bip_menu_top
print

2018-02-12 09:28:01

Elektronizacja


Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), w tym jednolity europejski dokument zamówienia, od 18 kwietnia 2018r. Wykonawca będzie podpisywał kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazywał za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W związku z istotnymi zmianami związanymi ze sposobem przekazywania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, które obowiązywać będą od dnia 18 kwietnia 2018 r., w przypadku postępowań wszczętych od dnia 18 kwietnia 2018 r., Urząd Zamówień Publicznych przygotował instrukcję składania JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej składania w formie elektronicznej, a także krótką instrukcję obrazującą graficznie sposób postępowania przy składaniu JEDZ.

Źródło: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/elektroniczny-jedz

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Instrukcja_skladania_JEDZ_-_schemat.pdf Schemat 2018-02-12 09:35:51 Graczyk Sylwia
załącznik Instrukcja_skladania_JEDZ_-_opis.pdf Opis 2018-02-12 09:35:42 Graczyk Sylwia

Informacje o artykule

Autor: Sylwia Graczyk
Zredagował(a): Sylwia Graczyk
Data powstania: 12.02.2018 08:28
Data ostatniej modyfikacji: 12.02.2018 09:46
Liczba wyświetleń: 555

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Elektronizacja 12.02.2018 09:45 Sylwia Graczyk
2 Elektronizacja 12.02.2018 09:42 Sylwia Graczyk
3 JEDZ w formie elektronicznej od 18 kwietnia 2018r. 12.02.2018 08:36 Sylwia Graczyk
4 JEDZ w formie elektronicznej 12.02.2018 08:35 Sylwia Graczyk
5 JEDZ w formie elektronicznej 12.02.2018 08:34 Sylwia Graczyk
6 Informacje dotyczące elektronizacji postępowań 12.02.2018 08:28 Sylwia Graczyk
bip_menu_bottom