bip_menu_top

2020-11-24 10:54:39

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn.:"Zakup i dostawa oleju napędowego w ilości do 65 000l" więcej...

2020-11-16 14:33:03

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn.: "Ubezpieczenie Gminy Sędziejowice w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2023r." więcej...

2020-11-04 14:30:09

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn.: "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3 000 000,00zł" więcej...

2020-10-06 09:39:10

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn.: "Remont dróg dojazdowych wewnętrznych na terenie gminy Sędziejowice" więcej...

2020-08-19 14:47:10

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn. "Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice w ilości do 600 ton" więcej...

2020-07-21 09:55:24

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn. "Zakup biletów szkolnych miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Sędziejowice w okresie od 1 września 2020r. do 25 czerwca 2021r." więcej...

2020-07-07 13:07:06

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn. "Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Wrzesiny od km 0+000 do km 0+570" więcej...

2020-06-22 12:10:17

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn.: "Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzeninie" więcej...

2020-06-15 10:25:46

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn.: "Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach" więcej...

2020-05-13 09:33:27

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn. "Zakup energii elektrycznej dla Gminy Sędziejowice oraz jednostek organizacyjnych" więcej...

2020-03-31 15:33:52

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 103052E Zduńska Wola – Bilew na odcinku od km 0+000 do km 1+242” więcej...

2020-03-03 14:19:29

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn. "Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice w ilości do 1700 ton" więcej...

2020-01-16 14:27:29

Ogłoszenie o zamówieniu


Wybudowanie budynku przedszkola w systemie budynku pasywnego w miejscowości Sędziejowice – Kolonia, gm. Sędziejowice dz. nr 48 obr. 21 w ramach Projektu: „BUDOWA PRZEDSZKOLA W SĘDZIEJOWICACH” więcej...

2019-12-02 15:10:19

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn.„Zakup biletów szkolnych miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Sędziejowice w okresie od 1 stycznia 2020r. do 26 czerwca 2020 r.” więcej...

2019-11-27 18:55:45

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn.: „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Sędziejowice i jednostek organizacyjnych” więcej...

2019-11-27 18:51:46

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn. "UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY SĘDZIEJOWICE W OKRESIE OD 01.01.2020 R. DO 31.12.2020 R." więcej...

2019-11-21 15:26:18

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn.„Zakup biletów szkolnych miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Sędziejowice w okresie od 1 stycznia 2020r. do 26 czerwca 2020 r.” więcej...

2019-10-30 18:13:32

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach zadania pn. „Budowa przedszkola w Sędziejowicach”. więcej...

2019-10-16 15:04:51

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn. "Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice w ilości do 430 ton" więcej...

2019-10-10 16:07:33

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn. "Zakup i dostawa oleju napędowego w ilości do 65 000l" więcej...

2019-10-10 16:02:48

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn. "Zakup i dostawa oleju opałowego w ilości do 160 000l" więcej...

2019-09-30 08:39:57

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ POJAZDÓW


WÓJT GMINY SĘDZIEJOWICE OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ POJAZDÓW BĘDĄCYCH MIENIEM GMINY SĘDZIEJOWICE. więcej...

2019-09-18 15:00:09

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn.: Wybudowanie budynku przedszkola w systemie budynku pasywnego w miejscowości Sędziejowice – Kolonia, gm. Sędziejowice dz. nr 48 obr. 21 w ramach Projektu: „BUDOWA PRZEDSZKOLA W SĘDZIEJOWICACH” więcej...

2019-09-10 14:35:11

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn.: Odłapywanie oraz hotelowanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy Sędziejowice więcej...

2019-08-05 12:50:39

Ogłosznie o zamówieniu


na zadanie pn.: Wybudowanie budynku przedszkola w systemie budynku pasywnego w miejscowości Sędziejowice – Kolonia, gm. Sędziejowice dz. nr 48 obr. 21 w ramach Projektu: „BUDOWA PRZEDSZKOLA W SĘDZIEJOWICACH” więcej...

2019-07-05 15:13:10

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn.: "Przebudowa dróg wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice" więcej...

2019-06-28 12:13:15

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn.:"Remont drogi gminnej nr 103057E Rososza - Piguła na odcinku od km 0+000 do km 0+830" więcej...

