bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
Data Redaktor Zmiana
22.08.2012 15:04:26 Dariusz Matuszkiewicz Usunięty załącznik Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem z artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
22.08.2012 15:04:16 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem do artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
22.08.2012 15:03:52 Dariusz Matuszkiewicz Usunięty załącznik Wzór wniosku z artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
22.08.2012 15:03:42 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Wzór wniosku do artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
20.08.2012 12:15:43 Marek Kidawski Edytowano artykuł WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA
20.08.2012 12:15:12 Marek Kidawski Edytowano artykuł WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE KRZEWÓW
20.08.2012 12:14:02 Marek Kidawski Edytowano artykuł WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA
20.08.2012 12:13:49 Marek Kidawski Edytowano artykuł WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE KRZEWÓW
16.08.2012 12:33:46 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Ogłoszenie o wyniku do artykułu Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
16.08.2012 12:32:13 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
14.08.2012 14:45:35 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - droga gminna nr 119007E
14.08.2012 14:44:30 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - droga gminna nr 119007E
14.08.2012 12:58:51 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
10.08.2012 14:22:02 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Sędziejowice
10.08.2012 14:21:40 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Sędziejowice
10.08.2012 14:17:16 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 173/12 z dnia 7 sierpnia 2012 r.
10.08.2012 14:16:54 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 173/12 z dnia 7 sierpnia 2012 r.
08.08.2012 13:10:14 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
08.08.2012 13:06:37 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Ostrzeżenie
08.08.2012 12:54:44 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o przetargu
08.08.2012 12:48:38 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
08.08.2012 12:42:02 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Obwieszczenie - wydanie decyzji i uzgodnienie z RDOŚ - elktr. 850kW Marzenin
08.08.2012 12:38:58 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Obwieszczenie - elektrownia 850kW - Marzenin
08.08.2012 12:33:42 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
08.08.2012 12:27:16 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Lichawa nr 41
08.08.2012 12:14:38 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przymiłów, dz. nr 68
08.08.2012 12:10:30 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Wniosek o sydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Grabia, Sobiepany, Brzeski, Podule
08.08.2012 12:05:22 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
08.08.2012 11:57:37 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
08.08.2012 10:31:10 Marek Kidawski Dodany załącznik Udostępnianie aktów normatywnych i innych aktów prawnych do artykułu Udostępnianie aktów normatywnych i innych aktów prawnych
08.08.2012 08:07:12 Marek Kidawski Edytowano artykuł Udostępnianie aktów normatywnych i innych aktów prawnych
08.08.2012 08:05:29 Marek Kidawski Edytowano artykuł Udostępnianie aktów normatywnych i innych aktów prawnych
08.08.2012 08:04:49 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Udostępnianie aktów normatywnych i innych aktów prawnych
07.08.2012 14:47:14 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 165/12 z dnia 29 czerwca 2012 r.
07.08.2012 14:46:53 Urszula Pasowska Edytowano artykuł NR 165/12 z dnia 29 czerwca 2012 r.
07.08.2012 14:46:21 Urszula Pasowska Edytowano artykuł NR 165/12 z dnia 29 czerwca 2012 r.
07.08.2012 12:04:11 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 172/12 z dnia 31 lipca 2012 r.
07.08.2012 12:03:49 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 172/12 z dnia 31 lipca 2012 r.
07.08.2012 12:02:46 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 171/12 z dnia 31 lipca 2012 r.
07.08.2012 12:01:14 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 171/12 z dnia 31 lipca 2012 r.
07.08.2012 11:59:50 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 170/12 z dnia 12 lipca 2012 r.
07.08.2012 11:59:29 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 170/12 z dnia 12 lipca 2012 r.
07.08.2012 11:56:39 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 130/12 z dnia 10 stycznia 2012 r.
07.08.2012 11:56:20 Urszula Pasowska Edytowano artykuł NR 130/12 z dnia 10 stycznia 2012 r.
07.08.2012 11:54:56 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 100/11 z dnia 25 października 2011 r.
07.08.2012 11:54:34 Urszula Pasowska Edytowano artykuł NR 100/11 z dnia 25 października 2011 r.
07.08.2012 11:52:31 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 40/11 z dnia 15 kwietnia 2011 r.
07.08.2012 11:52:05 Urszula Pasowska Edytowano artykuł NR 40/11 z dnia 15 kwietnia 2011 r.
07.08.2012 10:38:10 Marek Kidawski Dodany załącznik Projekt planów ochrony dla 16 rezerwatów przyrody z terenu województwa łódzkiego do artykułu OBWIESZCZENIE
07.08.2012 10:36:46 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE
bip_menu_bottom