bip_menu_top

2018-01-10 09:28:18

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r.


Na postawie art. 13a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), Zamawiający przekazuje informacje, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy Pzp. więcej...

2017-01-26 09:45:42

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r.


Na postawie art. 13a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający przekazuje informacje, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy Pzp. więcej...

bip_menu_bottom