bip_menu_top

2020-02-19 15:29:34

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SĘDZIEJOWICACH


Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Sędziejowicach, siedziba oraz plan dyżurów związany z przyjmowaniem zgłoszeń listy kandydatów na radnych. więcej...

2020-02-19 08:21:15

POSTANOWIENIE NR 21/2020 z dnia 18 lutego 2020 r.


w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Sędziejowicach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sędziejowice zarządzonych na dzień 29 marca 2020 r. więcej...

2020-02-19 08:19:05

POSTANOWIENIE NR 20/2020 z dnia 18 lutego 2020 r.


w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Sędziejowicach. więcej...

2020-02-14 15:04:19

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 14 lutego 2020 r.


o liczbie brakujących kandydatów, terminie dodatkowych zgłoszeń i terminie ewentualnego losowania składów komisji obwodowych komisji wyborczych. więcej...

2020-02-04 17:31:45

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI II O ZAREJESTROWANYCH KOMITETACH


o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sędziejowice zarządzonych na dzień 29 marca 2020 r. więcej...

2020-01-28 14:11:04

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 22 stycznia 2020 roku


o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Sędziejowicach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sędziejowice zarządzonych na dzień 29 marca 2020 r. więcej...

2020-01-22 16:33:56

Informacja KBW w Łodzi - formularze do pobrania


w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sędziejowice, w okręgu wyborczym nr 13, zarządzone na dzień 29 marca 2020 r. więcej...

2020-01-22 16:26:50

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI II


w sprawie sposobu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Sędziejowicach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sędziejowice zarządzonych na dzień 29 marca 2020 r. więcej...

2020-01-22 16:25:10

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w ŁODZI II z dnia 22 stycznia 2020 r.


o miejscu i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sędziejowice w okręgu wyborczym Nr 13, zarządzonych na dzień 29 marca 2020 r. więcej...

2020-01-22 16:16:15

Informacja


O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sędziejowice w okręgu wyborczym nr 13 zarządzonych na dzień 29 marca 2020 r. więcej...

2020-01-22 16:12:26

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI II z dnia 22 stycznia 2020 r.


w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o terminie złożenia sprawozdań finansowych oraz miejscu i sposobie udostępniania do wglądu przedłożonych Komisarzowi Wyborczemu w Łodzi II sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sędziejowice, zarządzonych na dzień 29 marca 2020 więcej...

2020-01-22 10:05:13

ZARZĄDZENIE NR 24/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r.


w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sędziejowice w dniu niedziela 29 marca 2020 r. więcej...

2020-01-22 10:03:01

POSTANOWIENIE NR 735/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r.


w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Jarosława Piotra Owczarza. więcej...

bip_menu_bottom