bip_menu_top
print

2017-04-24 14:53:00

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.:"Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice w ilości do 2200 ton"

RW.VI.271.10.2017                                                                                     Data: 21.04.2017 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.10.2017 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice w ilości do 2200 ton”.

 

 ZAWIADOMIENIE

Zamawiający – Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuje o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 7, złożonej przez Wykonawcę:

OL – BUD”
Olga Pilśniak

ul. Zachodnia 4
98 – 330 Pajęczno

który zaoferował cenę brutto: 111 290,40 zł. Słownie: sto jedenaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt i 40/100 złotych.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryteriów:

- cena – 60%,
- skrócenie terminu dostawy – 40%.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 12.04.2017 r., godz. 10:00, złożono 8 ofert:

Oferta nr 1:
F.H.U. „MAR-POL”
Marcin Grzywacz

Osiedle Karszówka 8
26 – 634 Gózd


Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

·         cena 60% :  46,96 pkt
·         skrócenie terminu dostawy 40% : 40  pkt

Łączna ilość punktów: 86,96 pkt.

Oferta nr 2:
P.H.U.„DAW-TRANS”
Sławomir Podstawka
Kostomłoty Drugie
ul. Bugajksa 77
26 – 085 Miedziana Góra

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

·         cena 60% : 47,41 pkt
·         skrócenie terminu dostawy 40% : 40 pkt


Łączna ilość punktów: 87,41pkt.

Oferta nr 3:
P.P.H.U. KRUSZYWOSORT

ul. Marglowa 83
26 – 600 Radom

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

·         cena 60% : 45,16 pkt
·         skrócenie terminu dostawy 40% :  40 pkt

Łączna ilość punktów: 85,16pkt.

Oferta nr 4:
Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o. Kruszywa

ul. Partynicka 34D/17
53 – 031 Wrocław


Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

·         cena 60% : 51,25 pkt
·         skrócenie terminu dostawy 40% : 40 pkt

Łączna ilość punktów: 91,25 pkt.

Oferta nr 5:
RUBIKON II

Andrzej i Grzegorz Goraj
ul. Skrajna 50
25 – 650 Kielce

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

·         cena 60% : 57,27 pkt
·         skrócenie terminu dostawy 40% : 40 pkt


Łączna ilość punktów: 97,27pkt.

Oferta nr 6:
PPHU Beata Pająk

Biała 49
98 – 332 Rząśnia


Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

·         cena 60% : 56,23 pkt
·         skrócenie terminu dostawy 40% : 40 pkt

 Łączna ilość punktów: 96,23pkt.

Oferta nr 7:
OL – BUD”
Olga Pilśniak

ul. Zachodnia 4
98 – 330 Pajęczno

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

·         cena 60% : 60 pkt
·         skrócenie terminu dostawy 40% : 40 pkt

Łączna ilość punktów: 100 pkt.

Oferta nr 8:
P.H.U. „PRZEMTRANS”

Marzenin
ul. Cicha 3

98 – 160 Sędziejowice

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

·         cena 60% : 47,87 pkt
·         skrócenie terminu dostawy 40% : 40 pkt

Łączna ilość punktów: 87,87 pkt.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu:

- nie została odrzucona oferta żadnego z Wykonawców,
- nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

 Wójt

Jerzy Kotarski

Informacje o artykule

Autor: Sylwia Graczyk
Zredagował(a): Michał Ułański
Data powstania: 24.04.2017 14:53
Data ostatniej modyfikacji: 24.04.2017 14:59
Liczba wyświetleń: 4078

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Rozstrzygnięcie przetargu 24.04.2017 14:57 Michał Ułański
2 Rozstrzygnięcie przetargu 24.04.2017 14:56 Michał Ułański
3 Rozstrzygnięcie przetargu 24.04.2017 14:53 Michał Ułański
bip_menu_bottom