2019-06-18 15:01:02

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn.: Wybudowanie budynku przedszkola w systemie budynku pasywnego w miejscowości Sędziejowice – Kolonia, gm. Sędziejowice dz. nr 48 obr. 21 w ramach Projektu: „BUDOWA PRZEDSZKOLA W SĘDZIEJOWICACH” więcej...

2019-06-05 16:07:40

Ogłoszenie o zamówieniu


Na zadanie pn:"Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Wola Wężykowa na odcinku od km 0+000 do km 0+660" więcej...

2019-03-11 12:28:36

Ogłoszenie o zamówieniu


Na zadanie pn. "Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice w ilości do 2000 ton" więcej...

2019-03-05 15:32:38

Na zadanie pn. "Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice w ilości do 2000 ton"


Na zadanie pn. "Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice w ilości do 2000 ton." więcej...

2018-11-15 13:21:21

Ogłoszenie o zamówieniu


na wykonanie zadania pn.: „Zakup biletów szkolnych miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Sędziejowice w okresie od 1 stycznia 2019r. do 21 czerwca 2019r.” więcej...

2018-10-23 13:18:57

Ogłoszenie o zamówieniu


Na zadanie pn.: Zakup i dostawa oleju napędowego w ilości do 65 000 l. więcej...

2018-09-10 07:53:16

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sędziejowice" więcej...

2018-09-07 13:22:37

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn. "Likwidacja barier transportowych – zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziejowicach" więcej...

2018-08-13 13:19:59

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn.: Remont drogi gminnej nr 103055E Kamostek – Sędziejowice – Kozuby na odcinku od km 0+000 do km 0+636 więcej...

2018-05-21 10:00:38

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn.: Przebudowa istniejącego budynku szkolnego w m. Dobra – na przedszkole więcej...

2018-03-30 09:10:50

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn.: Przebudowa obiektu sportowo – rekreacyjnego w Sędziejowicach - bieżnia więcej...

2018-03-07 10:40:52

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn.: Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice w ilości do 2500 ton więcej...

2018-03-01 10:06:45

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn.: Przebudowa obiektu sportowo – rekreacyjnego w Sędziejowicach - bieżnia więcej...

2018-02-07 12:35:51

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn.: Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Podule na odcinku od km 0+000 do km 1+592 więcej...

2017-11-27 13:34:41

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn.: "Zakup i dostawa oleju napędowego w ilości do 65 000l" więcej...

2017-11-09 11:35:38

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn.: "ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Sędziejowice i jednostek organizacyjnych" więcej...

2017-11-08 10:47:06

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn.: "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 340 000,00 zł" więcej...

2017-11-06 13:37:28

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn.: Zakup biletów szkolnych miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Sędziejowice w okresie od 1 stycznia 2018r. do 22 czerwca 2018r. więcej...

2017-08-28 14:21:44

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn.: Odłapywanie oraz hotelowanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy Sędziejowice więcej...

2017-08-24 10:41:07

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn.: Zakup i dostawa oleju opałowego w ilości do 79 000 l więcej...

2017-06-30 13:14:30

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn.: "Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego typu lekkiego z napędem 4x2 wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach" więcej...

2017-04-28 09:40:11

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn.:"Termomodernizacja bloków komunalnych w m. Pruszków, gm. Sędziejowice" więcej...

2017-04-04 10:36:44

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn.: "Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice w ilości do 2200 ton" więcej...

2017-04-04 09:31:28

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn.: "Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół w Marzeninie z pomieszczeń mieszkalnych na przedszkole" więcej...

2017-02-23 11:40:22

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn.:" Przebudowa drogi gminnej nr 103055E Kamostek - Kolonia Kamostek - Sędziejowice (ul. Dolna w m. Sędziejowice)" więcej...

2017-02-17 11:45:06

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn.: "Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Powstańców 1863 roku w m. Sędziejowice" więcej...

2017-02-17 11:37:07

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn.: "Zakup koparko - ładowarki" więcej...

2017-02-07 10:58:40

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn.: "Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej Wrzesiny - Kustrzyce na odcinku od km 0 + 000 do km 1 + 902". więcej...

2016-11-29 08:54:15

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn.: Ubezpieczenie członków OSP Gminy Sędziejowice w latach 2017-2019 więcej...

