bip_menu_top
print

2020-08-28 12:55:27

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: "Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice w ilości do 600 ton"

RW.VI.271.12.2020                                                     Data: 28.08.2020 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.12.2020 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice w ilości do 600 ton”.

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający – Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) informuje  o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 3, złożonej przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Beata Pająk
Biała 49
98-332 Rząśnia

który zaoferował cenę brutto: 38 154,00 zł. Słownie: trzydzieści osiem tysięcy sto pięćdziesiąt cztery  i 00/100 złotych.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryteriów:

- cena – 60%,
- termin dostawy – 40%.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 27.08.2020 r., godz. 10:00, złożono 5 ofert:

Oferta nr 1:
PHU Sylmar s.c.
Sylwester Paturaj, Marcin Małgorzaciak
Wodzin – Majoracki, ul. Wodzińska 109
95 – 080 Tuszyn


Oferta nie podlegała punktacji.

Oferta nr 2:
P.H.U. „PRZEMTRANS”
Przemysław Wcisły
ul. Cicha 3
98-160 Sędziejowice


Oferta nie podlegała punktacji.

Oferta nr 3:

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno – Handlowo – Usługowe
Beata Pająk
Biała 49
98-332 Rząśnia

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

 • cena 60%: 54,40 pkt
 • termin dostawy 40%: 40 pkt

Łączna ilość punktów: 94,40 pkt.

Oferta nr 4:

OL-BUD” Olga Pilśniak
ul. Zachodnia 4
98-330 Pajęczno


Oferta nie podlegała punktacji.

Oferta nr 5:

P.H.U. „DAW-TRANS DUO”
Dawid Podstawka
Kostomłoty Drugie, ul. Bugajska 77
26-085 Miedziana Góra


Oferta nie podlegała punktacji.

 

W toku badania i oceny złożonych ofert, w niniejszym postępowaniu przetargowym, Zamawiający podjął decyzję o odrzuceniu oferty złożonej przez Wykonawcę:

 • PHU Sylmar s.c.
  Sylwester Paturaj, Marcin Małgorzaciak
  Wodzin – Majoracki, ul. Wodzińska 109
  95 – 080 Tuszyn
 • P.H.U. „PRZEMTRANS”
  Przemysław Wcisły
  Marzenin, ul. Cicha 3
  98-160 Sędziejowice
 • „OL-BUD” Olga Pilśniak
  Zachodnia 4
  98 – 330 Pajęczno
 • P.H.U. „DAW-TRANS DUO”
  Dawid Podstawka
  Kostomłoty Drugie
  ul.
  Bugajska 77
  26-085 Miedziana Góra

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

 

Wójt Gminy Sędziejowice

Dariusz Cieślak

Informacje o artykule

Autor: Sylwia Jaworska
Zredagował(a): Sylwia Jaworska
Data powstania: 28.08.2020 12:55
Data ostatniej modyfikacji: 28.08.2020 12:58
Liczba wyświetleń: 2234

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Rozstrzygnięcie przetargu 28.08.2020 12:57 Sylwia Jaworska
2 Rozstrzygnięcie przetargu 28.08.2020 12:57 Sylwia Jaworska
3 Rozstrzygnięcie przetargu 28.08.2020 12:56 Sylwia Jaworska
4 Rozstrzygnięcie przetargu 28.08.2020 12:56 Sylwia Jaworska
5 Rozstrzygnięcie przetargu 28.08.2020 12:55 Sylwia Jaworska
bip_menu_bottom