bip_menu_top

2019-07-02 14:35:44

Wniosek rolnika o szacowanie szkód z załącznikami - 2019 r.


Wójt Gminy Sędziejowice informuje. W związku ze stwierdzeniem szkód w rolnictwie spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, potwierdzonego raportami IUNG w Puławach - informuję o wdrożeniu procedury szacowania strat spowodowanych suszą. więcej...

2018-07-03 10:36:50

Informacja Wójta Gminy Sędziejowice o zamiarze wszczęcia procedury związanej z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych dotkniętych suszą w 2018 roku.


W związku z wystąpieniem szkód w rolnictwie spowodowanych suszą - potwierdzonych ekspertyzą IUNG w Puławach - informuję Państwa o wszczęciu procedury związanej z przyjmowaniem wniosków (rolników) o szacowanie strat w gospodarstwach rolnych. więcej...

2016-03-07 13:54:47

Komunikat dotyczący ujemnych skutków przezimowania wymarznięć upraw polowych


Wójt Gminy Sędziejowice informuje, że w okresie zimowym 2015/2016 r. w wojewodztwie łodzkim przeprowadzona wstępna ocena stanu przezimowania głównych upraw polowych w Polsce (wg. stanu na dzień 11 lutego 2016 r.) przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach wskazuje, że uszkodzenia mrozowe sięgają średnio około 10 % powierzchni zboż w kraju. Na terenie Gminy Sędziejowice złe przezimowanie i uszkodzenia mrozowe dotyczą szczególnie upraw rzepaku oraz jęczmienia ozimego. więcej...

2013-07-01 14:27:11

Informacja Wójta Gminy Sędziejowice


W sprawie wszczęcia procedury związanej z szacowaniem szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem ujemnych skutków atmosferycznych na terenie Gminy Sędziejowice. Rolników dotkniętych szkodami w uprawach prosi się o składanie wniosków o szacowanie szkód na załączonych formularzach. Podstawą uzyskania kredytu preferencyjnego na odtworzenie produkcji rolnej podobnie jak w ubiegłych latach będą potwierdzone przez komisję łączne szkody w wysokości większej niż 30% przychodowości rocznej gospodarstwa rolnego. Przedstawiona we wniosku struktura zasiewów oraz produkcja zwierzęca muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty w ARiMR. więcej...

2011-06-30 12:35:30

Informacja w sprawie kredytów klęskowych dla gospodarstw rolnych 2011r.


Informuję rolników Gminy Sędziejowice, że z dniem 07.07.2011r. upływa termin składania wniosków o pomoc państwa w zakresie kredytów preferencyjnych na odtworzenie, wznowienie produkcji rolnej gospodarstw rolnych dotkniętych wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych ( przymrozki wiosenne ). Uwaga: wnioski po terminie nie będą przyjmowane. więcej...

2011-06-27 10:46:34

Zarządzenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych i opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji na terenie gminy Sędziejowice. więcej...

bip_menu_bottom