2016-11-25 11:26:32

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn.: Zakup biletów szkolnych miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Sędziejowice w okresie od 1 stycznia 2017r. do 23 czerwca 2017r. więcej...

2016-11-15 11:42:05

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn.: Ubezpieczenie członków OSP Gminy Sędziejowice w latach 2017-2019 więcej...

2016-10-21 14:30:12

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn.: Ubezpieczenie Gminy Sędziejowice w latach 2017-2019. więcej...

2016-10-04 14:30:47

Ogłoszenie o zamówieniu


Na zadanie pn.: Zakup i dostawa nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Grabia. więcej...

2016-07-27 16:16:18

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn.: Zakup biletów szkolnych miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Sędziejowice w okresie od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. więcej...

2016-07-27 15:01:36

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn.: Konserwacja urządzeń oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy Sędziejowice w latach 2017 - 2018 więcej...

2016-07-27 13:36:41

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn.: Zakup i dostawa oleju napędowego w ilości do 65.000 l. więcej...

2016-07-22 14:48:17

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn.: Odłapywanie oraz hotelowanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy Sędziejowice. więcej...

2016-07-22 13:17:43

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn.: Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice w ilości do 1000 ton więcej...

2016-05-30 13:44:13

ZAPYTANIE OFERTOWE


Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia placu zabaw w ramach urządzania placów zabaw ze środków funduszu sołeckiego na terenie gminy Sędziejowice, w miejscowościach Bilew oraz Pruszków. Ponadto, zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dwóch, odrębnych dla każdej z ww. miejscowości, projektów budowy placu zabaw, w czterech egzemplarzach każdy, na potrzeby zgłoszenia przez Zamawiającego właściwej jednostce nadzoru budowlanego. więcej...

2016-04-06 14:49:41

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn.: Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice w ilości do 2000 ton. więcej...

2016-03-11 12:30:25

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn.: "Remont drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Grabia Trzecia na odcinku od km 0+000 do km 2+392 (dz. nr 81 i 227/1)" więcej...

2016-01-21 14:38:07

Ogłoszenie


o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu ratowniczo - gaśniczego więcej...

2015-11-09 14:46:02

ZAPYTANIE OFERTOWE


Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia placu zabaw w ramach urządzania placu zabaw ze środków funduszu sołeckiego na terenie gminy Sędziejowice w miejscowości Dobra. Ponadto, zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie projektu budowy placu zabaw w czterech egzemplarzach na potrzeby zgłoszenia przez Zamawiającego właściwej jednostce nadzoru budowlanego. więcej...

2015-10-14 15:05:43

Zapytanie ofertowe


więcej...

2015-10-06 15:30:06

Zapytanie ofertowe


wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej na: "Zakup wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki wraz z dostawą do siedziby zamawiającego" więcej...

2015-09-22 13:55:42

Zapytanie ofertowe


w ramach projektu ,,Sędziejowickie przedszkolaki naszą dumą’’ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej na: "Zakup zabawek, pomocy edukacyjnych oraz artykułów plastycznych wraz z dostawą do siedziby zamawiającego" więcej...

2015-09-22 13:47:01

Zapytanie ofertowe


w ramach projektu ,,Sędziejowickie przedszkolaki naszą dumą’’ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej na: "Zakup wyposażenia zapewniającego utrzymanie czystości wraz z dostawą do siedziby zamawiającego" więcej...

2015-09-18 14:45:50

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadnie pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 103053E Wola Marzeńska - Niecenia - Sięganów na odcinku od km 0+000 do km 0+798 (działki nr 571/4 i 429/2)". więcej...

2015-09-04 14:39:58

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn.: Odłapywanie oraz hotelowanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy Sędziejowice. więcej...

2015-09-04 14:28:02

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie: Zakup i dostawa oleju opałowego w ilości do 79.000 l. więcej...

2015-08-21 13:26:04

Zapytanie ofertowe


Gmina Sędziejowice zaprasza do złożenia oferty: w ramach projektu ,,Sędziejowickie przedszkolaki naszą dumą’’ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, na zadanie pn.: "Zakup wraz z montażem rolet okiennych oraz zabudowę grzejników" więcej...

2015-08-07 12:05:40

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn.:Zakup biletów szkolnych miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Sędziejowice w roku szkolnym 2015/2016 więcej...

