bip_menu_top
print

2019-11-28 16:12:57

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: „Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice w ilości do 430 ton”.

RW.VI.271.17.2019                                                  Data: 28.11.2019 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.17.2019 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice w ilości do 430 ton”.

 

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający – Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) informuje  o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 8, złożonej przez Wykonawcę:

„OL – BUD” Olga Pilśniak
ul. Zachodnia 4
98 – 330 Pajęczno

który zaoferował cenę brutto: 29 618,40 zł. Słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset osiemnaście i 40/100 złotych.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryteriów:

- cena – 60%,
- termin dostawy – 40%.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 24.10.2019 r., godz. 10:00, złożono 9 ofert:

Oferta nr 1:
„MADURA” Anna Gierasińska

Kowala – Kolonia 12B

26-624 Kowala Stępocina

Oferta nie podlegała punktacji.

 

Oferta nr 2:
KRUSZYWOSORT

PPHU Wiktor Siadaczka
ul. Marglowa 83
26 – 600 Radom

Oferta nie podlegała punktacji.

Oferta nr 3:
Usługi Transportowe
Maciej Ośródka
Kuźnica Skakawska

ul. Kępińska 7A

98-400 Wieruszów

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

·        cena 60%:  53,78 pkt

·        termin dostawy 40%: 40 pkt

Łączna ilość punktów:  93,78 pkt.

 

Oferta nr 4:
GRANROCK Sp. z o.o.

ul. Konna 2B lok 7

52-200 Wysoka

Oferta nie podlegała punktacji.

 

 

 

 

 

 

 

Oferta nr 5:

BETIS Beata Maślanka Usługi Transportowe

Żdżary 81A

98-430 Bolesławiec

Oferta nie podlegała punktacji.

 

Oferta nr 6:

POL -TRANS

Polak Przemysław

Kocina 25

98-170 Widawa

Oferta nie podlegała punktacji.

Oferta nr 7:

Firma Transportowo – Usługowa Mirosław Krysztofiak

Żychlin 6
63-322 Gołuchów

 

Oferta nie podlegała punktacji.

 

Oferta nr 8:
„OL – BUD” Olga Pilśniak
ul. Zachodnia 4
98 – 330 Pajęczno

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

·        cena 60%: 60 pkt

·        termin dostawy 40%: 40 pkt

Łączna ilość punktów:  100 pkt.

 

Oferta nr 9:

PPHU Beata Pająk

Biała 49

98-332 Rząśnia

Punktacja przyznana Wykonawcy
w ramach kryteriów:

·        cena 60%: 53,76 pkt

·        termin dostawy 40%: 40 pkt

Łączna ilość punktów:  93,76 pkt.

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

Wójt Gminy Sędziejowice Dariusz Cieślak

Informacje o artykule

Autor: Grażyna Stankiewicz
Zredagował(a): Grażyna Stankiewicz
Data powstania: 28.11.2019 16:12
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2974

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom