bip_menu_top

2020-04-17 21:53:05

UCHWAŁA NR XLV/333/18 z dnia 27 września 2018 r.


w sprawie Statutu Gminy Sędziejowice więcej...

2020-04-17 21:52:37

Statut Gminy Sędziejowice opublikowany w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 5026


Statut Gminy opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego pod adresem: więcej...

2020-04-17 21:51:24

uchwała NR XXIV/183/16 z dnia 29 listopada 2016 r.


w sprawie Statutu Gminy Sędziejowice więcej...

2020-04-17 21:49:42

uchwała NR XXI/171/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.


zmieniająca uchwałę Nr V/35/03 Rady Gminy w Sędziejowicach z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Sędziejowice więcej...

bip_menu_bottom