE NIE OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS do artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
09.07.2014 11:31:47 Adam Świerczyński Dodany załącznik OŚWIADCZENIE O KWOCIE OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS do artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
09.07.2014 11:31:09 Adam Świerczyński Dodany załącznik OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKA SPÓŁKI CYWILNEJ do artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
09.07.2014 11:30:10 Adam Świerczyński Dodany załącznik Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis do artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
09.07.2014 11:29:38 Adam Świerczyński Usunięty załącznik ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO z artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
09.07.2014 11:29:35 Adam Świerczyński Usunięty załącznik WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKA MŁODOCIANEGO z artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
09.07.2014 11:29:17 Adam Świerczyński Dodany załącznik WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKA MŁODOCIANEGO do artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
09.07.2014 11:28:07 Adam Świerczyński Dodany załącznik ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO do artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
09.07.2014 11:27:37 Adam Świerczyński Usunięty załącznik z artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
09.07.2014 11:27:34 Adam Świerczyński Usunięty załącznik z artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
09.07.2014 11:27:31 Adam Świerczyński Usunięty załącznik z artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
09.07.2014 11:27:28 Adam Świerczyński Usunięty załącznik z artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
09.07.2014 11:27:24 Adam Świerczyński Usunięty załącznik z artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
09.07.2014 11:27:21 Adam Świerczyński Usunięty załącznik z artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
09.07.2014 11:27:17 Adam Świerczyński Usunięty załącznik z artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
09.07.2014 11:17:27 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Regulamin udzielania pomocy o charakterze socjalnym
09.07.2014 11:17:16 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Regulamin udzielania pomocy o charakterze socjalnym
09.07.2014 11:16:59 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Regulamin udzielania pomocy o charakterze socjalnym
09.07.2014 11:16:41 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Wzór wniosku z artykułu Regulamin udzielania pomocy o charakterze socjalnym
09.07.2014 11:16:06 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Uchwała w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym z artykułu Regulamin udzielania pomocy o charakterze socjalnym
09.07.2014 11:16:03 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym z artykułu Regulamin udzielania pomocy o charakterze socjalnym
09.07.2014 11:15:59 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym z artykułu Regulamin udzielania pomocy o charakterze socjalnym
09.07.2014 11:15:54 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Zarządzenie w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zasad i trybu pracy z artykułu Regulamin udzielania pomocy o charakterze socjalnym
09.07.2014 11:15:47 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym z artykułu Regulamin udzielania pomocy o charakterze socjalnym
09.07.2014 11:15:43 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym z artykułu Regulamin udzielania pomocy o charakterze socjalnym
08.07.2014 13:14:29 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
07.07.2014 15:23:04 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Ostrzeżenie nr 35
02.07.2014 15:02:06 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Kozuby dz. nr 428 i 429
02.07.2014 14:59:47 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Gmina Sędziejowice (działki nr 129, 391, 416, 82, 139, 187, 140, 254)
bip_menu_bottom