powrót na stronę graficzną
Urząd Gminy Sędziejowice
skocz do góry skocz do góry skocz do góry skocz do góry skocz do góry

2018-08-14 14:35:22

Zarządzenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Sędziejowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. więcej...

2018-08-02 09:30:06

Informacja Wójta Gminy Sędziejowice


Informacja Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 30 lipca 2018 r. o powołanym urzędniku wyborczym dla Gminy Sędziejowice więcej...

2018-08-02 09:27:32

Informacja z dnia 6 kwietnia 2018 r.


Informacja o objęciu powierzonej funkcji Komisarza Wyborczego w Łodzi II, właściwości terytorialnej oraz o siedzibie i czasie pracy więcej...

2018-08-02 09:24:18

Uchwała NR XXXIX/286/18 z dnia 28 marca 2018 r.


w sprawie podziału gminy Sędziejowice na stałe obwody głosowania więcej...

2018-08-02 09:22:34

Uchwała NR XXXIX/285/18 z dnia 28 marca 2018 r.


w sprawie podziału gminy Sędziejowice na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu więcej...

2018-05-07 12:49:13

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO


w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia nr 21/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim więcej...

2018-01-16 09:19:03

Informacja PKW nt. rejestru wyborców


Informacja Prasowa - Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców! więcej...