bip_menu_top
print

2011-05-31 13:42:58

Kredyty klęskowe dla gospodarstw rolnych w 2011 r.


W związku z informacjami z terenu dotyczącymi uszkodzeniami upraw przez przymrozki na początku maja bieżącego roku, oraz konsultacjami w tej sprawie   z Urzędem Wojewódzkim w Łodzi  informuję Państwa że na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi już się ukazały nowe warunki na których rolnicy dotknięci wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych  mogą się ubiegać o pomoc państwa w zakresie  kredytów preferencyjnych na odtworzenie, wznowienie produkcji rolnej. 

Zmiany które zostały wprowadzone w stosunku do ubiegłego roku dotyczą głównie oceny ekonomicznej produkcyjności gospodarstw, przede wszystkim przychodowości gospodarstwa do której obecnie doliczana jest produkcja zwierzęca.  To oznacza że trudniej będzie uzyskać kwalifikację (tj. przekroczyć 30% przychodowości) umożliwiającą uzyskanie kredytu preferencyjnego na odtworzenie produkcji. Dla tego zanim dokonają Państwo zgłoszeń proszę policzyć czy poziom zaistniałych szkód przekracza 30% próg przychodowości - jeśli nie - składanie wniosku jest bezcelowe.

Niezwłocznie zamieścimy na naszej stronie internetowej: warunki, formularze i załączniki niezbędne do dokonania zgłoszenia szkód.

Po 10 czerwca powołana zostanie gminna komisja ds. szacowania szkód o terminie rozpoczęcia działalności w terenie poinformujemy Państwa publikacją na naszej stronie internetowej oraz stosowną kurendą.

z up. Wójta
mgr inż. Jan Grecki
Kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Wniosek o oszacowanie szkód.pdf Wniosek o oszacowanie szkód przez komisje 2011-05-31 13:49:20 Matuszkiewicz Dariusz
załącznik Oświadczenie o poniesionych szkodach w budynkach.pdf Oświadczenie o poniesionych szkodach w budynkach i innych środkach trwałych w gospodarstwie 2011-05-31 13:48:50 Matuszkiewicz Dariusz
załącznik Oświadczenie o ilości zwierząt.pdf Oświadczenie o ilości zwierząt i ich cenach 2011-05-31 13:48:00 Matuszkiewicz Dariusz
załącznik Oświadczenie o produkcji.pdf Oświadczenie o produkcji (przychodach) za okres trzech lat 2011-05-31 13:47:22 Matuszkiewicz Dariusz
załącznik Oświadczenie o strukturze upraw.pdf Oświadczenie o strukturze upraw w 2011 r. 2011-05-31 13:46:48 Matuszkiewicz Dariusz
załącznik Wyliczenie średnich plonów.pdf Wyliczenie średnich uzyskanych plonów i cen za okres trzech lat 2011-05-31 13:46:14 Matuszkiewicz Dariusz
załącznik Informacja dla rolników.pdf Informacja dla rolników 2011-05-31 13:45:30 Matuszkiewicz Dariusz
załącznik Pismo przewodnie.pdf Pismo przewodnie ws. kredytów klęskowych dla gospodarstw rolnych w 2011 r. 2011-05-31 13:45:00 Matuszkiewicz Dariusz

Informacje o artykule

Autor: Krzysztof Hadrysiak
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 31.05.2011 12:42
Data ostatniej modyfikacji: 31.05.2011 12:49
Liczba wyświetleń: 3499

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom