bip_menu_top

Artykuł archiwalny

print

2018-02-12 09:28:01

JEDZ w formie elektronicznej


W związku z istotnymi zmianami związanymi ze sposobem przekazywania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, które obowiązywać będą od dnia 18 kwietnia 2018 r., w przypadku postępowań wszczętych od dnia 18 kwietnia 2018 r., Urząd Zamówień Publicznych przygotował instrukcję składania JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej składania w formie elektronicznej, a także krótką instrukcję obrazującą graficznie sposób postępowania przy składaniu JEDZ.

Informacje o artykule

Autor: Sylwia Graczyk
Zredagował(a): Sylwia Graczyk
Data powstania: 12.02.2018 08:28
Data ostatniej modyfikacji: 12.02.2018 08:34
Liczba wyświetleń: 234

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacje dotyczące elektronizacji postępowań 12.02.2018 08:28 Sylwia Graczyk
bip_menu_bottom