bip_menu_top

2019-08-23 14:53:12

OBWIESZCZENIE o wylosowanych numerach list


Gminnej Komisji Wyborczej w Sędziejowicach z dnia 23 sierpnia 2019 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sędziejowice zarządzonych na dzień 15 września 2019 r. więcej...

2019-08-19 12:47:04

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 19 sierpnia 2019 r.


o liczbie brakujących kandydatów, terminie dodatkowych zgłoszeń i terminie ewentualnego losowania składów komisji obwodowych komisji wyborczych. więcej...

2019-08-16 16:42:56

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 16 sierpnia 2019 r.


o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sędziejowice w okręgu wyborczym nr 3, zarządzonych na dzień 15 września 2019 r.. więcej...

2019-08-08 10:01:58

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SĘDZIEJOWICACH


Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Sędziejowicach, siedziba oraz plan dyżurów związany z przyjmowaniem zgłoszeń listy kandydatów na radnych. więcej...

2019-08-06 15:47:05

POSTANOWIENIE NR 429/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 6 sierpnia 2019 r.


w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Sędziejowicach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sędziejowice zarządzonych na dzień 15 września 2019 r. więcej...

2019-08-06 15:44:48

POSTANOWIENIE NR 426/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 6 sierpnia 2019 r.


sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Sędziejowicach więcej...

2019-08-05 15:42:48

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 2 sierpnia 2019 r.


o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji. więcej...

2019-07-26 14:58:56

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI II z dnia 24 lipca 2019 r.


o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sędziejowice zarządzonych na dzień 15 września 2019 r. więcej...

2019-07-24 14:29:17

Informacja KBW w Łodzi - formularze do pobrania


w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sędziejowice, w okręgu wyborczym nr 3, zarządzone na dzień 15 września 2019 r. więcej...

2019-07-24 14:24:58

POSTANOWIENIE NR 362/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI II z dnia 25 czerwca 2019 r.


w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Sędziejowice. więcej...

2019-07-24 14:22:57

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI II


w sprawie sposobu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Sędziejowicach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sędziejowice zarządzonych na dzień 15 września 2019 r. więcej...

2019-07-24 14:20:38

Informacja o upływie terminów związanych


ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sędziejowice w okręgu wyborczym nr 3 zarządzonych na dzień 15 września 2019 r. więcej...

2019-07-24 14:16:40

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI II z dnia 11 lipca 2019 r.


w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o terminie złożenia sprawozdań finansowych oraz miejscu i sposobie udostępniania do wglądu przedłożonych Komisarzowi Wyborczemu w Łodzi II sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sędziejowice, zarządzonych na dzień 15 września 2019 r. więcej...

2019-07-24 14:14:16

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI II z dnia 22 lipca 2019 r.


o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sędziejowice zarządzonych na dzień 15 września 2019 r. więcej...

2019-07-22 15:31:51

Informacja - siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz głosowaniu korespondencyjnym i przez pełnomocnika.


Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sędziejowice zarządzonych na dzień 15 września 2019 r. więcej...

2019-07-22 14:51:35

Obwieszczenie - wybory uzupełniające do RG Sędziejowice 15.09.2019


w sprawie informacji o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Sędziejowicach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sędziejowice zarządzonych na dzień 15 września 2019 r. więcej...

2019-07-22 14:50:18

ZARZĄDZENIE NR 188/2019 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 10 lipca 2019 r.


w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sędziejowice. więcej...

bip_menu_bottom