2015-08-05 14:44:01

Zapytanie ofertowe


Gmina Sędziejowice zaprasza do złożenia oferty: w ramach projektu ,,Sędziejowickie przedszkolaki naszą dumą’’ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, na zadanie pn.: "Zakup wraz z dostawą mebli i wyposażenia" więcej...

2015-07-31 14:40:05

Ogłoszenie o zamówieniu


Ochotnicza Straż Pożarna w Bilewie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Zakup i dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu 4x2 wraz z wyposażeniem. więcej...

2015-07-22 15:12:30

Zapytanie ofertowe


Gmina Sędziejowice zaprasza do złożenia oferty: w ramach projektu ,,Sędziejowickie przedszkolaki naszą dumą’’ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, na zadanie pn.: "Zakup wyposażenia kuchni" więcej...

2015-07-22 15:00:14

Zapytanie ofertowe


Gmina Sędziejowice zaprasza do złożenia oferty: w ramach projektu ,,Sędziejowickie przedszkolaki naszą dumą’’ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, na zadanie pn.: "Zakup wyposażenia zapewniającego dostosowanie toalet do potrzeb dzieci oraz personelu" więcej...

2015-07-14 16:18:15

Zapytanie ofertowe


Gmina Sędziejowice zaprasza do złożenia oferty: w ramach projektu "Sędziejowickie przedszkolaki naszą dumą" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. więcej...

2015-07-01 15:08:03

Zapytanie ofertowe


Gmina Sędziejowice zaprasza do złożenia oferty: w ramach projektu ,,Sędziejowickie przedszkolaki naszą dumą’’ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, na zadanie pn.: "Zakup, dostawę oraz instalację sprzętu multimedialnego". więcej...

2015-05-27 13:33:55

ogloszenie o zamówieniu


na zadanie pn.: Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicy Leśnej w Sędziejowicach więcej...

2015-04-17 13:59:42

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn.: Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice w ilości do 2000 ton. więcej...

2015-02-19 14:16:12

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn.: „Zakup i dostawa oleju napędowego w ilości do 65.000 l.” więcej...

2015-01-21 12:04:28

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 103055E Kamostek - Sędziejowice - Kozuby na odcinku Sędziejowice - Stare Kozuby od km 0+000 do km 1+809. więcej...

2014-11-25 13:20:50

Ogłoszenie o zamówieniu


ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY SĘDZIEJOWICE więcej...

2014-10-17 13:28:44

Ogłoszenie o zamówieniu


ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY SĘDZIEJOWICE więcej...

2014-09-26 13:26:19

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn.: Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice w ilości do 1000 ton więcej...

2014-09-26 10:52:22

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn.: Remont drogi gminnej nr 103055E w miejscowości Grabica na odcinku od km 0+000 do km 0+990 (działki nr 17 i 56. więcej...

2014-09-23 11:43:05

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn.: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY SĘDZIEJOWICE I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH więcej...

2014-09-08 12:35:04

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn.: Odłapywanie oraz hotelowanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy Sędziejowice. więcej...

2014-08-06 10:51:47

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn.: „Remont drogi gminnej nr 103056E w miejscowości Dobra na odcinku od km 0+000 do km 1+260 (działka nr 254)”. więcej...

2014-07-21 10:26:31

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn.: Zakup biletów szkolnych miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Sędziejowice w roku szkolnym 2014/2015. więcej...

2014-07-02 12:59:59

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej


Gmina Sędziejowice zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn.: „Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziejowicach". więcej...

2014-06-26 11:59:39

Ogłoszenie o zamówieniu


na wykonanie zadania p.n.: „Przebudowa drogi gminnej nr 119008E, granica gminy Zapolice – Wrzesiny – Marzenin, od km 0 + 000 do km 2+624” więcej...

2014-04-29 14:23:41

Ogłoszenie o zamówieniu


Przebudowa części pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach. więcej...

2014-04-02 12:16:58

Ogłoszenie o zamówieniu


Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice w ilości do 2000 ton więcej...

2014-01-13 12:39:29

Ogłoszenie o zamówieniu


Konserwacja urządzeń oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy Sędziejowice w latach 2014 - 2016. więcej...

2013-04-18 14:49:37

Ogłoszenie o zamówieniu


ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY SĘDZIEJOWICE więcej...

bip_menu_bottom