bip_menu_top
print

2012-08-31 10:18:25

Wykaz uchwał Rady Gminy w kadencji 2002 -2006


1.Uchwała nr II/15/2002 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych – Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2004 r. Nr 311, poz. 3780; 

2.Uchwała nr II/17/2002 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 4 grudnia 2002r. w sprawie podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psów – Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2002 r. Nr 315, poz. 3939;  

3.Uchwała nr II/18/2002 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 4 grudnia 2002r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych – Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2002 r. Nr 322, poz. 4405;

4.Uchwała nr II/19/2002 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 4 grudnia 2002r. w sprawie opłaty targowej - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2002 r. Nr 315, poz. 3940;

5.Uchwała nr III/27/2002 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 13 grudnia 2002 r . w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości  – Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2002 r. Nr 315, poz. 3941;

6.Uchwała nr III/28/2002 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości- Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2002 r. Nr 315 poz. 3942;

7.Uchwała nr III/29/2002 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów i ustalenia terminu jego poboru - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2002 r. Nr 315, poz.3943;

8.Uchwała nr III/30/2002 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/18/2002 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 4 grudnia 2002 r. – Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2002r. Nr 322, poz. 4406;   

9.Uchwała nr V/33/2003 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 13 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na 2003 r. – Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2003 r. Nr 77, poz. 707;

10.Uchwała nr V/35/2003 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 13 lutego 2003r. w sprawie Statutu Gminy Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego  z 2003r. Nr 61 poz. 557; 

11.Uchwała nr V/44/2003 Rady Gminy Sędziejowice  z dnia 13 lutego 2003r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Sędziejowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2003 Nr 61 poz. 558;

12.Uchwała nr VI/45/2003 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego w 2003 Nr 234 poz. 2184;

13.Uchwała nr VI/50/03 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 kwietnia 2003r.  w sprawie organizacji i zakresu działania sołectw – Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2003 r. Nr 139 poz. 1381;

14.Uchwała nr VI/51/03 Rady Gminy Sędziejowice  z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Sędziejowice – Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2003 r. Nr 147, poz. 1465;

15.Uchwała nr VI/52/03 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie zatwierdzenia cen wody oraz opłat za odprowadzenie ścieków do kanalizacji wiejskiej – Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2003 r. Nr 143, poz. 1421;

16.Uchwała nr VII/65/03 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 czerwca 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za przedszkole - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2003 r. Nr 203 poz. 1943;

17.Uchwała nr VIII/72/03 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 12 września 2003 r.  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice w miejscowości Bilew – Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2003 r. Nr 296 poz. 2563;

18.Uchwała nr VIII/73/03 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 12 września 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice w miejscowościach Brzeski, Sobiepany - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2003 r. Nr 296, poz. 2564;

19.Uchwała nr VIII/74/03 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 12 września 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice w miejscowościach Grabia, Wola Wężykowa – Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2003 r. Nr 296, poz. 2565;

20.Uchwała nr VIII/75/03 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 12 września 2003 r.  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice w miejscowościach Kozuby, Grabica – Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2003 r. Nr 296, poz. 2566;  

21.Uchwała nr VIII/76/03 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 12 września 2003 r.  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice w miejscowości Marzenin - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2003 r. Nr 296, poz. 2567;

22.Uchwała nr VIII/77/03 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 12 września 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice w miejscowości Podule - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2003 r. Nr 296, poz. 2568;

23.Uchwała nr VIII/78/03 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 12 września 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice w miejscowości Pruszków - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2003 r. Nr 296, poz. 2569;

24.Uchwała nr VIII/79/03 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 12 września 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice w miejscowościach Sędziejowice - Kolonia i Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2003 r. Nr 296, poz. 2570;

25.Uchwała nr VIII/80/03 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 12 września 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice w miejscowości Żagliny - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2003 r. Nr 296, poz. 2571;

26.Uchwała nr IX/84/03 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Sędziejowicach  - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2003 r. Nr 346, poz. 3285;

27.Uchwała nr IX/85/03 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sędziejowicach – Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2003 r. Nr 346, poz. 3286;

28.Uchwała nr IX/87/03 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości – Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2003 r. Nr 341, poz. 3081;

29.Uchwała nr IX/88/03 Rady Gminy Sędziejowice  z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/18/2002 Rady Gminy w Sędziejowicach z dnia 4 grudnia 2002 r. - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2003 r. Nr 352 poz. 3511;

30. Uchwała nr IX/89/03 Rady Gminy Sędziejowice  z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków  transportowych - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2003 r. Nr 341, poz. 3082;

31.Uchwała nr IX/90/03 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów i ustalenia terminu jego poboru - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2003 r. Nr 341, poz. 3083;

32.Uchwała nr XI/94/03 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na rok 2004 - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2004 r. Nr 81, poz. 703;

33.Uchwała nr XII/104/04 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice – Dz. Urz. Woj. Łódzkiego  .....

