bip_menu_top

2019-11-14 13:01:24

Interpelacja radnej Sylwii Rozwód z dnia 08 listopada 2019 r.


w sprawie zamontowania Oświetlenia ulicznego na odcinku: od drogi 481 w kierunku wsi Dobra i Kamostek więcej...

2019-09-13 08:46:00

Interpelacja radnej Katarzyny Sobali z dnia 09 września 2019 r.


w sprawie tabliczek kierunkowych w sołectwie Dobra. więcej...

2019-09-13 08:43:46

Interpelacja radnej Katarzyny Sobali z dnia 09 września 2019 r.


w sprawie progu zwalniającego w sołectwie Dobra. więcej...

2018-12-31 11:33:42

Interpelacja radnej Danuty Kardas wraz z odpowiedzią


Interpelacja radnej Danuty Kardas wraz z odpowiedzią na interpelację radnej Danuty Kardas. więcej...

bip_menu_bottom