34.Uchwała nr XII/109/04 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 kwietnia 2004 r.  w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2004 r. Nr 142, poz. 1314;

35.Uchwała nr XII/110/04 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia cen wody oraz opłat za odprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2004 r. Nr 142, poz. 1315;

36.Uchwała nr XII/111/04 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest gmina Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2004 r. Nr 142, poz. 1316;

37.Uchwała nr XIII/119/04 Rady Gminy Sędziejowice z 30 czerwca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za przedszkole - Dz. Urz.  Woj. Łódzkiego z 2004 r. Nr 215, poz.1925;

38.Uchwała nr XVI/130/04 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 6 grudnia 2004r.  w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2004 r. Nr 341, poz. 3417;

39.Uchwała nr XVI/132/04 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 6 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2004 r. Nr 352, poz. 3776;

40. Uchwała nr XVI/133/04 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji na cele publiczne dla podmiotów  niezaliczanych do sektora finansów publicznych, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2005 r. Nr 52, poz. 540; 

41.Uchwała nr XVIII/140/05 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 22 marca 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na rok 2005 - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2005 r. Nr 210, poz. 2154;

42.Uchwała nr XVIII/144/05 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 22 marca 2005r. w sprawie regulaminu dodatków oraz wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkole i przedszkolach prowadzonych przez gminę Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2005 r. Nr 100, poz. 998;

43. Uchwała nr XVIII/145/05 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 22 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2005 r. Nr 100, poz. 999;

44. Uchwała nr XVIII/147/05 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 22 marca 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnej Jednostce Usług Komunalnych w Sędziejowicach - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2005r. Nr 100, poz. 1000;

45. Uchwała nr XIX/148/05 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 kwietnia 2005 r.  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z .....

46. Uchwała nr XX/160/05 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 23 czerwca 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za przedszkole - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2005 r. Nr 221, poz. 2218;

47. Uchwała nr XXII/174/05 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od ośrodków transportowych - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2005 r. Nr 362, poz. 3432;

48. Uchwała nr XXII/176/05 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielano pomocy materialnej o charakterze socjalnym- Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2005 r. Nr 360, poz. 3321;

49. Uchwała nr XXIII/182/05 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 grudnia 2005 r.  w sprawie regulaminu dodatków oraz wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, i przedszkolach prowadzonych przez gminę Sędziejowice – Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2006 r. Nr 19, poz. 192;

50. Uchwała nr XXIV/187/06 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie budżetu na rok 2006  –Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2006 r. Nr 127, poz. 1000;

51. Uchwała nr XXIV/194/06 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczonych terenów gminy Sędziejowice w miejscowościach: Sędziejowice, Sędziejowice-Kolonia, Marzenin, Bilew, Brzeski, Pruszków, Żagliny- Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2006 r. Nr 69, poz. 611;

52. Uchwała nr XXV/195/06 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2006 r. Nr 215, poz. 1687;

53. Uchwała nr XXV/202/06 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie dokonania zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach- Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2006 r. Nr 159, poz. 1279;

54. Uchwała nr XXVII/207/06 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 czerwca 2006 r.  w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2006 r. Nr 265, poz. 2044;

55. Uchwała nr XXVII/214/06 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie gminy Sędziejowice”- Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2006 r. Nr 265, poz. 2045;

56. Uchwała nr XXVII/215/06 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2006 r. Nr 265, poz. 2046;

57. Uchwała nr XXVII/216/06 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnej Jednostce Usług Komunalnych w Sędziejowicach - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2006r. Nr 265, poz. 2047;

58. Uchwała nr XXVII/218/06 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 czerwca  2006 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz zasad zwrotu wydatków na świadczoną pomoc rzeczową - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2006 r. Nr 265, poz. 2048;

59. Uchwała nr XXVII/220/06 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sędziejowicach - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2006 r. Nr 265, poz. 2049;

60. Uchwała nr XXVIII/230/06 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 20 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2006 r. Nr 344, poz. 2627;

61. Uchwała nr XXIX/233/06 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 26 października 2006 r.  w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2006 r. Nr 412, poz. 3234;

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Michał Ułański
Data powstania: 31.08.2012 09:18
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 6375

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom